Keski-Suomen Koulutuksen kaupallistamisen malli (KS-KK-malli)

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Lounaskorpi Petri

Toteuttaja: Jyväskylän yliopisto, IT tiedekunta

Vuoden 2020 aikana Covid-19 pandemia on muuttanut perinteisen koulutusmarkkinan toteutuksen perinteisestä kontaktikoulutuksesta totaalisesti verkkovälitteiseksi. Tämä on haastanut organisaatiot innovoimaan uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Muutos on ollut haastava, mutta myös luonut uusia mahdollisuuksia luoda tuotekehitystä ja skaalautuvia koulutustuotteita sekä oppilaitoksille että pk- ja mikroyrityksille. KS-KK-malli -Hankkeen pohjalla on jo syksyllä 2019 tunnistettu haaste: Keski-Suomen alueella on paljon koulutusta tarjoavia oppilaitoksia ja elinkeinon harjoittajia, mutta kaupallistamista ei ole viety yhtenäiseen suuntaan, jolla voitaisiin tavoittaa asiakkaita laaja-alaisemmin ja täten vahvistaa alueen liiketoiminnan kehitystä hyödyntäen COVID-19 pandemian kokemusten kautta opittuja koulutuskäytänteitä.

Hankkeen tavoitteet:

Täten KS-KK-malli -hankkeen tavoitteena on luoda keskisuomalaisten koulutusta tarjoavien oppilaitosten ja pk- yritysten yhteistyömalli, joka kaupallistaa keskisuomalaisen osaamisen kansalliseksi ja globaaliksi voimavaraksi. Hanke kohdistuu Pk- ja mikroyritysten ja oppilaitosten osaamisen kehittämiseen, ylimaakunnallisen yhteistyön kehittämiseen sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan sekä liike-elämän osaamisen kaupallistamiseen sekä eri tahojen välisen yhteistyön kehittämiseen.