Lapin eAmis -Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Jauhola Päivi

Posteriesityksessä kuvataan lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteinen tavoite kehittää digitaalisia toimintatapoja opintopolun eri vaiheissa. Neljän ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä rakennetaan Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteistyön toteutus ja toimintamallit kohdennetaan opiskelijoille, opettajille ja työelämälle. Verkoston tavoitteena on yhteistyössä virtuaalisen orientaatiojakson ja uraohjauspalvelun kehittäminen, yhteisten- ja ammatillisten aineiden verkko-opetuksen lisääminen, osaamismerkkien pilotointi, digitaalisten välineiden ideapankin luominen, näytön arviointien toteuttamisen kehittäminen digitaalisin välinein, yhteisten digityöpajojen järjestäminen, digiosaamisen urapolkumallin luominen, kommunikaation ja viittomakielen opetuksen digitalisointi, sekä digitarkkailija toiminnan pilotointi.