Oppimisanalytiikan asenteet, odotukset ja eettiset kysymykset korkeakouluopiskelijan silmin

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kaila Erkki, Lempinen Katja, Nevaranta Matias

Oppimisanalytiikka on nouseva analytiikan osa-alue ja opetuksessa on jo paljon aprikoitu opiskelusta kertyvän datan hyödyntämistä sekä oppimiskokemuksen kehittämiseen, että tehostamiseen. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tilanne eroaa lievästi, sillä opintojen painoarvot ovat erilaiset; toisessa käytännönläheiset, toisessa teoreettiset. Aiheeksi muodostuneekin opiskelijoiden eroavat mielipiteet korkeakoulutuksessa; miten näiden kahden samanlaisen, mutta käytännössä erilaisen koulutuksen opiskelijat näkevät analytiikan mahdollisuudet, uhat ja potentiaaliset eettiset kysymykset. Tätä varten teimme kyselytutkimuksen perustuen kahden suomalaisen korkeakoulun, ammattikorkean ja yliopiston aloittaviin opiskelijoihin.

Tutkimuksessa selvitimme Helsingin yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ajatuksia dataan liittyvästä analytiikasta korkeakouluympäristössä ja tämän eettisistä puolista. Tutkimuksen ajatuksena oli myös nähdä, onko näiden kahden korkeakoulumuodon opiskelijoiden välillä näkyviä eroja asenteissa ja odotuksissa oppimisanalytiikkaa koskien.