Päijät-Hämeen osaamismerkit – merkityksellistä laaja-alaista osaamista

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kivekäs Johanna, Partanen Hanna-Maria

Seitsemän sisarusta -materiaali edistää laaja-alaisen osaamisen taitojen näkyväksi tekemistä koulutyössä. Edistämispaketissa laaja-alaisen osaamisen taitojen konkretisointi tapahtuu Seitsemän sisaruksen avulla. Lisäksi laaja-alaisen osaamisen taitojen edistämiseksi on Päijät-Hämeen opetushenkilöstölle luotu osaamismerkkijärjestelmä, joka käyttöönotetaan syksyllä 2021.

  • Päijät-Hämeen kunnat ovat luoneet osaamismerkkijärjestelmän, jonka avulla oppivan yhteisön jäsenet voivat kehittää ja jakaa osaamistaan sekä edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

  • Osaamismerkit auttavat kehittymään yhteiseen suuntaan ja tunnistamaan osaamista.

  • Osaamismerkistö mahdollistaa jatkuvaa oppimista, osallisuutta, kokemuksia sekä luo yhteisöllisyyttä opetushenkilöstön ja oppilaiden välille.

Seitsemän taitavan sisaruksen edistämispaketin ja osaamismerkit ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Päijät-Hämeen tutoropettajien seudullinen kehittäjäryhmä.

Esittelydiat osaamismerkeistä.