TEUVO-yhteiskäyttötaulukon hyödyntäminen koulun välitunti- ja yo-koevalvontavuorojen organisoinnissa

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Arvio Ville

Esitys pitää sisällään kaksi käytännön esimerkkiä kuinka hyödyntää Google-alustalle toteutettua yhteiskäyttöistä TEUVO-taulukkoa -eli Tehokas, Edistynyt ja Uudenaikainen Valvontavuorojen Organisointitaulukko- koulun ylioppilaskirjoitus- ja välituntivalvontavuorojen organisoimisessa taulukkolaskennan automatisointeja ja pilvialustaa hyödyntäen.

 

Ongelma: Rehtorilta menee useita päiviä työaikaa mekaaniseen työhön sovittaa opettajien lukujärjestykset valvontavuoroihin. Tapahtuu päällekkäisyyksiä ja inhimillisiä virheitä, rehtori ei tiedä opettajien omia menoja, rehtorin työaikaa menee suorastaan turhaa hukkaan tärkeämmiltä toiminnoilta ja koulun pedagogiselta johtamiselta tyhjänpäiväiseen taulukoiden pyörittelyyn.

Ratkaisu: Automatisoitu TEUVO-taulukko ja uudistettu käytäntö valvontavuorojen jakoon. Lähtöajatus: Opettajat tietävät itse parhaiten lukujärjestyksensä sekä omat aikataulunsa - siispä joukkoistetaan valvontavuorojen varaus suoraan opettajille taulukkolaskennan automatisointia hyödyntäen ja vapautetaan opettajat itse varaamaan ja vaikuttamaan omiin valvonta-aikatauluihinsa.

Perustoiminta: Rehtorin syöttää opettajien kurssimäärät ja sovitussa aikataulussa vapauttaa taulukon opettajien täytettäväksi. Taulukko automatisoidusti laskee ja kertoo valvontavuorojen määrän, jonka opettajan tulee taulukosta varata. Opettajat tekevät varaukset taulukkoon - tehtyjen varausten määrä päivittyy reaaliajassa. Varausajan jälkeen rehtori tarkastaa aikataulut ja tehdyt varaukset, rehtorilla veto-oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia (esimerkiksi jos opettaja joutuu yllättäen olemaan poissa loppujakson ajan ja tähän tarvitaan tuuraajaa).

Valvontojen varauskäytäntöä ja TEUVO-taulukkototeutusta tarkastellaan kahden toteutuneen käytännön esimerkin ja niiden havaintojen kautta:

Case lukio: Ylioppilaskokeen valvontavuorojen jako - eli kuinka yo-valvontavuorolista oli 90%:sti valmis parissa tunnissa varausten vapautumisajankohdasta ja valvontavarausten vapautumishetkestä muotoutui popcornikulhoa kutkuttava yhteisöllinen ja spektaakkelimainen seuranta.

Case yläkoulu: Välituntivalvontavuorojen varaus - eli kuinka valvontavuorolista oli 100% varattu muutamassa päivässä ja kuinka taulukko huomioi valvontamäärien jakojäännökset jaksojen ja lukuvuosien välillä.
 

Vastaanotto: "Voiko tämä tosiaan toimia näin hyvin ja kätevästi??" ihmettelevä opettaja ja tyytyväinen rehtori, kun valvontavuorot tulivat varatuksi ilman, että hänen tarvitsi säätää vuoroja edestakaisin opettajien toiveiden ja erheessä laitettujen päällekkäisyyksien perusteella. Opettajilta saadun palautteen perusteella valvontojen varauskäytännön ja TEUVO-taulukkototeutuksen on koettu lisänneen valvontavuorojen jakotavan avoimuutta, reiluutta ja tasapuolisuutta. Toteutus ja käytäntö on ollut opettajille voimauttava ja motivoiva, kun vuorot voi valita itse omien mieltymystensä ja aikataulujensa pohjalta.

Entä tarvitsevatko valvontavuorot taulukkototeutuksen jälkeen enää yhtään käsipelillä säätämistä? Miten taulukko ottaa huomioon eri jaksojen välillä vaihtuvan kurssimäärän? Kuinka taulukko arkistoidaan tältä lukuvuodelta ja valmistellaan seuraavaa lukuvuotta varten? Esityksessä vastataan myös näihin kysymyksiin ja käsitellään työyhteisössä ennakkoon heränneitä epäluuloja ja kuinka näiden mahdollisten sudenkuoppien kanssa lopulta kävikään.
 

Tehokas, Edistynyt ja Uudenaikainen Valvontavuorojen Organisointitaulukko eli TEUVO-taulukkototeutus on oiva esimerkki siitä, kuinka tvt-välineitä on kannattavaa käyttää sillä tehokkuudella ja hyödyntää mahdollisuuksia mitä tvt:n soveltaminen antaa - myös totutuista tavoista luopuen ja uusia käytänteitä rohkeasti kokeillen.

Esityksen ajatukset ovat myös sovellettavissa O365-ympäristöön.