Verkko-orientaatio - Uusien opiskelijoiden orientaatio verkossa

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Järvinen Riikka, Taimela Sini

Verkko-orientaatio on yhteinen orientaatio verkossa kaikille korkeakoulumme uusille opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota tietoa opiskelijoille keskeisistä palveluista ja järjestelmistä, jotta kaikki pääsevät mahdollisimman hyvin alkuun opinnoissaan. Aiemmin tietoa siirrettiin iltapäivän kestävissä luentotilaisuuksissa auditorioissa kaikilla kampuksilla. Nyt orientaation sisällöt sähköisestä työskentely-ympäristöstä opiskelijahyvinvointiin ja ravintolapalveluihin on rakennettu verkkoon itseopiskeltavina osioina kaikkien uusien opiskelijoiden saataville, ja sisältöihin voi myös palata uudelleen orientaation suorittamisen jälkeen. Sisällöt on suunniteltu niin, että automaattisen arvioinnin hyödyntäminen ja opiskelijoiden etenemisen seuranta on mahdollista. Verkko-orientaatioon on integroitu opiskelijapalautekysely.

Verkko-orientaatiosta tehtiin ensin pilotti kahdelle uusien opiskelijoiden ryhmälle, jonka jälkeen se tarjottiin kaikille AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen polkuopiskelijoille. Verkko-orientaatiota kehitetään yhteisöllisesti korkeakoulun eri yksiköiden vastuuhenkilöistä muodostuvan kehittämistiimin kesken. Yhteisissä tapaamisissa käydään läpi opiskelijoilta ja ohjaajilta saatua palautetta sekä omia kehittämisideoita, vertaisopitaan ja -kehitetään, sekä suunnitellaan toteutus ja aikataulutus seuraavalle verkko-orientaatiolle. Korkeakoulumme verkko-opetuksen tukiyksikkö on vastannut verkko-oppimisympäristön rakentamisesta ja tukenut kehittämistiimiläisiä sisältöjen verkkopedagogisessa kehittämisessä. 

Verkko-orientaatio tarjoaa uusille opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumattoman väylän tutustua opiskelijan kannalta tärkeisiin palveluihin. Sisällöt ovat opiskelijoiden käytettävissä jo ennen opintojen alkua, ne voi suorittaa osissa omaan tahtiin ja niihin voi palata tarpeen mukaan uudelleen. Yhteisöllinen suunnittelumalli on mahdollistanut pedagogisen vertaisoppimisen ja -kehittämisen korkeakoulun palveluyksiköihin, sekä lisännyt opiskelijakeskeisyyttä ja yhteistyötä yksiköiden välillä.

Tervetuloa tutustumaan verkko-orientaation toteutukseen ja siihen liittyvään jatkuvan kehittämisen prosessiin. Malli on hyödynnettävissä myös muihin organisaatioihin.