Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Airola Juho, Sallasmaa Petri

24/7 monitoimiareena ja Abitti-tenttiakvaario uudenlaisen toiminnan mahdollistajana lukiossa

Description

Perinteisillä koulutaloilla on ollut vaikeuksia taipua kehittyvän lukiokoulutuksen tarpeisiin. Mielikuvituksella, hyvällä suunnittelulla ja uusilla teknologisilla ratkaisuilla asiaan pystytään kuitenkin löytämään toimivia ja kustannustehokkaitakin ratkaisuja.

ITK-foorumiesityksessä käydään läpi kerronnan ja kuvien kautta yhden keskisuuren lukion prosessi ja saatu lopputulos, jossa perinteinen vanhan koulun liikuntasali näyttämöineen muutettiin 24/7 auki olevaksi ja helposti eri tarpeisiin muuntuvaksi toiminnalliseksi ympäristöksi. Uutta teknologiaa täynnä oleva monitoimiareena otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja syksyn aikana ratkaisu on osoittautunut hyvin toimivaksi, uutta mahdollistavaksi, lukion arkipäivää muuttavaksi ja helpottavaksi tilaksi.

Syksyn 2019 aikana tiloissa on toteutettu mm. seuraavia toiminnallisuuksia: digitaaliset ylioppilaskirjoitukset, perinteisiä oppitunteja, yhteisopettajuutta, suurryhmä-oppitunteja, opiskelijoiden LAN-tapahtuma, Mapathon -tapahtuma (livenä yhteistyössä Tansaniaan), etä-lähetysten seuraamista, koko talon sisäisiä streamattuja esityksiä, videotallenteita toisen asteen yhteiseen käyttöön, toisen asteen ja korkea-asteen luentotapahtuma, kokouksia sekä koesuorituksia luodussa tenttiakvaariossa.

Luotu tenttiakvaario mahdollistaa opiskelijoiden ajasta riippumattoman kurssikokeiden suorittamisen valvotussa ympäristössä (kulunvalvonta, kameravalvonta ja kaksisuuntaiset peilit). Järjestelmään on luotu runsaasti eri aineisiin ja kursseihin soveltuvia Abitti-kokeita, joita voidaan käyttää tarpeiden mukaan. Kokeita ovat olleet laatimassa niin lukion omat opettajatkin kuin aineenopettajaksi lähiaikoina valmistuvat yliopisto-opiskelijat. Kokeiden laadinnassa on käytetty hyväksi itse luotuja ja vapaan lähdekoodin materiaaleja. Tavoitteena on lisensoida kokeet siten, että niitä on mahdollista saada jakoon halukkaiden lukioiden käyttöön.

Presentation Info

Chairperson
Opetushallitus, Kimmo Koskinen

Target group
General upper secondary school teachers

Target group info

Lukion opettajat, lukion rehtorit, ICT-suunnittelijat ja tukihenkilöt sekä kouluremointtien´suunnittelussa mukana olevat

Presenters

Airola Juho

Kerttulin lukio

apulaisrehtori


Sallasmaa Petri

Kerttulin lukio

lehtori