Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kukkamäki Joni, Saarinen Juuso, Tarkkala Minna

Avoin data tukemaan koulutusta

Description

Workshop järjestetään Scandic Aulangolla tilassa 21.

 

Avoin data tarjoaa useita mahdollisuuksia opetukselle. Avointa dataa voidaan hyödyntää monin eri tavoin IT-alojen opetuksessa, mutta yhtä lailla myös kaikkien muiden alojen koulutuksessa koulutusasteesta riippumatta aina peruskoulusta korkeakoulutukseen. 

Avoimen datan avulla opiskelijoita voidaan opettaa hyödyntämällä heidän oman alansa reaalimaailman datavarantoja sen sijaan, että harjoitusaineisto olisi esimerkiksi opetushenkilöstön laatimaa. Näin ollen opiskelijat oppivat aidoista ilmiöistä datapohjaisesti. Tällä tavoin opiskelijoille voidaan myös opettaa datan keräämistä, käsittelyä, muokkaamista ja visualisointia implementoituna oman alan osaamisen kasvattamiseen. 

Workshopissa osallistujille esitellään ensin avoimen datan perusperiaatteet, jotta kaikki osallistujat omaavat samat perustiedot. Tämän jälkeen osallistujat muodostavat pienryhmiä, joissa he fasilitaattorien tuella etsivät relevantteja tietoaineistoja, joita opetuksessa voitaisiin hyödyntää ja suunnittelevat näiden aineistojen perusteella koulutuskokonaisuuden soveltuvalle opiskelijakohderyhmälle. Työpajan lopussa ryhmät esittelevät tuotoksensa ja niistä käydään keskustelut ryhmien välillä. 

Tämän esityksen taustalla on 2½ -vuotinen päättymässä oleva projekti, joissa samoja teemoja on edistetty monella eri tasolla eri sidosryhmien kanssa.

Presentation Info

Target group
University of applied sciences: Teachers

Target group info

Ensisijaisena kohderyhmänä mainittu ammattikorkeakouluopettajat, mutta työpaja soveltuu täysin myös muiden asteiden opettajille sekä koulutuksen kehittäjille. Pienryhmiä muodostettaessa osallistujien taustat huomioidaan, jotta ryhmät edustaisivat samaa koulutusastetta ja/tai koulutusalaa.

Presenters

Kukkamäki Joni

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuspäällikkö


Saarinen Juuso

Hämeen ammattikorkeakoulu

Sovelluskehittäjä


Tarkkala Minna

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kehittämisasiantuntija

Goals

Tuoda eri koulutusalojen ja eri koulutusasteen opettajille sekä koulutuksen kehittäjille ymmärrys avoimen datan mahdollisuuksista opetuksessa, jotta heillä on kyvykkyys lähteä hyödyntämään avointa dataa omassa opetuksessaan

Schedule

Alustava aikataulutus workshopille:

45min: Avoimen datan periaatteet (alustus)

1h 30min: Työpajaosuus, työskentely pienryhmissä

45min: Ryhmien esitysten purku ja yhteenveto