Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kangas Vuokko, Kärkkäinen Raija, Aminoff Riikka, Lappi Olga, Ruski Anna-Kaisa, Sääskilahti Mari

eTwinning – tulevaisuuden taitoja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa

Description

Miten suomalaiset opettajat ovat tukeneet oppilaiden ja opiskelijoiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa eTwinningiä hyödyntäen? Karkun evankelisen opiston opettaja Anna-Kaisa Ruski kertoo,  kuinka lukiolaiset tekivät podcastin ja Oulun normaalikoulun opettajat Vuokko Kangas, Raija Kärkkäinen ja Mari Sääskilahti kertovat, kuinka oppilaat oppivat työskentelemään pienryhmissä etäopetuksen aikana. eTwinning on opettajien ja varhaiskasvattajien oppiva yhteisö ja kansainvälistymisen verkkotyökalu. eTwinning tukee opetussuunnitelman toteuttamista ja kehittää laaja-alaisen osaamisen taitoja. Projekteissa oppilaitten tvt-, yhteistyö-, viestintä- ja oppimaan oppimisen taidot sekä oppimismotivaatio vahvistuvat.

Presentation Info

Chairperson
Lempäälän kunta, Mika Setälä

Target group
Class teachers

Target group info

Varhaiskasvatus, perusopetus ja toinen aste, opettajat.

Presenters

Kangas Vuokko

TUNI

tutkija


Kärkkäinen Raija


Aminoff Riikka

Opetushallitus

Ohjelma-asiantuntija


Lappi Olga


Ruski Anna-Kaisa


Sääskilahti Mari