Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Hänninen Anni, Loikkanen Jani, Laura Lappi

HOT-hyvinvointipalvelut opiskelun tukena (Opinvoimala)

Description

Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtimisen tulee sisältää sekä opiskeluvalmiuksista huolehtimista, omatoimista hyvinvoinnin ylläpitämistä ja ohjattua hyvinvoinnin haasteisiin vastaamista. Valtakunnallisissa oppimistuloksissa on laskua ja erityisesti heikoimmin osaavien määrä on kasvanut pitkin 2000-lukua. Tuoreimman koulutusterveyskyselyn tulosten mukaan toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi on heikentynyt ja opiskelijat raportoivat enemmän huolta omasta mielialasta ja oppimistaidoistaan kuin aikaisempina vuosina. HOT – Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena -hankkeen (ESR, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2021) tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta opiskeluhyvinvointiin liittyen. Hankekauden aikana luodaan Opinvoimala-verkkoympäristö, joka tarjoaa opiskelijoille saavutettavaa ja monipuolista materiaalia opiskeluhyvinvointiin liittyen. Materiaaleja voi hyödyntää omatoimisesti tai ohjatusti siten, että ne tukevat opiskelijan toimijuutta. Tavoitteena on luoda opiskelijoille matalan kynnyksen palvelu, jossa tietoa ja tukea on saatavilla ennaltaehkäisevästi. Opinvoimala-verkkopalvelua rakennetaan moniammatillisen hanketiimin sekä monipuolisen verkostoyhteistyön avulla. Hankkeessa työskentelee asiantuntijoita niin pedagogiikan, erityispedagogiikan, ohjauksen kuin psykologian alalta. Opinvoimalan teknisestä toteutuksesta vastaa ulkopuolinen toimija. Hankkeen aikana Opinvoimala-palvelua pilotoidaan ja kehitetään yhteistyössä verkko-opetuksessa olevien Otavian Nettilukion ja Nettiperuskoulun opiskelijoiden kanssa. Palvelu on tarkoitus avata kansalliseen käyttöön hankekauden päätteeksi. Foorumiesityksessä käydään läpi opiskeluhyvinvoinnin keskeisiä haasteita, ja kuvataan, millaisilla ratkaisuilla Opinvoimala vastaa niihin. Esityksessä kuvataan hyvinvoinnin tukimateriaaleja, kyselyitä ja polutuksia sekä esitellään alustavasti Opinvoimala-verkkopalvelun rakennetta ja sisältöä.

Presentation Info

Chairperson
Opetushallitus, Kimmo Koskinen

Target group
Education and training experts

Target group info

Toisen asteen opettajat, opinto-ohjaajat ja muut asiantuntijat, Verkko-opetuksen toimijat

Presenters

Hänninen Anni

Otavia

Asiantuntijapsykologi


Loikkanen Jani

Otavia

Hankepäällikkö


Laura Lappi

Otavia

Erityissuunnittelija