Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kuusisto Tiina, Vierimaa Ville

Kansainvälinen hanke koronaturbulenssin ytimessä- Moodle mukana opetuksen muutoksessa

Description

Kansainvälinen, Moodleen hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa keskittyvä hanke alkoi juuri ennen koronaepidemiaa ja mukana olleet ammatilliset oppilaitokset joutuivat keskelle opetuksen muutosta, yhteiskunnalisesti vaikuttavan epidemian eskaloitumista ja sen aiheuttamaa, pakotettua etäopetuksen rakentumista. Moodlen käyttöaste vaihteli hankeoppilaitoksissa käyttöönoton alkuvaiheesta pidemmälle edenneeseen, järjestelmän suurempaan käyttöasteeseen. Yhdistävänä tekijänä oli Moodle opetuksen keskiössä ja halu kehittää opetushenkilökunnan osaamista ja kasvattaa Moodlen käyttöastetta eri opetusaloilla. Opetushenkilökunnan suhtautuminen Moodleen muuttui kaikissa hankeoppilaitoksissa huomattavasti hankkeen aikana koronaepidemian eskaloituessa ja opetuksen siirtyessä verkkoon. Mitä haasteita nämä muutokset aiheuttivat opettajille, johdolle ja opettajille tukea tarjoaville tahoille ja miten niihin vastattiin? Mikä oli tilanne hankkeen alussa ja mikä tilanne on nyt hankkeen melkein loppuessa? Onko muutos tullut jäädäkseen, vai palaammeko tilanteeseen ennen epidemiaa? Hanketoimijoiden selviytymistarina muutospaineessa.

Presentation Info

Chairperson
Aalto-yliopisto, Ari Korhonen

Target group
Vocational institution: Experts, planners, supervisors, coordinators

Target group info

Forumin kohderyhmänä ovat kaikki Moodlea (tai jotain sähköista oppimisympäristöä) käyttävät, opetusmateriaaleja rakentavat ja kursseja ja opetusta suunnittelevat sekä opetusta toteuttavat (sekä etäopetus että luokkaopetus)  tahot eri kouluasteilla. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat opetushenkilöstöä tukevat järjestelmähenkilöt ja esimiehet.

Presenters

Kuusisto Tiina

Careeria

järjestelmäasiantuntija


Vierimaa Ville

Careeria

kansainvälisyyskoordinaattori, projektipäällikkö