Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kalle Huhtala
  • 03.12.2021 09:00
  • Esityssali 12

Kuinka opettaa sotilasesperantoa - yhteinen kieli arjen toimintaan ja suunnitelmiin

Description

Nopeatempoisessa arjessa - niin työelämässä kuin viimeaikaisen koronakriisin, saati kansainvälisen konflktin tapaisissa poikkeusoloissa on tärkeää pitää yllä ajantasaista tilannekuvaa. Päätöksentekoa ohjaavat toimintasuunnitelmat on kyettävä viestimään kaikkien ymmärtämällä tavalla. Onnistuminen edellyttää sitä, että kaikki toiminnan osapuolet käyttävät yhteistä kieltä.

Rakensimme verkkokurssin, joka opettaa kansainvälisten sotilaallisten karttamerkintöjen sekä sanaston ja ilmaisujen käyttöä. Kurssin kohderyhmänä ovat erityisesti reserviläiset, joiden osaamista tarvitaan poikkeusoloissa. Kurssi on avoin kaikille Suomen kansalaisille.

Lähdimme ajatuksesta opettaa uudella tavalla sotilaskielen peruselementit sekä "kielioppisäännöt", joilla perusteista rakennetaan kokonaisuuksia. Suppean pänttäämisen sijaan opiskelija oppisi ymmärtämään ja tuottamaan monipuolisempaa kieltä ja parantamaan toiminnan ja tilannekuvan laatua. Sisällön rakenteistaminen, digitaalinen oppimisympäristö, lyhyet videot, lukuisat vuorovaikutteiset tehtävät sekä pelillistäminen muodostavat kurssin pedagogisen kehikon.

Koronavirus vaikutti myös järjestökentän koulutukseen ja pakotti kaiken opiskelun verkkoon. Vuoden aikana vaativan kurssin on suorittanut yli 500 henkilöä ja palaute on ollut erittäin myönteistä. Näytämme esimerkkejä verkkokurssin analytiikan hyödyntämismahdollisuuksista niin opiskelijan, opettajan kuin oppisisältöjen suunnittelun ja jatkokehittämisen näkökulmasta.

Kurssissa luodut toimintamallit sopivat monenlaisten alakohtaisten "kielten" oppimiseen, kuten rakennuspiirustuksiin ja merkkeihin, prosessimalleihin jne.

Practical Info

Starts
03.12.2021 09:00
Ends
03.12.2021 09:30
Duration
30 minutes
Location
Esityssali 12

Presentation Info

Chairperson
Arra Olavi

Target group
University of applied sciences: Experts, planners, supervisors, coordinators

Target group info

Esityksestä on hyötyä teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä verkko-oppimissisältöjä suunnitteleville sekä niitä työssään ja koulutuksessaan käyttäville henkilöille sekä työ-, koulu- että järjestökentässä. Esittelemämme kurssi liittyy prosessien, toimintatapojen ja yhteisen kielen oppimiseen. Esittämämme malli on sovellettavissa erilaisiin aiheisiin.

Presenters

Kalle Huhtala

Maanpuolustuskoulutusyhdistys