Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Turunen Sasu, Utriainen Elisa

Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet tulevaisuuden taitojen kehittämisessä

Description

Esittelemme Riihimäen opetussuunnitelmallisen jatkumon varhaiskasvatuksesta lukion loppuun. Robotisaatio-osaaminen nähdään Riihimäellä tulevaisuuden yleissivistyksenä, ja siksi sitä opetetaan kaikille lapsille varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Robotiikkaopinnot ovat osa useita oppiaineita ja siihen perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.

Tuomme esityksen aikana esiin robotiikan opetukselle tunnusomaisia piirteitä, joita ovat:

  • Tavoitteena on kehittää ajattelu- ja työskentelytaitoja. Aihepiirin opiskelussa oppilaita kannustetaan ja ohjataan luovuuteen, innovatiivisuuteen, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja tekemään päätöksiä. 
  • Opiskelu toteutetaan pääosin tiimityönä, jossa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvin tärkeitä. Robotiikan opiskelun avulla harjaannutetaan myös tietotekniikan käyttötaitoja ja tiedonhakutaitoja.
  • Opiskelun myötä oppilaat saavat kokemuksen siitä, että teknologian toiminta perustuu ihmisen tekemiin ratkaisuihin ja valintoihin. Opinnot innostavat ja rohkaisevat oppilasta tutustumaan ja huomaamaan ympärillä olevaa robotiikkaa ja automaatiota, joka lisääntyy kiihtyvällä tahdilla arjessamme.
  • Robotiikan opiskelu sisältää ongelmanratkaisua, luovuutta, innovointia, suunnittelua, ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämistä, mekaniikkaa ja rakentamista.

Presentation Info

Chairperson
Otavia, Anne Rongas

Target group
Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Presenters

Turunen Sasu

Riihimäen kaupunki

Matematiikan ja robotiikan opettaja


Utriainen Elisa

Riihimäen kaupunki

Robotiikkakoulutuksen erityisasiantuntija