Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

 • Juho Oikarinen, Jyrki Lampinen, Oikarinen Maarit
 • 03.12.2021 12:00
 • Esityssali 13

Lumabitti

Description

Lumabitti kehittämiskokeilun ydinajatukset:

 • Oppilaiden sähköistä kirjoitustaitoa ja teknisten apuvälineiden käyttöä LUMA-aineissa tulee kehittää jo perusopetuksessa. Tämä antaa opiskelijalle valmiuksia siirtyessään toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
 • Alkuideana kehittämiskokeilussa oli opetalla kirjoittamaan matematiikan kieltä Abitissa käytettävän kaavaeditorin avulla. L'Math-ohjema (tai läksyvihko) työvälineenä soveltuu tähän opetuskokeiluun, koska sen avulla on mahdollista tallentaa, editoida ja kopioda jo tehtyä työtä.
 • Toisena ideana oli opetella GeoGebran ja SpeedGrunchin käyttöä matematiikan opetuksessa perusopetuksen MALU-luokkien kanssa. GeoGebra-ohjelmistoa hyödynnetään erityisesti sen piirtotoimintojen osalta. 
 • Tämän teknologian hyödyntäminen tukee oppilaita hahmottamaan erilaisia geometrisia tehtäviä. Tämä tuo lisäarvoa tasogeometrian ja erityisesti avaruusgeometrian hahmottamiseen.
 • Lumabitti-opetuskokeilun kautta opiskelija saa valmiuksia kirjoittaa matemaattisten tehtävien ratkaisuja Abitin kaavaeditorilla ja teknisillä apuvälineillä. Tehdyt työt voidaan siirtää omaan oppimisympäristöön, esimerkiksi O365-ympäristöön.
 • Koulullamme on jo käytössä uuden opetussuunnitelman mukainen VerDi-malli, jonka pedagoginen ajatus on vertaisoppiminen digitaidoissa. VerDi -mallissa ylemmän luokka-asteen oppilaat opettavat TVT-taitoja nuoremmille oppijoille.
 • Kokeilun avulla pyrimme yhdistämään teknologian ja matematiikan opiskelua jo varhaisemmassa vaiheessa oppilaiden koulupolkua.
 • Tämä opetuskokeilu mahdollistaa sähköisen matematiikan kokeen pitämisen jo perusasteella.
 • Aluksi tämä opetuskokeilu on lähdetty toteuttamaan perusasteen alaluokilla, mutta nyt se on levinnyt jo yläkoulun puolelle.Tämä opetusmalli on siirrettävissä myös muihin peruskouluhin.

Toteutus:

 • Syyslukukaudella 2019 on ollut opettajien täydennyskoulutusta 20 tuntia.
 • Kouluttajana toimi lukion matemaattisten aineiden lehtori. Opettajien täydennyskoulutusta varten on tehty oma koulutusmateriaali.
 • Aloitimme matematiikan sähköisen kirjoittamiseen tutustumisen Abitin kaavaeditoriin avulla.
 • Kokeilimme Läksyvihkoa, jotta tuotokset olisivat myöhemmin hyödynnettävissä. Se on tarkoitettu etupäässä MAOL:n jäsenille, mikä teki tästä työkalusta hankalan perusopetuksen opettajille.
 • Löydettiin L´Math-ohjelma, joka istui paremmin meidän tarpeisiin. Se on nyt käytössä opetuksessa.
 • GeoGebra monine mahdollisuuksineen oli toinen tärkeä työkalu opittavaksi.

 • Lisäksi tutustuttiin Ylioppilaskirjoituksissa käytettävään SpeedGrunch-laskentaohjelmaan.

 • Koulutustilaisuuksissa on tehty sellaisia harjoituksia, jotka antavat MALU-opettajille valmiuksia viedä sähköistä kirjoittamista ja teknisten apuvälineiden käyttöä opetukseen.

 • Loppusyksyn koulutustapahtumiin osallistui myös ylä-koulun matematiikan opettajia.
 • Sekä ala- että yläkoulun opettajat ovat ottaneet koulutuksen antia omaan opetukseen.

Alustavia tuloksia:

 • Aluksi matematiikkaa sähköisesti kirjoitettiin Abitin kaavaeditorilla. Sen puutteena on, tuotoksia ei voida hyödyntää. L’Math toimi käytössä paremmin, koska tiedostot voidaan siirtää o365:een ja opettajan nähtäväksi.
 • VerDi -malli sopii erinomaisesti oppilaiden matematiikan sähköisen kirjoittamisen tueksi.
 • Marraskuussa puolet oppilaista halusi kirjoittaa mieluimmin kaavaeditorilla kuin kynällä vihkoon.

Practical Info

Starts
03.12.2021 12:00
Ends
03.12.2021 12:30
Duration
30 minutes
Location
Esityssali 13

Presentation Info

Chairperson
Jaakko Salo, Jaakko Salo

Target group
Class teachers

Target group info

Sähköinen matematiikan kirjoittaminen soveltuu hyvin myös lukion opettajille ja perusopetuksen aineenopettajille.

Presenters

Juho Oikarinen

Kuopion lyseon lukio

luonnontieteiden vanhempi lehtori


Jyrki Lampinen

Pyörön koulu

luokanopettaja


Oikarinen Maarit

Pyörön koulu

luokanopettaja