Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 December 2021 to 3 December 2021

Hämeenlinna, Finland / Suomi

Osaavatko oppilaat arvioida nettitekstejä kriittisesti? - Vinkkejä taitojen arviointiin

  • Anttonen Riikka, Hämäläinen Elina, Jyrkiäinen Anne, Kiili Carita, Marttunen Miika
  • 03.12.2021 12:45
  • Esityssali 13

Monilukutaitoinen oppilas osaa arvioida kriittisesti erilaisia tekstejä. Kriittisen arvioinnin taidot ovat erityisen tärkeitä netissä, jossa tekstien laatu vaihtelee. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että oppilaiden nettitekstien arviointitaidoissa on suuria eroja. Osa oppilaista osaa arvioida nettitekstien luotettavuutta eri näkökulmista, kun taas osalla taidot ovat heikot, jopa olemattomat. Opettajat tarvitsevat työkaluja, joiden avulla he voivat saada kuvan siitä, miten hyvin heidän oppilaans...