Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 December 2021 to 3 December 2021

Hämeenlinna, Finland / Suomi

Ei se merkki vaan se laatu - osaamismerkit verkko-opetuksen laatutyössä

  • Rajaorko Päivi, Tani Hanna

Verkko-opetuksen laadun kehittämisen tarve on lisääntynyt yhä enemmän korona-aikana, mikä näkyy selvästi myös opintojaksopalautteissa. Kansallisessa koulutuspolitiikassamme kuuma peruna, jatkuvan oppimisen kehittäminen kasvattaa myös verkko-opetuksen laadun merkitystä. Hallitusohjelmaan sisältyvässä jatkuvan oppimisen uudistuksessa kannustetaan korkeakouluja avaamaan koulutustarjontaansa myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille. Tavoitteeksi on asetettu korkeakoulujärjestelmän kehittäminen jatku...