Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Ignatius Jouko, Tiainen Teemu
  • 03.12.2021 12:45
  • Esityssali 21

Taitojen valmennus - ammatillisen koulutuksen tulevaisuus

Description

Ammatillinen koulutus on valtavassa muutospaineessa; tarvitaan yksilölliset oppimispolut, työelämässä oppimisen lisäämistä, osaamisen tunnistamista ja jatkuvaa hakua ilmaiseksi ja vähenevillä resursseilla. Riveriassa näihin haasteisiin on kehitetty ratkaisua jo usean vuoden ajan ja sen löydettyämme olemme ristineet sen taitojen valmennuksen pedagogiikaksi. Uudessa opetuksen toteutusmallissa siirrytään opiskelijaryhmien luokissa istuttamisesta yksilöllisen etenemisen mahdollistavaan oppimispajoissa opiskeluun. Taitojen valmennuksen pedagogiikassa opiskelijoita ei jätetä kuitenkaan oman onnensa nojaan miettimään mitä heidän pitäisi milloinkin tehdä, vaan etenemistä ohjaa digitaalinen työkirjajärjestelmä, johon etukäteen suunnitelluilla oppimispoluilla eteneminen konkretisoituu opiskelijoille visuaalisessa muodossa, motivoiden heitä panostamaan ja ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. 

Riveriassa jotkin alat ovat toteutusmallin omaksumisessa jo pitkällä vauhdittaaksemme muidenkin alojen kehitystä oikeaan suuntaan, olemme mukana OPH:n rahoittamassa TASE-hankkeessa. Keskeisimmät tavoitteemme hankkeessa ovat taitojen valmennuksen pedagogiikan laventaminen Riverian eri opetusalatiimeihin, sekä uuden toteutusmallin vaatiman laajan materiaalisisällön tuotannon tehostaminen keskitetyn tuotannon käsikirjoitusmallin avulla.

Foorumilla esittelen taitojen valmennuksen pedagogiikan, sen tarjoamat edut ja haasteet sekä miten olemme niihin Riveriassa vastanneet. Esittelen myös hankkeessa kehitetyn keskitetyn opetusmateriaalin tuotantomallin ja siihen kehitetyn käsikirjoitustyökalun.

Practical Info

Starts
03.12.2021 12:45
Ends
03.12.2021 13:15
Duration
30 minutes
Location
Esityssali 21

Presentation Info

Chairperson
Opetushallitus, Kimmo Koskinen

Target group
Vocational institution: Teachers

Target group info

Kaikki ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät.

Presenters

Ignatius Jouko

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria


Tiainen Teemu

Workseed Oy