Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Enkenberg Jorma, Häkkinen Päivi, Jari Kukkonen, Järvelä Sanna, Hatakka Olli, Lehtinen Erno, Pöysä-Tarhonen Johanna, Sabel Ohto, Valtonen Teemu, Vesisenaho Mikko
  • 02.12.2021 14:15
  • AREENA-sali

Tietotekniikan opetuskäyttö vuonna 2049: TOTYn 30v. kokemuksen reflektio tulevaisuudesta.

Description

Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TOTY) käynnisti 1989 Joensuun yliopistossa monia oppimisen tutkimuksen ja kehittämisen säikeitä, jotka ovat 30-vuoden kuluessa kytkeytyneet ja integroituneet kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuksen ja opetuksen kenttään. Tämän kehitys on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä.

 

TOTYn puitteissa on luotu monipuolista tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämiskulttuuria, uudistettu oppimisen ja opetuksen käytänteitä, sekä toteutettu useita tutkimusohjelmia. TOTYn vaikutus on näkynyt tieteen kentässä lukuisissa tutkimusartikkeleissa ja väitöskirjoissa sekä aktiivisessa toiminnassa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuskentässä. TOTYn perintönä on oppimistutkimuksen, pedagogiikan ja tietotekniikan opetuskäytön innovatiivinen ja kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta osana tulevaisuuden oppimisen ja opetuksen ratkaisuja.

 

Paneelikeskustelun ja teemapuheenvuorojen kautta tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön asiantuntijat luovat näkymiä tulevaisuuteen. Mukana keskustelussa ovat:

 

Professori emer. Jorma Enkenberg, Itä-Suomen yliopisto               

Lehtori Olli Hatakka, Karelia ammattikorkeakoulu

Professori Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto                                                          

Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

Yliopistonlehtori Jari Kukkonen, Itä-Suomen yliopisto

Professori emer. Erno Lehtinen, Turun yliopisto

Yliopistotutkija Johanna Pöysä-Tarhonen, Jyväskylän yliopisto

Yliopistonopettaja Ohto Sabel, Jyväskylän yliopisto

Apulaisprofessori Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonlehtori Mikko Vesisenaho, Jyväskylän yliopisto

 

Paneelikeskustelussa ja teemapuheenvuoroissa luodaan menneen 30v. kuluessa koostetun asiantuntemuksen pohjalta perusteltu ja jäsentynyt projisointi tulevaisuuteen. Miltä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö näyttää 30v. kuluttua? Avaamme tulevaisuuden näkymiä kolmelta näkökannalta:

 

1. Oppimistutkimuksen kestävät teemat

Mitkä ovat oppimistutkimuksen teemoja (esim. itsesäätely, yhteisöllinen oppiminen, tiedon prosessointi ja representaatiot, algoritmisuus), jotka ovat säilyneet ajassa ja mitkä tulevat säilymään tulevaisuudessakin.

 

2. Pedagogiset käytännöt tulevaisuuden oppimisympäristöissä

Mitkä ovat yksilöllisiä tai yhteisöllisiä oppimisen käytäntöjä, joita tulevaisuuden oppimisympäristöissä tullaan harjoittamaan.

 

3. Tulevaisuuden teknologiat oppimisen ratkaisuna

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on kulkenut trendistä hypeen ja syteen, mutta millaiset teknologiset ratkaisut ovat tulevaisuudessa oppimisen ja opetuksen käytäntöjä.

 

Paneelissa Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikön (TOTY) monipuolinen ja mittava asiantuntemus on valjastettu avaamaan ja tulkitsemaan tulevaisuuden heikkoja signaaleita tukemaan opettajien ja tietotekniikan opetuskäytön tutkijoiden ja kehittäjien työtä.

Practical Info

Starts
02.12.2021 14:15
Ends
02.12.2021 15:15
Duration
1 hour
Location
AREENA-sali

Presentation Info

Chairperson
Ilomäki Liisa

Target group
Education and training experts

Target group info

Esitys sopii usealle eri kohderyhmälle.

Presenters

Enkenberg Jorma

Itä-Suomen yliopisto

Emer.Prof


Häkkinen Päivi

Jyväskylän yliopisto

Professori


Jari Kukkonen

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonlehtori


Järvelä Sanna

Oulun yliopisto

Professori


Hatakka Olli

Karelia-ammattikorkeakoulu

Lehtori


Lehtinen Erno

Turun yliopisto

Professori


Pöysä-Tarhonen Johanna

Jyväskylän yliopisto

Yliopistotutkija


Sabel Ohto

Jyväskylän yliopisto

Yliopistonopettaja


Valtonen Teemu

Itä-Suomen yliopisto

Akatemiatutkija


Vesisenaho Mikko

Jyväskylän yliopisto

Yliopistonlehtori