Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Partanen Hanna-Maria, Teppo Terhi

Vopeka, varhaiskasvatuksen henkilöstön digiosaamisen arviointityökalu

Description

Esityksessä kerrotaan mikä Vopeka on ja miten sen saa käyttöön. Esityksessä kerrotaan myös Päijät-Hämeen alueen kuntien kokemuksia kyselyn käyttöönotosta.

Vopeka= Varhaiskasvatuksen digiosaamisen työkalu, jota on kehitetty seitsemän kunnan ja Tampereen yliopiston Informaation ja median tutkimuskeskuksen TRIMin yhteistyönä Opetushallituksen rahoituksella. Mukana hankeessa on ollut myös Kuntaliitto.

Vopekaa on kehitetty ensmmäisessä hankkeessa vuosina 2018-2020 ja nyt käynnissä oleva hanke on tarkoitettu Vopekan jatkokehittämiseen ja jalkauttamiseen. Tämän hankkeen aikana on myös tarkoitus alkaa kehittämään päiväkotien johtajille tarkoitettua Jopekaa.

VopekaPowerpoint

Presentation Info

Chairperson
Ulvinen Jyri

Target group
Early childhood educators and kindergarten leaders

Target group info

Esityksen sisältö palvelee varhaiskasvatuskenttää kokonaisuudessaan, mutta varsinkin varhaiskasvatuksen suunnitteljoita, päättäjiä ja tvt-vastaavia, jotka miettivät kuntaansa sopivaa työkalua tieto- ja viestintäteknologian sekä digiosaamisen arviointiin. Kysely palvelee myös vastaajia, koska he voivat muun muassa verrata omaa osaamistaan suhteessa muihin vastaajiin.

Presenters

Partanen Hanna-Maria

Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen


Teppo Terhi

Hämeenlinnan kaupunki

Projektipäällikkö (Vopeka), TVT-opettaja