Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Myllymäki Minna, Palojärvi Essi

Yhteisöllisyyttä yli verkon - oppilastoimikunnan pilotointikokemuksia

Description

Koulun tehtävänä on oppimisen lisäksi luoda oppilaille sosiaalinen verkosto. Kun opetus korona-keväänä siirtyi nopeasti verkkoon, yhteisöllisyyden säilyttäminen saattoi olla haasteellista. Mikäli etäopetukseen joudutaan palaamaan, on hyvä pohtia myös, miten vertaisuutta ja osallisuutta voidaan toteuttaa etänä. 

Yhteisöllisyyden kehittäminen ja osallistaminen ovat fokuksessamme lukuvuonna 2020-2021. Vuosi sitten toteutetussa kestävän kehityksen auditoinnissa saimme loistavan kehitysehdotuksen oppilaskunnan perustamisesta! Oppilaskunnassa ympäri maailman asuvat oppilaamme voisivat vaikuttaa koulumme toimintaan. Se lisäisi myös oppilaiden yhteisöllisyyttä.  

Etäopetuksen pelottomina kehittäjinä tartuimme kehitysideaan. Haluammekin tulla ITK-n esittelemään koulumme historian ensimmäisen oppilastoimikunnan pilointia sekä tarjota ideoita ja virikkeitä yhteisölliseen etäopetukseen. ITK-foorumiesityksessämme kertoisimme lukuvuoden 2020-2021 pilotoinnin tuloksista - niin onnistumisista kuin haasteistakin, joita matkan varrella kohtaamme. Esityksen materiaali kerääntyy lukuvuoden aikana, kun pilotti etenee.

Presentation Info

Chairperson
Harjula Production Ltd, Heikki Mäenpää

Target group
Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Target group info

  • Verkkopedagogiikasta ja etäopetuksesta kiinnostuneet opetusalan asiantuntijat
  • Oppilaskuntatoiminnan vetäjät 
  • Opinto-ohjaajat ja oppilaanohjaajat

 

Presenters

Myllymäki Minna

Kansanvalistusseura

opinto-ohjaaja


Palojärvi Essi

Kvs-säätiö/Etäkoulu Kulkuri

verkko-opettaja