Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 March 2019 to 22 March 2019

Hämeenlinna, Finland / Suomi

Avajaiset AREENA-salissa: Kohti osaamisen aikaa

 • Pasi Silander, Huttula Tapio, Viteli Jarmo, Pystynen Johanna

*Kohti osaamisen aikaa - Tapio Huttula, vanhempi neuvonantaja, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra* Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -avainalueen tavoitteena on tukea yhteiskunnallisia toimijoita Suomessa elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Kolmivuotisen projektikokonaisuuden pyrkimyksenä on vauhdittaa siirtymistä elinikäisen oppimisen politiikkaan, jossa osaamista ja työtä tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina. Osaamisen käytetyt resurssit nähdään tuottavana in...

Tekoälyä hyödyntävät kirjasuosittelijat palvelevat Helsingin keskustakirjasto Oodissa

 • Hammais Eero

Kirjastonkävijän haasteena on aina ollut informaation runsaus ja se, miten löytää helposti ja nopeasti uutta mielenkiintoista sisältöä. Asiasanoitus ohjaa tiukasti luokitusten piiriin, kun taas semanttinen, merkityksiä ymmärtävä tekoäly mahdollistaa samoja teemoja sisältävien teosten tarjoamisen myös genrerajojen yli. Headai on toteuttanut Helsingin keskustakirjasto Oodille kuusi persoonallista, tekoälyä hyödyntävää suosittelijaa, jotka tarjoavat kävijöille mielenkiintoista kirjasisältöä oman t...

Koulun toimintakulttuurin muutos on mahdollisuus

 • Korsimo Janne, Pelkonen Markku, ThingLink

Digitalisaatio asettaa paineita muuttaa tapaamme opettaa ja tukea oppimista. Rehtoreille ja koulun pedagogisille johtajille puolestaan herää muutospaineita siihen, miten koulua johdetaan ja miten toimintakulttuuria voidaan systemaattisesti kehittää ja vahvistaa. Koulun toimintakulttuurin vahvuus ja tapa, jolla sitä johdetaan, ratkaisee onnistumisen. Yhdessä tekeminen, teknologian tehokas hyödyntäminen ja osaamisen systemaattinen kehittäminen vapauttavat aikaa olennaiseen, eli oppijoiden tukemise...

Virtuaalitodellisuutta (VR) vauvasta vaariin

 • Fagerlund Janne, Häkkinen Päivi, Juntunen Merja, Kainulainen Johanna, Kyllönen Mari, Ouli Pekka, Vesisenaho Mikko

Toimintasessiossa on mahdollisuus tutustua VR-teknologian hyödyntämiseen oppimisessa sekä yhteisöllisten ja elämyksellisten kokemuksien mahdollistajana ihmisen elinkaaren eri vaiheissa. Alkuosa koostuu lyhyistä, noin viiden minuutin puheenvuoroista, joissa esittelemme toteuttamiamme oppimiskokonaisuuksia ja projekteja VR:n hyödyntämisestä eri ikäisten kanssa. Puheenvuorojen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua tarkemmin projekteihin ja testata mm. niissä käytettyjä VR-laitteita ja sov...

Liian paljon digitalisaatiota tekee lapsistamme tyhmiä!?

 • Rissanen Antti, Saastamoinen Kalle

Esityksen ensimmäisessä osassa esitellään videopelien luokittelu Funk and Buchman mukaan [1]. Esityksen toisessa osassa esitellään kuvaruutuajan, eli television, peliajan ja tietokoneella vietetyn ajan vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen [2].  Esityksen kolmannessa osassa tuodaan esille kuvaruutuajan vaikutus nukkumiseen [3]. Esityksen neljännessä osassa tuodaan esille videopelaamisen vaikutus lukemiseen ja koulutöihin [4]. Esityksen viidennessä osassa kerrotaan, minkälaisia ominaisuuksia hyvält...

Merkilliset osaamismerkit ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemana

 • Lehtonen Päivi, Sintonen Sanna

Osaamismerkit (badget) ovat vähitellen tulossa opettajien tietoisuuteen. Osaamismerkkeihin liittyvät käytännöt ovat kuitenkin vielä kirjavia ja toistaiseksi harvoilla on tietoa ja osaamista merkkeihin liittyen. Osaamismerkit tarjoavat uudenlaisen tavan tunnustaa ja tunnistaa osaamista digitaalisesti. Samanaikaisesti nähdään erittäin tärkeäksi tulevien opettajien digitaitojen kehittäminen. Kehittääksemme opettajankoulutettavien digiosaamista haastoimme heidät todentamaan osaamistaan tieto- ja vie...

Lukiolaiset teknologian innostajina - Eskarin ROBO-päivä

 • Airola Juho, Sallasmaa Petri

Lukion opiskelijat järjestivät loppuvuodesta 2018 kolmessa eri päiväkodissa Eskarin ROBO-päivän. Projektissa luotiin ja testattiin käytännön malli siitä, miten lukiolaiset voisivat innostaa päiväkoti-ikäisiä luonnontieteiden ja tekniikan maailmaan. Samalla lukiolaiset pääsivät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan oikean monimuotoisen, teknologiavetoisen projektin. Projektin aikana opittiin uusia taitoja, tietoja sekä toimimaan yhdessä ryhmänä niin varhaiskasvatuksen kuin yritystenkin kanssa. L...

Valmistuva opettaja suoraan digitutoriksi?

 • Järvinen Jussi-Pekka, Lahti Aleksi

Digiajan Peruskoulu 2017 -selvityksen mukaan vastavalmistuneet opettajat arvioivat oman TVT-osaamisensa hieman kokeneempia opettajia korkeammalle, mutta käytännössä kuitenkin arviointiasteikon puolivälin alapuolelle. Digiajan Peruskoulu 2017 -selvityksessä kävi myös ilmi, että alle puolet kokivat omat tvt-valmiutensa ja osaamisensa riittäviksi verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Samaan aikaan digi-tutor toiminnan avulla suomalaisten koulujen digitalisointia on saatu nytkä...

Digitekniikka mahdollistaa musiikinopetuksen uudistamisen: musaope muuttuu kanttorista koutsiksi

 • Leppänen Anssi

Digitekniikka mahdollistaa musiikinopetuksen uudistamisen: MUSAOPE MUUTTUU KANTTORISTA KOUTSIKSI Perinteinen bändisoittotilanne perusopetuksen musiikkitunnilla: Rumpali on kääntänyt kompin, kitaristi on muuta bändiä puolitoista tahtia jäljessä ja basisti näppäilee kuvioitaan väärältä kieleltä. Kosketinsoittaja on unohtanut, että fis on musta kosketin. Musiikinopettajan kainalot hikoavat ja naama alkaa punoittaa, mutta hän ei pysty auttamaan soitossaan seonneita oppilaita, koska istuu oman piano...

Oppilaat ohjelmoivat monialaisen oppimiskokonaisuuden web-sovellukseksi

 • Ilkkala Ville, Toivanen Tero, Toivanen Tero

Järjestimme kokeilun Espoon Kilonpuiston koulussa loka-marraskuussa 2018. Oppilaat toteuttivat monialaisen oppimiskokonaisuuden, jonka aiheena oli heidän itsensä valitsema "ilmaston muutos". Oppilaat vastasivat sekä suunnittelusta, sisällöstä että teknisestä toteutuksesta. Oppilaat olivat yläkoulun oppilaita (7-9 lk), jotka opiskelevat pienryhmässä. Nykyaikaisten web-sovellusten kehittäminen on yleisesti käytössä olevilla työkaluilla erittäin monimutkaista. Usein yksinkertainenkin projekti vaat...

Opiskelijan tunnistaminen ja arviointi digitaalisissa oppimisympäristöissä – uudet mahdollisuudet

 • Laamanen Merja, Ladonlahti Tarja, Uotinen Sanna

Digitalisaation myötä tulevaisuuden oppimisympäristöt ovat entistä monimuotoisempia ja tuovat uusia joustavia tapoja opiskeluun. Tämä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Kansainvälistyminen, elinikäinen oppiminen ja työelämän yhteys ovat tänä päivänä keskeisiä koulutussektorilla. Tämä tarkoittaa usein sitä, että mahdollisuus etänä ja digitaalisissa ympäristöissä opiskeluun on entistä tärkeämpää. Etäopiskelu vaatii uusia välineitä opiskelijan tunnistami...

Lukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajina

 • Halavaara Sari, Lehtonen Juha-Pekka

Virtuaalitodellisuuden käyttö lukion kursseilla on ollut toistaiseksi vähäistä. Tarjolla on monenkirjavia teknologisia ratkaisuja ja kalliita VR-laseja. Kouluilla ei ole varaa hukkainvestointeihin, joten opettajat ovat jääneet odottamaan virtuaalitodellisuuden suurta läpimurtoa, vaikka VR-teknologia tuottaisi merkittävää lisäarvoa oppimiseen jo nytkin. Teimme ensimmäiset opetuskokeilut käyttäen hyväksi verkosta löytyviä valmiita ja ilmaisia 360° -videoita. Ne olivat heikosti sovellettavissa ope...

Koukuttaako puhuva pää verkossa?

 • Korhonen Risto, Meklin Soili

Verkkokoulutusta ja webinaareja järjestetään liki jokaisessa oppilaitoksessa ja kaikilla kouluasteilla. Verkko-opetuksen lisäämistä ajavat ensisijaisesti monet muutokset oppilaitoksien resursseissa, mutta myös esimerkiksi opetuksen saatavuuden lisääminen. Esimerkiksi Suomessa on yhä enemmän vieraita uskontoja ja kieliä, ja oppijat voivat verkko-opettamisen avulla saada hyvän opettajan tuekseen. Erilaisia teknologioita on hyvin tarjolla ja se mahdollistaa hakemaan säästöjä. Mutta onko opetus laad...

Digitaalisuus saavutettavaksi kaikille?

 • Luhtanen Satu, Nyyssönen Elise

Opettaja joutuu työssään kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Tärkeiksi taidoiksi usein nousee kuunteleminen ja läsnäolo. Erityisesti senioreiden kanssa tehtävässä oppimistyössä keskestä on myös epävarmuuden sietäminen niin, ettei koskaan tiedä millaista kurssia oikeasti tulee pitämään. Opettaja harvemmin pääsee toteuttamaaan suunnitelmaansa omien vahvuuksiensa mukaan: opettamiseen liittyy epätäydellisyyden sietäminen. Vapaa sivistystyö tuo myös vapauden ja raamittomuuden, varsinaisia opetussuunnitelmi...

Digiä ummikoille – oppimisen etenemisen seuranta raksalla

 • Huittinen Liisa, Pääkkönen Markku

Muutoksen tuulet puhaltavat ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalinen oppimisen etenemisen seuranta on tulossa. Tämä muutos koskee myös rakennusalan opetusta. Mutta entäs kun talonrakennuksen opettajat ovat rautaisia rakennusalan ammattilaisia, mutta eivät todellakaan diginatiiveja? Tai kun oppilaina on maahanmuuttajia, joiden suomen kielen taito on todella heikko? Tai kun oppilaat haluavat vain rakentaa, eivätkä tehdä mitään, mikä haiskahtaa vähänkin teorialle? Tai kun joukossa on niitä taitav...

Virtuaalisuus haastaa opettajan ja opiskelijan

 • Ilomäki Liisa, Lakkala Minna

Esityksessämme kerromme tutkimustuloksia opettamisesta ja oppimisesta virtuaalisessa luokkahuoneessa lukiotasolla.  Perinteisestä luokkaopetuksesta virtuaalinen luokkaopetus eroaa siitä, että opiskelijat voivat olla fyysisesti ’missä tahansa’ oppituntien aikana, mutta he ovat virtuaalisesti läsnä. Perinteisestä itsenäisestä verkko-opiskelusta virtuaalinen luokkaopetus eroaa siinä, että oppitunnit ovat opettajan vetämiä ja opiskelijat ovat ’läsnä’ oppitunneilla, vaikka opetus toteutetaan verkossa...

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuuriperintökasvatukseen

 • Vihreälehto Ira

Vuonna 2018 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran maailmanperintökasvatuksen hankkeessa tuotettiin videoita Suomen maailmanperintökohteista. Suomenlinnan alakoululaiset käsikirjoittivat ja kuvasivat videoita Suomenlinnasta. Merenkurkun alueella Mustasaaren keskuskoulu ja Norra Korsholms skola tekivät kaksikieliset videot yhteistyössä ja Verlassa 2 ammattikoululaista paneutui sen historiaan ja nykytilaan. Vuonna 2019 tavoitteena on saada videot lopuistakin Suomen maailmanperintökohteista. Es...

Miljoonan suomalaisen uudelleenkouluttaminen ei onnistu ilman tekoälyä

 • Ketamo Harri

Uutisissa on viime aikoina keskusteltu miljoonan suomalaisen uudelleenkouluttamistarpeesta koska tekoäly, robotiikka, automaatio ja digitalisaatio yleensäkin vaikuttavat merkittävästi työn asettamiin vaatimuksiin. EK julkaisi lokakuussa 2018 raportin, jossa arvioitiin yhden uudelleenkoulutuksen kustannusten olevan 7500 euroa. MIT:n puolestaan arvioi uusimmissa raporteissaan lisäkoulutuksen tarpeen olevan jopa 85% työvoimasta: Suomessa 2 miljoonaa ihmistä, maailman laajuisesti 5 miljardia ihmistä...

Automatisoitujen oppimispolkujen luonti Moodlessa

 • Ignatius Maarit, Rokkila Minna

Opiskelu verkossa on parhaimmillaan monipuolinen ja yksilöllinen oppimiskokemus. Verkko-oppimisympäristön sisältämää teknologiaa (PLD – Personalized Learning Designer) hyödyntävä oppimisprosessin toteutus koostuu henkilökohtaisista ja yhteisistä palautteista, monipuolisista tehtävistä sekä yksilöidyistä oppimispoluista. Suunnitellun oppimisprosessin eteneminen ei kuitenkaan kuormita opettajaa liiallisesti vaan hän pystyy keskittymään ohjauksen ja tuen antamiseen. PLD-teknologialla ohjataan oppi...

Posterit

ITK-postereiden laatijat esittelevät postereitaan AREENA-salin takaosan posterialueella. Postereiden tiedot löydät täältä [1] . [1] https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster ...

Erityistä tukea tarvitsevat nuoret digin käyttäjinä

 • Laakso Matleena, Seppälä Minna

Olemme tehneet pirkanmaalaisessa Digiosalliseksi [1] -hankkeessa töitä sen eteen, että erityistä tukea tarvitsevat nuoret eivät syrjäytyisi digitaalisesta maailmasta. Tämä on tarkoittanut sekä opettajien, ohjaajien että nuorten osaamisen kehittämistä. Olemme huomanneet, että kun opettaja tai ohjaaja hyödyntää tekniikkaa, se tekee vaikutuksen nuoriin. Hankkeen nuoret ovat olleet opiskelijoita tai kuntoutujia ja heistä moni on tullut mielellään moderniin luokkaan tai muuhun tilaan, missä digitalis...

Oppimisen analytiikka ja tekoäly osaamisen johtamisessa

 • Vuorimaa Petri, Moisio Anu, Ketamo Harri, Korhonen Ari, Markula Valtteri, Passi-Rauste Anu, Pöntynen Leena

*Koulutuksen tarjoajat etsivät uusia ratkaisuja, jotka ennakoivat yhteiskunnan muutoksia ja vielä tunnistamattomia osaamistarpeita. Työelämälähtöisen opetussuunnitelmatyön haasteena on ajantasalla pitäminen mutta myös yhtenäisen kielen löytäminen. * *3AMK ja Headai Oy ovat vuoden 2018 aikana yhdessä kehittäneet tekoälypohjaista koulutuksen ja osaamisen johtamismallia, perustuen Headai:n Microcompetencies palveluun. Ajankohtaisesta työmarkkinadatasta on selvitty, mitä korkeakoulutasoista osaamis...

Digityökaluilla tehoa osaamisen kehittämiseen!

 • Nisula Karoliina, Oksanen Tuuli

Ammatillisen koulutuksen reformi tuoma edellyttää mm. joustavia yksilöllisiä opintopolkuja ja erilaisten oppimisympäristöjen monipuolisempaa hyödyntämistä. Joustava ja tehokas oppiminen edellyttää oppilaitoksilta järjestelmiä, jotka selkiyttävät yksilöllisten opintopolkujen hallintaa ja tukevat koulutusprosessien kehittämistä. TAKKin sähköasennusala on järjestelmällisesti kehittänyt oppimisympäristöä, jossa yhdistetään käytännön tekeminen sähköisiin oppimisympäristöihin ja ohjausjärjestelmiin. ...

Virtuaalilaboratorio luonnontieteiden opiskeluun

 • Karjalainen Tero, Sointu Erkko, Vartiainen Paavo, Vahimaa Pasi, Valtonen Teemu

Luonnontieteiden syvällinen oppiminen käytännössä vaatii teoriaopintojen oheen käytännön laboratoriotyöskentelyä. Nykyaikaiset ja asianmukaiset laboratoriotilat ja mittalaitteet ovat usein kalliita, vaativat mahdollisesti erityistilan ja jossain tapauksissa myös ylläpitohenkilöstön. Tästä syystä jokaisella opetusta antavalla yksiköllä ei ole välttämättä resursseja ylläpitää asianmukaista laboratoriota, joka ei myöskään ole tarkoituksenmukaista. Yksi ratkaisu tähän on olemassa olevan laboratorion...

Paikkatietoa lukioihin etäkoulutuksien ja geomentoreiden avulla

 • Hirvensalo Virpi

Paikkatietotekniikasta on tullut kymmenen vuoden aikana olennainen osa yhteiskuntaa ja yksi tärkeä tapa ajatella, hallita ja jakaa tietoa. Samalla erilaisten paikkatietoa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden määrä on kasvanut huomattavasti arjessa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja työelämän eri aloilla. Paikkatiedon peruskäyttötaitojen voidaan katsoa olevan osa kansalaisten monilukutaitoa, josta on selvää hyötyä opiskeluissa ja myöhemmin työelämässä. Myös koulukäyttöön suunnattujen pa...

Yhteisten tutkinnonosien verkkonäytöistä ratkaisu reformituskaan

 • Eronen Ilkka, Suominen Sanni

Vuoden 2018 alussa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi yhdisti nuoria ja aikuisia koskevan lainsäädännön. Tämän seurauksena myös aikuiset opiskelevat yhteisten tutkinnonosien osa-alueet, joihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, työelämätaitoja ja äidinkieltä. Pakollisia ja valinnaisia opintoja tunnustetaan aiempien tutkintotodistusten pohjalta, mutta monelta aikuiselta löytyy dokumentoimatonta osaamista. Riveriassa muuttuneeseen tilanteeseen reagoitiin rakentamalla Moodleen yhtei...

Vihdoin kaikki avoimet oppimateriaalit yhdessä paikassa

 • Toikkanen Tarmo, Toivanen Tero

*Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja CSC:n Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -yhteiskehityshankkeessa hankittiin viisi avointa oppimateriaalikokonaisuutta opettajien täydennyskoulutuksen tueksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.* *Koska sisällöt ovat avoimesti lisensoituja, niitä saa maksutta käyttää ja niitä voi myös jatkokehittää, muunnella, yhdistellä ja muuten hyödyntää Creative Commons -lisenssin ehtojen mukaisesti.* *Tekijänoikeusmateriaali käy läpi tekijäno...

Voiko robotti opettaa? - Sosiaalisten robottien mahdollisuudet kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa

 • Hemminki Johanna, Pirttinokka Nina

Alakoulun oppilaat ja opettajat sekä startup-yritys etsivät uusia oppimisen tapoja sosiaalisten robottien avulla. Robotiikkaa on yleensä hyödynnetty kouluissa lähinnä ohjelmoinnin tai algoritmisen ajattelun oppimiseen, mutta millaisia ovat sosiaalisten robottien mahdollisuudet vuorovaikutuksen ja kielten oppimisen näkökulmasta? Vieraiden kielten opiskelun varhentaminen asettaa kieltenopetukselle uusia haasteita. Opetuksen on huomioitava oppijoiden ikäkausi - kaikkein pienimmät oppijat eivät osa...

Digistarttikokeilut ammattikorkeakouluissa - miten sujuivat?

 • Kopeli Marja, Timonen Päivi

Foorumiesityksessä kerrotaan viiden ammattikorkeakoulun digistarttikokeiluista vuonna 2018. Oppiminen siirtyy verkkoon ja verkostoihin. Korkeakouluilla on päivä- ja monimuoto-opiskelun lisäksi entistä enemmän koulutusmalleja, joissa ei ole lainkaan kampusopiskelua vaan opiskelu tapahtuu kokonaan verkkoympäristössä ja työelämäkonteksteissa ubiikin oppimisen periaatteella. Ubiikki oppiminen edellyttää opiskelijalta digikyvykkyyttä. Digikyvykkyyden osa-alueiksi voidaan määritellä (lähde: Europass...

2000 luvun pedagogiikan ratkaisu: Sosiaalisen mikro-oppiminen

 • Lounaskorpi Petri

”Nykypäivän työntekijät eivät ole vain istumassa ja odottamassa ammatillisten kehitysmahdollisuuksien tarjoamista. He haluavat koulutusta ja tietoa kysymyksiinsä tavalla, jolla he voivat sulattaa sen työhönsä ja osaamiseensa uusinta teknologiaa hyödyntäen." Toisaalta "Nykypäivän oppilaat etsivät muutakin kuin vain lyhyempää oppimista; he haluavat myös formaatteja, jotka ovat viihdyttäviä ja haastavia." 2010 maailma muuttui kun Steve Jobs esitteli iPadin. Tuosta hetkestä alkoi räjähdys, joka ja...

SometaDuuniin-MOOCista apua uravalmennukseen!

 • Haase Antti, Huhta Arto, Koivunen Kati

Digitaaliset viestintäympäristöt ovat muuttaneet tapaa, jolla haetaan töitä, rakennetaan verkostoja sekä markkinoidaan omaa osaamista. Mielestämme opiskelija tarvitsee ajantasaista tukea urahallintaan toteutettuna ja saatavilla verkossa 24/7. Olemme kehittäneet uravalmennuksessa vapaasti hyödynnettävän SometaDuuniin-MOOCin. Opiskeluympäristö on täysin automatisoitu ja opiskelija saa neljä moduulia suoritettuaan osaamismerkin, jota voi hyödyntää muissa opinnoissa mm. hyväksilukuina.  Moduulit oh...

Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa

 • Manninen Annukka, Sergejeff Johanna

*Opiskelu lähikoulussa on epäilemättä paras ratkaisu kaikille. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Erilaisten psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten ongelmien vuoksi oppilas saattaa olla pois lähiopetuksesta pitkiäkin aikoja. Poissaolojen lisääntyminen nostaa puolestaan kynnystä kouluunpaluuseen. Vaikka lähiopetukseen osallistuminen takkuaa, elää haave päättötodistuksesta usein vahvana. Kotona opiskelevan oppilaan pedagoginen tukeminen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi tehtäväksi.* *Til...

Hack with Espoo - Eettisen hakkeroinnin opetus

 • Gladh Tom, Parviainen Matti

Hack with Espoo on Espoossa vuonna 2018 aloitettu uudenlainen konsepti, joka yhdistää eettisen hakkeroinnin opetuksen, kaupungin tietoturvallisuuden testaamisen ja kehittämisen sekä opetuksen järjestämisen yritysten ja viranomaistahojen kanssa. Suuri osa tämän päivän kyberrikollisista aloittaa rikollisen uransa harrastuksesta ja ikään kuin sattumalta, kun he kokeilevat taitojaan verkossa. Suuri osa kyberrikollisista ajautuu lain väärälle puolelle jo hyvinkin nuorella iällä. Hakkerius ei sinänsä...

Pelillinen tarinankerronta opetuksessa

 • Letonsaari Mika

Edellisessä tutkimushankkeessamme, jonka tuloksia esittelimme ITK-konferenssissa kaksi vuotta sitten, selvitimme kuinka tietotekniikka heikosti osaavat voidaan ottaa mukaan tietokonepelien kehitykseen. Ratkaisuna oli tarjota mahdollisuus osallistua pelin juonen kehittämiseen pelillisen tarinankerronnan avulla. Tarinankerrontaa ja erityisesti digitaalista tarinankerrontaa käytetään jo laajasti opetuksessa. Pelillinen, haarautuvajuoninen tarinankerronta tarjoaa uudenlaisen tavan suunnitella ja ker...

Kulttuuriperintö herää eloon - lisätty todellisuus oppimisympäristön laajentajana

 • Ikonen Essi

Tässä foorumissa esittelemme tutkimusperustaisen pedagogisen mallin, sekä maksutonta materiaalia, jonka avulla kulttuuriperinnöstä tulee kokonaisvaltainen oppimisympäristö. Suunnittelimme kokonaisuuden opettajille #EuropeForCulture2018 - teemavuoteen liittyen. Materiaali ja sen pedagoginen malli antavat mahdollisuuden nähdä kulttuuriperinnön, kuten luterilaisen kirkkotilan, ortodoksisen kirkon ja moskeijan uusin silmin rikkaina oppimisympäristöinä. Erilaisten tilojen kulttuuriset merkitykset j...

Minä tutkijana, minä keksijänä

 • Niemi Ilkka, Yli-Penttilä Pi

Kaupunkitasoisesti oppimisympäristöjen uudistaminen ja varustaminen uudella teknologialla on kallis ja suuri urakka. Sellaisen toteuttamiseen kerralla löytyy tuskin koskaan resursseja. Innovatiivisten oppimisympäristöjen hanke 'Minä tutkijana, minä keksijänä' lähti uudistamaan ja monipuolistamaan esi- ja perusopetuksen kasvun ja oppimisen ympäristöjä tavoitteinaan tuoda koulujen käyttöön uutta opetusteknologiaa, lisätä luonnontieteellis-matemaattista kiinnostusta sekä edistää aktiivista, tutkiv...

Itse tehty digi - äidinkielen digiloikka käytännössä

 • Helminen Johanna, Kivistö Maarit, Uusiniitty Anna

Hämeenkyrön Yhteiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat alkoivat ottaa pieniä ja haparoivia digiaskeleita syksyllä 2011. Vaikka varsinaiseen loikkaan oli vielä pitkä matka, olivat nuo ensimmäiset askeleet merkittäviä monella tavalla: oma ajattelu lähti uusiin suuntiin ja huomasimme, että osaamme. Nyt seitsemän vuotta myöhemmin moni asia on toisin: oppikirjoista on luovuttu, omat digitaaliset oppimateriaalit toimivat niin meidän kuin monen muunkin ilona. Esimerkiksi avoimesti verkossa j...

Teacher PD with a wow-factor: innovative practices in teacher professional development

 • Vuorikari Riina

Teacher professional development (PD) can be used to improve teaching and student achievement, however, there is a general problem of ineffectiveness in professional development programmes; they are often described as “too conventionally taught, too top-down, and too isolated from school and classroom realities to have much impact on practice”.  Where teacher professional development programmes are available, the TALIS study finds that across all the participating countries and economies, teache...

Healthy Future project, Osaamismerkit osana osaamisperusteisuutta

 • Haapakorpi Oona, Ström-Kallio Henna

Yksilöllinen eteneminen opiskelijan opintopoluilla ja osaamisperusteisuus ovat haasteita matkalla kohti ammatillista kasvua. Oppiminen on tehokkaimmillaan silloin, kun se on monikanavaista ja sosiaalista. Oppijan kiinnostuksen ja sitouttamisen kehittämiseksi oppimismateriaalit ja –ympäristöt tulisi tarjota opiskelijoille helposti saatavilla ja heitä inspiroivassa muodossa. Parhaimmillaan oppijan itseohjautuvuutta voidaan lisätä hyödyntämällä digitaalisia työkaluja ja käyttämällä pelillisiä eleme...

Kulttuurialan korkeakoulututkinto verkossa ja sen menestystekijät

 • Henriksson Johanna, Tamminrn Niila

Suomalaisissa korkeakouluissa on alettu viemään tutkintoja verkkoon. Tänä syksynä eräässä kulttuurialan AMK-tutkinnon monimuotototeutuksessa aloitti 45 uutta opiskelijaa, jotka suorittavat tutkintonsa kokonaan verkossa. Olemme kenties tottuneet näkemään laaja-alaista verkko-oppimista muilla kuin humanistisilla ja kulttuurialoilla, jotka on perinteisesti nähty erittäin haasteellisina korkeakoulukentän digitalisaation edessä: Kokonaisen koulutusohjelman siirtäminen digiympäristöön on luonut täysin...

"Hei, me minetetään!" - kohti luovaa yhteisöllistä oppimista

 • Juntunen Merja, Kyllönen Mari, Mäkivirta Maria, Ouli Pekka

Oppiminen on parhaimmillaan elämyksellinen ja luova yhteisöllinen prosessi, jonka aikana kaikki osallistujat ovat aktiivisia oppijoita ja toimijoita rakentaen yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Minecraft -peliympäristöllä ja sen virtuaalitodellisuus (VR) -versiolla Vivecraftilla, voidaan tukea ja toteuttaa yhteisöllistä, luovaa oppimista virtuaalimaailmassa, jossa voidaan toteuttaa muutoin vaikeasti hahmotettavissa tai toteutettavissa olevia, villejäkin suunnitelmia tai kokeilla erilai...

MOKia ja onnistumisia

 • Haveri Jukka

*MOKia ja onnistumisia* Tampereen Mediakoulu on auttanut tamperelaisia peruskouluja toteuttamaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia median keinoin jo usean vuoden ajan niin kouluilla kuin koulun ulkopuolellakin mm. kirjastoissa, museoissa ja Mediakoulun studiolla. Esityksessä esitellään noin 10 esimerkkiä MOKista, joista kahdessa osallistujat pääsevät kokeilemaan työtapoja.  Mediakoulun työskentelyssä hyödynnetään koulun omien laitteiden rinnalla ”POP UP mediastudiota”, josta osa on kokeiltavana...

Ideoita nettilukutaitojen opettamiseen - kokemuksia opetuskokeiluista

 • Alamettälä Tuulikki, Hämäläinen Elina, Ilomäki Liisa, Kiili Carita, Lakkala Minna

Tutkiva nettilukeminen on syklinen prosessi, jossa määritellään tiedontarve, etsitään hyödyllisiä lähteitä ja arvioidaan niiden luotettavuutta. Lisäksi lukija poimii olennaisia asioita useista lähteistä muodostaakseen kokonaiskuvan tutkimastaan ilmiöstä. Kokonaiskuva eli synteesi sisältää erilaisia näkökulmia tutkittavasta ilmiöstä sekä tietoa siitä, mistä ja millaisista lähteistä tiedot ovat peräisin. Kokonaiskuvan muodostaminen vaatii nettilukemisen eri osataitojen hallintaa, mikä on monille n...

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

 • Honkonen Kaisa, Kaila Erkki

Oppimisanalytiikan käyttöönotto vaatii opettajilta uusia taitoja. Vaikka sähköisiä oppimisympäristöjä on ollut käytössä vuosituhannen alusta, sähköisiä materiaaleja on vielä vähän käytössä. Opettajilla ei ole taitoja hyödyntää järjestelmien keräämää oppimisdataa analyyttisesti eikä suunnitelmallisia tapoja toimia hälyytysindikaattorien pohjalta. Järjestimme kahdeksan kuukautta kestävän koulutuksen, jonka tavoitteena oli oppimisanalytiikan tehokas ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen osana ope...

Lukio muuttaa kauppakeskukseen

 • Alkio Riku, Jaakkola Santeri

Miten kauppakeskus toimii oppimisympäristönä? Tule kuuntelemaan taloustiedon, matematiikan ja viestinnän oppimisesta kauppakeskuksessa, mutta myös itse ideoimaan, miten kestävä kehitys voisi olla seuraava askel kauppakeskuksen valloittamisessa. Espoon Leppävaaran lukiossa on kahtena lukuvuotena osa opinnoista toteutettu Sellon kauppakeskuksessa. Esityksessä kerrotaan, miten projekti rakennettiin, toteutettiin ja mitkä olivat sen tulokset. Onnistuiko yhteistyö yritysten kanssa? Kauppakeskukset ta...

Digitaalinen saavutettavuus ja opiskelijan osallisuus – miten korkeakoulujen sähköisten järjestelmien käytettävyyttä voisi parantaa?

 • Antila Heli, Huhta Aleksi

Korkeakoulujen ns. digiloikkaa on usein perusteltu sillä, että sähköiset järjestelmät tekevät opiskelusta saavutettavampaa erilaisille opiskelijaryhmille. Ajatus on myös EU:n uuden saavutettavuusdirektiivin taustalla. Tietoa siitä, miten opiskelijat digitaalisten järjestelmien saavutettavuuden itse kokevat, on kuitenkin vasta vähän. Tässä esityksessä tarkastellaan suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia oppilaitostensa verkkosivujen, verkko-oppimisympäristöjen, teknisen laitteiston ja ...

Teknologia varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatuksen opettajien ja johtajien suhtautuminen teknologiaan.

 • Laine Anna

Millaisia taitoja varhaiskasvatuksen opettajilla on teknologiassa? Sujuuko älykännykän käyttö ja tekstiviestin lähettäminen kaikilta? Entäpä videoiden leikkaaminen tai animaatioiden teko lasten kanssa? Millaista opetusteknologiaa varhaiskasvatuksen opettajat käyttävät työssään? Mistä he saavat ideoita työhönsä ja kuinka moni heistä haluaisi lisää koulutusta omiin taitoihinsa sekä lasten TVT-taitojen opettamiseen? Entä mitä mieltä varhaiskasvatusjohtajat tai yksityisten päiväkotien johtajat ovat ...

Koulun tilaratkaisut - avoin, suljettu vai hybridi? Kokemuksia ja tutkittua tietoa.

 • Mikkonen Sakari, Hirvonen Kati, Viteli Jarmo, Ollila Satu

Parhaillaan Suomessa saneerataan ja rakennetaan satoja kouluja. Luodaan uusia tilaratkaisuja jotka ovat herättäneet monia tuntemuksia niin opettajissa, vanhemmissa kuin oppilaissa. Tulee avotilaa, yhteistyöskentelyä, tiimiopettamista ja digitalisuutta. Miten muuttuu opettaminen ja oppiminen? Miten tilat tulisi suunnitella, että mahdollisimman monen oppijan ja opettajan olisi hyvä olla. Nyt puhuvat kokemus, näkemys ja tutkittu tieto Esityksessä mukana mm. Nummen uuden koulun rehtori ja opettaja...

Työkaluja @amisreformin arjen toteutukseen

 • Sankila Teuvo

Proffo – Professionals for work** * * Vuoden 2018 aikana syntyi ensimmäinen protoversio Proffo-sovelluksesta. Tämä mobiilissa toimimaan suunniteltu sovellus on tarkoitettu tuomaan ammatilliseen toisen asteen koulutukseen käytännön työvälineitä oppilaitokselle, opiskelijalle ja työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. *Esitys perustuu kehitysprojektin esittelyyn ja projektissa syntyneen ensimmäisen sovellusversion kokeilusta saatuihin kokemuksiin. Proffo*-palvelun tavoitteena on • *tukea, inspiro...

Ilmiömäiset agentit – digitaalinen osaaminen alkuopetuksessa

 • Pöntinen Susanna, Räty-Záborszky Sinikka

Opetushallituksen rahoittamassa tutkimus- ja kehittämishankkeessamme on tavoitteena löytää uudenlaisia pedagogisia tapoja edistää ja ymmärtää oppilaiden digitaalista osaamista vuosiluokilla 1-2. Oppilaiden digitaalisen osaamisen edistäminen ja ymmärtäminen perustuu laajan ilmiön pitkäaikaiseen tarkasteluun eri oppiaineiden näkökulmasta. Digitaalisella osaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sekä tieto- ja viestintäteknologian (tvt) perustaitojen hallintaa että kykyä soveltaa tvt-välineitä j...

Fillarilla - polkupyöräkasvatuksen oppimisympäristö ja virtuaalilasit

 • Peltola Kari, Tuomikoski Satu, Vuorio Jaakko

Fillarilla (https://fillarilla.fi/) on Liikenneturvan digitaalinen oppimisympäristö, jossa koululainen (3.-6 lk.) voi testata omaa tietämystään pyöräilystä ja oppia lisää turvallisesta pyöräilystä. Fillarillan tavoitteena on kehittää alakoululaisten ennakointitaitoja ja kannustaa heitä havaintojen tekemisen, ajotaitojen, liikkumisvalintojen ja sääntöjen harjoitteluun niin koulussa kuin kotona. Fillarilla koostuu sähköisestä oppimisympäristöstä sekä virtuaalitodellisuusympäristöstä, joten palvelu...

AMK-verkkotutkinnon suunnittelu ja toteutus – muutostarpeet, kokemuksia ja vinkkejä

 • Marstio Tuija, Saarikoski Ville

Laurea ammattikorkeakoulussaon tuotettu viime vuosina kokonaisia amk-tutkintoja verkkoon. Nyt kokemusta on kertynyt usealta koulutusalalta ja ensimmäiset opiskelijat putkahtavat pian työmarkkinoille. Tosin merkittävällä osalla näistä opiskelijoista on jo työelämäkokemusta ja he hakevat koulutuksesta mahdollisuuksia kehittyä työssään, työllistyä tai vaihtaa alaa. Verkko-opiskelijamme asuvat eri puolilla Suomea sekä ulkomailla. Verkko-tutkintojen tuottamisen yhteydessä olemme etsineet vastauksia j...

Lukion kursseja verkko-opintoina

 • Meriläinen Ari, Schroderus Anne

Olemme järjestäneet lukion pakollisia kursseja verkko-opintoina yli viiden vuoden ajan. Alun perin kurssit oli suunnattu aikuisopiskelijoille, jotka opiskelevat aikuisten opetussuunnitelman mukaan ja jotka eivät pystyneet osallistumaan päivällä tai illalla järjestettävään lähiopetukseen. Kurssit korvasivat aikaisemmat etälukio-opinnot, joissa oli myös lähiopetusta. Vähitellen myös nuorten lukiokoulutuksen opiskelijat (päivälukiolaiset) löysivät verkkokurssit ja ovat oppineet hyödyntämään niitä o...

Make steaming progress

 • Einiö Keijo, Heinonen Riku, Korsimo Janne, Mäenpää Marko

Maker ja Steam- kulttuuriin panostetaan vahvasti OPH:n tukemana. Mikä kouluissa muuttuu Makerin ja Steamin myötä? OPS velvoittaa opetuksen järjestäjiä ja opettajia toteuttamaan opetusta monialaisesti laaja-alaisia taitoja edistäen ja teknologiaa hyödyntäen. Kuka tämän suunnittelee, toteuttaa ja millä ajalla käytännössä? *Muutos syntyy opettajien kautta. * Tule kuuntelemaan Nousiaisten, Maskun ja Ruskon OPH:n rahoittaman hankkeen ratkaisumallia. Mallissa luodaan Opentuntiin avoin oppimispolku e...

Palvelumuotoilulla ryhtiä digisovelluksen testaamiseen ja käyttöönottoon, CASE Digisovellus ravintola- ja cateringalan TOP-jaksolla

 • Immonen Milma, Taivalantti Kati, Ukonaho Tarja

Ammatillisen koulutuksen muutokset ja yhä lisääntyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen asettavat uusia haasteita ohjaukselle, oppimisen etenemisen seurannalle, palautekäytännöille ja arvioinnille. Tavoitteenamme on vastata edellä mainittuihin haasteisiin hyödyntämällä monimuotoisesti digitaalisia sovelluksia niin oppilaitosmuotoisessa opetuksessa kuin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessakin. Tältä pohjalta olemme testaamassa, kuinka digitaalinen oppimisen etenemisen seuranta käytännössä toteutetaa...

OpenDigi - Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa

 • Airola Jenni, Järvinen Jussi-Pekka, Kortelainen Arto, Nguyen Thang, Veermans Marjaana

*Koulu on oppiva yhteisö ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä tutkimiseen ja kokeilemiseen korostaen fyysisen aktiivisuuden merkitystä oppimiselle.  (POPS, 2016.)* *Yliopistokoulutuksen saaneilla opettajilla on ...

Posterit

ITK-postereiden laatijat esittelevät postereitaan AREENA-salin takaosan posterialueella. Postereiden tiedot löydät täältä [1] . [1] https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster ...

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarin uudistaminen ja digitalisointi

 • Kylmäkoski Merja, Lundbom Pia

Esityksen tulokulma on *opetuksen lähentyminen digitalisoituvaan yhteiskuntaan ja työelämään sekä digitaalinen muutos opetuksen toteutuksessa.* Esitys käsittelee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöopintoihin sisältyvässä opinnäytetyöseminaarissa tapahtuvan *opinnäytetyön esittelyn toteutustavan muuttamista *tilaan ja paikkaan sidotusta live-esityksestä *ajasta ja paikasta riippumattomaksi digitaaliseksi esitykseks*i. Kehittämistyön lähtökohtana on ollut opinnäytetyöseminaarin tavoite tehdä tunn...

Future Classroom Lab - tulevaisuuden oppimisen vyöhykkeet

 • Forsström Sampo, Horila Mikko, Lang Markku, Rautenbach Aino-Maaria, Tammi Tuomo

Future Classroom Lab (FCL, FCLab.fi) on Euroopassa erittäin suosittu designmetelmiä hyödyntävä opettajien täydennyskoulutuskonsepti. FCL on samalla kansainvälinen korkealaatuisten Living Labien (FCL Network of Learning Labs) verkosto, joissa virtuaalinen ja fyysinen oppimaisema tehdään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden taitojen opettamista ja opiskelua. FCL-toimintaa koordinoi European Schoolnet, ja se saa rahoituksen toiminnalleen Euroopan opetusministeriöiltä (34 maata). ...

Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista

 • Kulmalainen Mikko, Nyyssönen Kimmo, Paavilainen Teija, Räty Sini, Sarajärvi Mikko

Toimintasessiossa tutustutaan erilaisiin tapoihin käyttää 360-kuvaa ja virtuaalitodellisuutta osana peruskoulussa toteutettavaa ilmiöoppimista. Toimintasession aikana osallistujat tutustuvat oppilaan roolissa valmiiden VR-materiaalien käyttämiseen sekä tuottamiseen. Toimintasession aikana osallistujat työskentelevät tiimeissä valitsemansa ilmiön parissa. Työskentelyn eteneminen noudattaa tutkivan oppimisen mallia. Osallistujat saavat session aikana kokemuksia erilaisista VR-laseista (esimerkiks...

Yhteiskäyttöinen EXAM osana korkeakoulujen opetusyhteistyötä

 • Anderson Marjut, Kallio Liisa, Koski Titta

*EXAM-palvelu on vakiinnuttanut paikkansa korkeakoulukentällä yhtenä osaamisen osoittamisen sähköisenä työkaluna. Palvelussa voidaan toteuttaa valvotusti sähköisiä osaamisen näyttöjä ja kokeita, joita opiskelija suorittaa standardoiduissa tenttitiloissa joustavasti omaan aikatauluunsa ja opiskelurytmiinsä sovittaen. EXAMin kehityksessä on viime vuosina keskitytty OKM:n kärkihankkeiden tukemana erityisesti yhteiskäytön ja ristiinopiskelun toimintojen kehittämiseen. Toimilla tuetaan kasvavaa opisk...

Haluatko oppia maailmanympärimatkalla?

 • Alkio Riku, Kangasniemi Jouni, Mantua-Kommonen Kirsi, Viskari Maaret

Suomalaista koulutusta vaivaa kiire, säästöjä haetaan jatkuvasti, koulut homehtuvat pystyyn  ja välillä kukaan ei tunnu viihtyvän koulussa. Ilmiöistäkin pitäisi ottaa oppia ja koppia. Digiloikkiakin on otettu jo vaikka kuinka monta kertaa. ITK:n historiassakin on nähty näitä hyppyjä jo 30 vuoden ajan. Moni muukin asia on meillä koulutuksessa ihanasti rempsallaan ja kehittää pitää koko ajan. Kriittinen opettaja ei voi kuin ihmetellä mihin Suomi on menossa... - No tule kuitenkin kuulolle, sillä......

Tarvitaanko enää verkko-ohjaajia - kokemuksia chattiboteista

 • Hintikka Kari A., Koponen Heikki

Foorumiesityksessä kerromme chattibottien käytöstä lukiolaisten opinto-ohjauksessa ja lukion kurssien rikastamisessa ja monipuolisesti käytännön kokemuksista ja havainnoista. Esittelemme myös chattibottien toimintaa. Chattibotit (/engl. chatbot/) eivät ole koneälyjä vaan niille luodaan etukäteen kysymykset ja vastaukset. Botin kanssa chattailu ei perustu luonnollisen kielen vuorovaikutukseen vaan muistuttaa hypermediamaista vuorovaikutteista kerrontaa. Olemme testanneet laajasti chattibottien k...

Robotiikkakilpailut oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kriteerinä ja mittarina

 • Santakallio Esa, Viitanen Reetta

Riihimäen kaupunki on kehittänyt robotiikan opetusta keväästä 2014 lähtien, jolloin se alkoi kerhotoimintana. Syksyllä 2016 aloitettiin opetussuunnitelmaperusteinen robotiikkaopetus pilottikokeiluna. Vuoden 2018 syyslukukaudenalusta robotiikkaopetus on laajentunut opetussuunnitelmaperusteiseksi kaikki peruskoulun luokka-asteet ja oppilaat kattavaksi robotiikan opetussuunnitelmaksi ja sen toimeenpanoksi. Puheenvuorossa esitellään Riihimäen robotiikkaopetuksen opetussuunnitelmat sekä robotiikan op...

Tulevien opettajien TVT-taitojen osaamispolku

 • Kainulainen Johanna, Kainulainen Johanna, Peltonen Marika

*Tulevaisuuden opettajalta vaaditaan hyvinkin paljon erilaisia taitoja tieto-ja viestintätekniikkaan liittyen. Millaista TVT-osaamista ylipäätään vaaditaan kasvatusalan asiantuntijoilta/opettajilta, ja mitä osaamista heillä on oltava koulutuksen päättyessä ja työelämään siirtyessään? Olemme toteuttamassa muutosta opettajankoulutuksen TVT-osaamisen mallintamiseen/kartoittamiseen kehitettävällä osaamispolulla, jossa jokainen voisi kehittyä itse omalla polullaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Tav...

Muinaisen Sarsan salaisuudet - Miten historiasta tehdään elämysseikkailu

 • Koskela Timo, Mäenpää Heikki, Veijalainen Simo

* * *ITK -Areena 2019: MUINAISEN SARSAN SALAISUUDET* *- Miten historiasta tehdään elämysseikkailu – Case Sarsa, Kangasala* Tuotantoryhmä Heikki Mäenpää, Harjula Production, Simo Veijalainen, Kangasalan kaupunki Kangasalan Sarsa on Suomen pitkäaikaisimpia asuinpaikkoja. Alueella on asuttu yli 7000 vuotta eli lähes koko esihistoriallisen ajan. Laajuudeltaan ja merkitykseltään Sarsa on yksi huomattavimmista muinaisjäännösalueista koko Suomessa. Rikastamalla alueen  paikkatietoa laajennetun todellis...

Simulaatiot tehostavat ammatin oppimista

 • Paananen Henry, Välkkynen Jari

Viime vuosina ammatillisen koulutuksen monilla aloilla opeteltavia käden taitoja on ollut mahdollista harjoitella uudella kustannuksia vähentävällä ja harjoittelutunteja lisäävällä menetelmällä. Lisätystä ja virtuaalitodellisuudesta on tulossa suosittu oppimisen tukiväline varsinkin ammatillisen koulutuksen kädentaitojen alkuvaiheen harjoittelun tueksi. Tilannesidonnaisen oppimisen teoria tukee tätä. että tieto tulisi pystyä sitomaan aitoihin stimulaatioihin, jotta niistä tulee oppijoille merki...

Huomisen osaajatarpeet teknologia-aloilla

 • Pöntynen Leena

Olemme risteyskohdassa: digitalisaatio ja teknologia muuttavat työelämää ja yritysten liiketoimintaa voimakkaasti. Samalla tarvittavan osaamisen taso nousee kaikissa tehtävissä. Robotiikka, IoT, koneoppiminen ja tekoäly, ohjelmointi, data-analytiikka, palvelumuotoilu ja asiakkuuksien ja uusien liiketoimintamallien kehittäminen ovat kasvava osa suomalaisen tulevaa työtä. Kyse ei ole ainoastaan teknologiateollisuuden tarvitsemista osaajista, vaan koko Suomen tulevaisuudesta. Yhtä suurta ratkaisua ...

UMI-teknologiat STEM-opetuksessa

 • Ervelius Perttu, Lampiselkä Jarkko, Markkanen Aleksi, Myllyviita Ari

UMI-teknologiat tarkoittavat ubiikkia tietotekniikkaa, mobiilia tietotekniikkaa ja esineiden internetiä (Ubiquitous Computing, Mobile Computing, Internet of Things). Ne ovat tulevaisuuden teknologioita, jotka muokkaavat yhteiskuntaa. Teknologiat, kuten älykkäät rakennukset, augmentoitu todellisuus (AR) ja robotiikka ovat eräitä UMI-teknologioita. Suomessa oppilaiden kiinnostus luonnontiedeaineita ja luonnontieteellisiä ammatteja kohtaan on laskenut tasaisesti viime vuosina. Aihetta on tutkittu ...

Lisätty todellisuus ammatillisessa koulutuksessa

 • Ahonen Jussi, Lehtonotko Sari, Salmi Tero

Lisättyä todellisuutta käytetään jo monin paikoin teollisuudessa esim. huollon apuna sekä myynnissä ja markkinoinnissa monella alalla. Sen tuomia mahdollisuuksia ei ole vielä tutkittu ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Ammattiin opiskeleva oppii sekä teoriatunneilla että työsaleissa ja mobiililaitteiden käyttö on jo arkipäivää. Mobiililaitteiden käyttö kuitenkin sitoo opiskelijan kädet ja hajottaa hänen huomionsa tehtävän ja laitteen kesken. Älylasien käytössä ei ole tätä ongelmaa: lasit pää...

Ideoidaan ja videoidaan - toiminnallisia inspiraatiomessuja Sipoon tyyliin

 • Grönman Anna, Kärki Juhani, Lönnfors Hanna, Nyberg Kasper, Sillman Charlotta, Strandström Riikka

Sipoossa oppilaat ja opettajat saavat ideoita toiminnallisemman koulupäivän kehittämiseen toiminnallisten tutorien toimesta - messuilla. Tutorit järjestävät messuja, joiden aikana oppilaille ja opettajille jaetaan vinkkejä toiminnallisista työtavoista ja välituntien monipuolistamisesta. Messut järjestetään monipuolisesti koulun oppimisympäristöjä käyttäen sekä sisällä että ulkona. Osallistujina ovat oppilaat useasta alueen kouluista samanaikaisesti, verkostuen ja yhdessä tehden. Messuilla opast...

Oppimisen hetkiä ja uusia menetelmiä

 • Malinen Anita, Mikkonen Jarno, Parviainen Tiina, Silvennoinen Minna, Vesisenaho Mikko

Tämä kehittämishanke rakentuu kahden perusteeman varaan: 1) hahmottaa aikuisen (kokemuksellisen) oppimisen prosessin eri ulottuvuuksia ja niiden keskinäisiä yhteyksiä ja 2) kehittää oppimisen tutkimisen metodologiaa. Olemme erityisen kiinnostuneita fysiologisen, emotionaalisen ja kokemuksellisen ulottuvuuden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Näemme oppimisen kehollisena ja emotionaalisena prosessina. Kognitio ja tietoiset ajattelun prosessit ovat kietoutuneena näihin kehollisiin/fysiologisiin ta...

Edukata: Koulun muutosjohtaminen osallistavalla muotoilulla

 • Lehtovaara Katri, Toikkanen Tarmo, Vakiala Virve

*Uusi opetussuunnitelma ja uusi käsitys opiskelusta ja toimintakulttuurista ovat luoneet paineita koulujen toiminnan kehittämiselle. Koulun toimintakulttuurin uudistaminen edellyttää henkilökunnan ja oppilaiden ottamista mukaan suunnitteluun. Osallistavalla muotoilulla kaikki kohderyhmät voidaan osallistaa uuden kulttuurin kehittämiseen, jolloin vastarinta muutokseen pienenee. * *Edukata on opetussektorille kehitetty tulevaisuussuuntaunut osallistavan muotoilun malli. Mallia käytettiin  kymmene...

Monipuolinen arviointi lukiossa

 • Partala Tanja, Rongas Anne

Lukion uuden opetussuunnitelman maininta monipuolisista arviointimenetelmistä on herättänyt opetushenkilöstön pohtimaan arviointikäytänteitä ja arviointikulttuuria. Arvioinnin monipuolistaminen koskettaa erityisesti oppimisen aikaista arviointia ja palautetta. Kuinka monipuolistaminen käytännössä tulisi toteuttaa? Miten sitä toteutetaan suurten ryhmien kanssa eri oppiaineiden kannalta mielekkäästi ja niin, että se kannustaa ja antaa realistisen käsityksen opiskelijalle hänen tiedoistaan, taidois...

Systeeminen uudistuminen kasvatus- ja opetustoimen digitalisaatiossa

 • Kaiju Susanna, Nissinen Terhi, Viitanen Kasperi

Keravan kasvatus- ja opetustoimessa digitalisaation johtamista tuetaan TVT -opetuskäytön suunnitelman avulla. Vuoden 2018 aikana tämä suunnitelma uudistettiin siten, että se kokoaa nyt hieman pirstaleisena esiintyvää opetusteknologian hankintaa, käyttöä ja osaamista laajemmaksi kokonaisuudeksi. Uudistettu suunnitelma vastaa myös paremmin tämän päivän tarpeisiin digitalisaation johtamisen ja opetuskäytön näkökulmista. Yhtenä uudistamisen tarpeena sekä tavoitteena oli vastuualueiden yhteistyön laa...

Vuoden parhaat digitaaliset oppimisratkaisut esittäytyvät

 • Honkonen Kaisa, Keihäs Piia, Kesämaa Niina, Tamminen Titi

Jo 18. kerran järjestettävä valtakunnallinen *eEemeli-laatukilpailu *etsii vuosittain parasta digitaalista oppimisratkaisua. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erilaisia oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja. Tilaisuudessa esitellään loppukilpailuun yltäneet oppimisratkaisut sekä julkistetaan voittajat. Asiantuntijaraati palkitsee vuoden parhaan oppimisratkaisun rahapalkinnolla sekä kiertä...

Illallinen ja iltajuhla Ravintolasalissa

 • Jannika B

Illallinen ja iltajuhla ravintolasalissa. Illan tähtenä Jannika B [1] . Illallisen pöytävaraukset hotellin respasta: +358 3 41081633 aulanko@scandichotels.com [1] https://www.jannikab.com/ ...

Teemasta toimeen! Lukion teemaopintokursseja kehittämässä

 • Siven Miia, Pöysti Eveliina

Mistä on onnistuneet teemaopintokurssit tehty? Kuinka osallistaa opiskelijat tutkivaan ja uutta luovaan työskentelyyn, joka kehittää kykyä tiedonalarajat ylittävään tarkasteluun, laaja-alaisten osaamisalueiden kehittämiseen ja yhteistyöhön niin opiskelijoiden kesken kuin lukion ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa? Millaisen mahdollisuuden onnistuneesti rakennettu teemaopintokurssi tarjoaa lukion toimintakulttuurin kehittämiseen, opettajien väliseen yhteistyöhön ja oppivan yhteisön rakentumiseen?...

Syväoppiminen menestystekijänä monimutkaistuvassa maailmassa

 • Äyräs Vesa, Kainu Tuija, Johnson Peter, Martikainen Pia, Pernu Hanna

Suomi lähti mukaan vuonna 2014 kansainväliseen syväoppimisen tutkimus- ja kehittämisohjelmaan, jossa keskiössä oli tuoda tulevaisuuden taidot oppimisen ytimeen. Tämä systeemisen muutoksen viitekehys tunnetaan nimellä New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 30 kuntaa/kaupunkia ja noin 200 koulua maassamme. Muutoksessa vastataan tulevaisuuden opetuksen tärkeimpään haasteeseen: Kuinka suunnitella ja johtaa opettamista ja oppimista niin, että se takaa kaikille l...

Virtuaaliympäristöt ja robotiikka amiksessa

 • Eerola Pekka, Laakkonen Laura, Lokka Hanna

Digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön yhdistelmät eli mixed reality sekä robotiikka yleistyvät lähivuosina nopeasti työelämässä. Ammatillisten opiskelijoiden ja opetushenkilöstön osaamista tähän tarpeeseen tulee kehittää työelämäyhteistyössä. Ammatillinen koulutus elää jatkuvassa muutoksessa ja paineessa. Miten pysymme työelämän kehitystarpeiden mukana?  Hankkeessamme kehitetään eri alojen virtuaalisia oppimisympäristöjä ja tekoälyn hyödyntämistä oppimisessa. Tavoitteena on monipuolistaa ja...

GeoGebra - siitä koulun ylläpitäjäkin riemuitsee

 • Kytömäki Jussi, Venho Janne

*Lähtökohta:* Tavoitteenamme on avointen digitaalisten oppimateriaalien ja materiaalipankin kehittäminen matemaattisiin aineisiin oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi. *Ratkaisu:* GeoGebra tarjoa erinomaisen ratkaisun tällaisen oppimisympäristön toteuttamisen. GeoGebra on kansainvälisen yhteistyön tuloksena kehitetty erinomainen LuMa-ohjelmisto, joka sopii kaikille koulutustasoille alakoulusta yliopistoon. Sitä käytetään myös työvälineenä matemaattisten aineiden ylioppilaskokeessa. *Peru...

Uuden ajan Digikeskus kannustaa osaamisen kehittämiseen

 • Järvinen Jari, Kuula Juha, Varonen Mari

Vuoden 2019 alussa korkeakoulussamme avataan henkilöstölle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille suunnattu Digikeskus. Keskuksessa on tarjolla monipuolisia ja muunneltavia tiloja, huippulaatuiset työvälineet sekä tukipalvelut tilojen välittömässä läheisyydessä. Digikeskuksessa on mahdollista tuottaa korkealaatuista digitaalista oppimateriaalia, muun muassa videotallenteita, vuorovaikutteisia suoratoistolähetyksiä sekä henkilö- että tuotekuvia. Opettajat voivat harjoitella tuetusti, itsenäise...

Miten lisätty todellisuus taipuu oppilashuollon työvälineeksi?

 • muuri Maria, Myllymäki Kirsi

Esityksessä esitellään syksyllä 2018 Jätkäsaaren peruskoulussa toteutettu kokeilu, jossa oppilashuollon henkilökunta otti käyttöönsä lisätyn todellisuuden sovelluksen sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelussa. Kokeilu toteutettiin yritysyhteistyönä. Kokeilun tavoitteena oli tarkastella ja saada uraauurtavia kokemuksia siitä, miten uusinta teknologiaa voidaan hyödyntää oppilashuollon asiakastyössä. Tavoitteena oli kehittää uutta työvälinettä niin oppilashuollon arkeen; niin pienryhmä...

Tekijänoikeudet muuttuvassa opetuksessa

 • Mikko Löyttyniemi, Salmela Kirsi

Opetuksessa käytetään tänä päivänä monenlaisia medioita ja materiaalia. Seuraako tekijänoikeudet ja luparatkaisut aikaa? Tuore selvitys digitaalisten materiaalien käytöstä ja tekijänoikeuksista opetuksessa tuo esille opettajien kohtaamia tekijänoikeudellisia ongelmia ja haasteita. Lähes kaikki opettajat käyttävät digitaalista materiaalia opetuksessa. Av-materiaalien käyttö on kasvanut rajusti. Yli 80 % käyttää av-materiaaleja opetuksessa. Kustannetun materiaalin lisäksi opetuksessa hyödynnetään...

1:1 pedagogiikka lukiossa - historia, nykytilanne ja tulevaisuus

 • Setälä Mika

Esityksessä analysoidaan erään lukion 1:1 hanketta Koolen FRAME-mallin pohjalta rakentamani FRAMESET- mallin muodostaman linssin läpi katsottuna. Hankkeen analyysi perustuu oppilailta ja opettajilta kerättyyn palautteeseen ja hankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirjoihin. Mukaan on otettu myös keväällä 2013 tehdyn opettajakyselyn ja keväällä 2015 tehdyn oppilaskyselyn tuloksia.1:1 pedagogiikan nykytilanne lukiossamme kartoitetaan maaliskuussa 2019, josta raportoidaan myös esityksessä. Luomme myös ...

Innostu ilmiöoppimisesta - kokeile käytännössä.

 • Autere Linn, Harjula Veli-Matti, Jarva Jesse, Laakkonen Jerkka, Nyblin Susanna, Salovesi Anne, Tolonen Tomi, Toroi Lotta

Ilmiöoppimisen asiantuntijaopettajatiimi esittelee ja osallistaa kokeilemaan toiminnallisuuden, sekä käytännön esimerkkien kautta hyväksi koettuja metodeja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseksi digitalisaation tukemin menetelmin. Toimintasessioon osallistuva saa ohjatusti ja monipuolisesti tutustua valitsemiinsa aihealueisiin esim. pelillisyyden, lisätyn- & virtuaalitodellisuuden, pilvipalveluiden, portfoliooppimisen ja uusimpien sovellusten käytön kautta, sekä keskustella pienryhm...

Hologrammiteknologian mahdollisuuksista opetuskäytössä

 • Hatakka Olli, Hyttinen Mikko

***Johdanto*** Opetusteknologia saa yhä moniulotteisempia muotoja tietoteknologioiden ja erilaisten representatiivisten menetelmien kehittymisen myötä. Verkkokapasiteetin ja laskentatehon lisääntyminen edistää uudenlaisten opetus- ja oppimisteknologian käyttöönottoa erilaisissa oppimistilanteissa. Yksi tällainen nouseva trendi on Hologrammiteknologian käyttö ilmiöiden, tilojen ja henkilöiden kuvantamisessa. Hologrammiteknologia voidaan yhdistää virtuaalisen (VR) ja lisättyyn (AR) todellisuuden s...

Peruskoulun oppilaiden itseohjatun oppimisen osaaminen suhteessa tablettien käyttöön ja pedagogiikkaan

 • Laura Hirsto

Aikaisempi tutkimus on tuottanut varioivia näkökulmia tablettien vaikutuksista oppimiseen. Näyttää kuitenkin siltä, että oppilaat ovat pääasiassa kokeneet työskentelyn tablettitietokoneiden kanssa myönteisesti (mm. Dundar & Akcayir, 2012; Huang et al., 2012), ja että monissa sisällöllisissä teemoissa tabletit ovat tukenee oppilaita oppimisessa (Hassler ym. 2016). Tässä Foorumissa on tarkoitus kuvata perusopetuksen oppilaiden tablettiopetuksen kokemuksia suhteessa siihen, minkälaiset oppimisen i...

Miten onnistua yhteissuunnittelussa? Case: Tutkivan oppimisen yhteissuunnitteluprojekti opettajien ja tutkijoiden kesken

 • Korventausta Miikka

Lähdimme projektissamme tuottamaan digitaalisia tutkivan oppimisen kokonaisuuksia yhteistyössä luokanopettajien ja tutkijoiden kesken käyttäen Go-Lab-oppimisympäristöä. Halusimme, että projektissa suunniteltavat oppimateriaalit toimivat luokkahuoneissa, kytkeytyvät luonnollisesti koulutyöhön ja noudattavat opetussuunnitelmaa. Tavoitteenamme oli, että luokanopettajat määrittävät oppisisällöt ja yliopiston tutkija toimii asiantuntijatukena. Kuitenkin kokonaisuudet suunniteltaisiin yhdessä. Työ al...

Pedagogiikan digiloikka: uuden ajan digipalvelu taipuu opettajan käsissä

 • Vakkilainen Matias

Miten digipalvelu voi auttaa aineenopettajaa luomaan joustavasti innostavia oppimispolkuja? Miten oppilas saa tukea OPS:in edellyttämän aktiivisen roolin ottamiseen ja tavoitteidensa saavuttamiseen? Sanoma Pron kehityspäällikkö Matias Vakkilainen kertoo mitä digitaalisia työkaluja opettajat pitävät tutkimuksen mukaan tärkeänä sekä miten Kampus, Sanoma Pron uuden ajan digipalvelu, tukee oppimista ja opettamista. ...

DragonBox Koulu – tarinankerronnalla ja pelillistämällä innostusta matematiikan alkuopetukseen

 • Järvinen Katja, Peura Pekka

DragonBox Koulu on alkuopetuksen matematiikan oppimateriaali, jonka avulla matematiikkaa lähestytään tutkien ja oivaltaen. Oppilaat ovat saaneet käyttöönsä DragonBox Koulun oppimateriaalin alakoulun ensimmäiselle luokalla. Oppimateriaali on rakennettu satumaailman ympärille, joka itsessään on oppilaita kiinnostava. Lisäksi satumaailman hahmot, personoidut numerot, toimivat myös didaktisina välineinä: konkreettisina värisauvoina ja digitaalisessa ympäristössä manipuloitavina tutkimuskohteina. Ope...

Testattua tietoa lukiolaisten tiedonhaun sekä lähteiden luotettavuusarvioinnin ja argumentaatioanalyysin taidoista

 • Marttunen Miika, Salminen Timo, Sormunen Eero, Utriainen Jukka

Suomen Akatemian rahoittamassa ARONI-hankkeessa testattiin yli 400 Hämeenlinnan seudun lukiolaisen taitoja hakea tietoa netistä ja arvioida nettilähteitä. Samalla selvitettiin minkälaisia netin käyttäjiä he ovat arkielämässään. Testitehtävässä opiskelijat 1) arvioivat kiistanalaista aihetta yksipuolisesti käsittelevien nettilähteiden luotettavuutta ja perustelivat arvionsa, 2) määrittelivät, minkälaista lisätietoa he tarvitsevat perustellun näkemyksen muodostamiseksi aiheesta ja 3) hakivat netis...

Opettajuus digitaalisuuden muutospyörteissä

 • Alastalo Tarmo, Ignatius Maarit

Pitkäkestoisen ja tuetun osaamisen kehittämisprosessi on hyödyksi opettaja selviytymiseen digitaalisuuden muutospyörteissä. Esitys antaa vastuksia kysymyksiin: Miten työtapojen muutosta ja muuttuvaa opettajuutta on tuettu organisaation taholta? Miten opintojaksoja on suunniteltu pedagogisesti eheäksi kokonaisuudeksi. Väitämme, että hallittu kehittämisprosessi tuo tuloksia, joita strategiaamme on kirjattu. Opettajuuden muutoksen ja digipedagogisen kehittämisen työkaluna on käytetty Puenteduran S...

Oppimisanalytiikkaa opiskelijoiden silmin

 • Teräs Hanna, Teräs Marko

Oppimisanalytiikka on nyt "kuuminta hottia" koulutuksen kehittämisen ja tutkimuksen saralla, niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että keskeistä oppimisanalytiikan jalkautumisen edistämisessä ja todellisten hyötyjen saavuttamisessa on käyttäjälähtöinen suunnittelu, ja tiedon ymmärrettävä ja tarkoituksenmukainen esittäminen ja visualisointi eri käyttäjäryhmille. Eri käyttäjillä on erilaiset tarpeet, ja heidän on ymmärrettävä data helposti, jotta oppim...

Robotit, tekoäly vai virtuaalilasit- Mitä innovatiivisia teknologioita koulujen kannattaa hankkia?

 • Clements Kati

Luokkahuoneeseen on hankittu uusi hyperdigihärpäke. Parin käyttökerran jälkeen se pölyttyy nurkassa ja virtajohtokin on hukassa. Kuulostaako tutulta? Oppimisteknologioiden hankintaprosessi on hankkijaorganisaatiolle hankala tehtävä ja epäonnistuu usein, sillä teknologian ostopäätöksen tekijä on lähes aina eri henkilö kuin tuleva loppukäyttäjä. Kunnat tai koulut tulevat monesti hankkineeksi vaikeakäyttöisiä ohjelmistoja tai monimutkaisia laitteita, jotka jäävät pölyyntymään luokan nurkkaan. (Clem...

Posterit

ITK-postereiden laatijat esittelevät postereitaan AREENA-salin takaosan posterialueella. Postereiden tiedot löydät täältä [1] . [1] https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster ...

Flippaamisella mahdollisuus muutokseen

 • Hirsto Laura, Sointu Erkko, Kankaanpää Jenni, Ronkainen Antti, Vahimaa Pasi, Valtonen Teemu

Opetus-oppimiskulttuurin muutos eri kouluasteilla voi olla haasteellista. Tässä toimintasessiossa tarjotaan osallistujille mahdollisuus kokea yksi toimivaksi todettu lähestymistapa muutoksen mahdollistamiseen. Toimintasessio rakentuu 15 minuutin alustukseen, 45 minuutin learning cafe-tyyppiseen työskentelyyn ja 15 minuutin lopetukseen yhteiskeskusteluineen. Muutoksessa pedagogiseksi lähestymistavaksi valittiin käänteinen opetus (Flipped Classroom; FC). Muutoksen toteuttajilla oli siitä positiiv...

Tiimijakso - Tietotekniikka "pakolliseksi" lukiossa

 • Kalliokoski Anna, Tyni Jussi

Tietotekniikka ei ole lukiossa pakollinen oppiaine. Kiimingin lukiossa tietotekniikan peruskurssi kuitenkin syötettiin tiimijakson avulla lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille ”pakollisena”. Tässä esityksessä käydään lyhyesti läpi, mikä tiimijakso on ja miten tiimijakso käytännössä toteutettiin. Esityksessä keskitytään esimerkiksi jakson rakenteeseen, aikatauluihin ja työtapoihin. Pääpaino on siinä, miten tietotekniikan kurssi sopi tiimijaksolle ja mitä tietoteknisiä työkaluja saatiin sisäll...

Aivot - yhdessä käyttöön, Tampereen kaupunkiseudun 3.-6.luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali

 • Jurvela Harri, Lahtinen Marko, Lempilä Helka, Turtiainen Simo

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat yhdessä päättäneet tehdä digitaalisen, ei-kaupallisen, oppimateriaalin  3.-6.luokan ympäristöoppiin. Oppimateriaali on vuosiluokkaistettu paikallisen opetussuunnitelman mukaan ja on käyttäjien muokattavissa. Oppimateriaalin keskeisinä alustoina toimivat Reppu (moodle+H5P) sekä Office 365. Projekti on käynnistynyt syksyllä syksyllä 2018, demot valmistuvat marraskuussa 2018 ja ensim...

Mullistaako oppimisanalytiikka matematiikan opetuksen?

 • Kiili Kristian, Koskinen Antti

Viime vuosina oppimisanalytiikan ja oppimispelien tarjomat mahdollisuudet ovat nousseet merkittäviksi teemoiksi koulutuksen digitalisaatiossa. Tutkimusten mukaan hyvin toteutetuilla oppimispeleillä voidaan saavuttaa merkittäviä oppimistuloksia. Tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet pelit, jotka on helppo liittää kontaktiopetukseen. Pelien tuottama oppimisanalytiikka tarjoaa mielekkäitä keinoja pelien hyödyntämiseen muun opetuksen osana. Oppimisanalytiikalla pelimaailmassa tapahtuva oppimisprosessi ...

Yhteiskehittämällä kaikille toimivia digitaalisia oppimisympäristöjä

 • Merja Saarela, Rantapero-Laine Anna

Koulujen opetus on kaikilla asteilla monin tavoin yhteydessä digitaaliseen teknologiaan. Monipuolisten digitaalisten toiminta- ja oppimisympäristöjen kehittämisessä on huomioitava eri koulutusasteilla kohdattavat käytettävyyden ja sisällön oppimisen, pedagogisen ohjaamisen ja lainsäädännön haasteet. Esityksessämme avaamme näitä sisällöllisiä ja toimintatapoihin liittyviä haasteita sekä niiden huomioimiseksi käytettävissä olevia uusia suunnittelu- ja kehittämisnäkökulmia kahden erilaisen hankkeen...

Viisautta verkkoon Medialukutaidon työkalupakilla

 • Nuuttila Jaana, Salmia Johanna, Salmia Johanna

Verkko ja some ovat yhä tiiviimpi osa jokapäiväistä elämäämme. Jokaisen, niin opiskelijan kuin opettajan tai muun organisaation jäsenen, tulee osata toimia siellä asianmukaisesti. Aina ei ole helppoa tietää, mitä voi ja saa tehdä tai mistä löytyy lisää apua toimintaan. Tämän vuoksi olemme koonneet yhteen keskeisiä asioita liittyen verkossa toimimiseen ja medialukutaitoon. Rakensimme helppokäyttöisen kurssin, joka ohjaa toimimaan tässä monimutkaisessa maailmassa. Kurssi soveltuu itseopiskeltavak...

Tytöt tarvitsevat teknologiaa ja teknologia tyttöjä!

 • Halonen Marianna

"Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta sitä sukupuolittuneemmat työmarkkinat" Tämä käy ilmi mm helmikuussa 2018 julkaistusta *The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education, Gijsbert, S., Geary, C.D. * Tulevaisuuden suhteen kiinnostuksen aiheet ovat vahvasti sukupuolittuneet myös Suomessa. Tyttöjä kiinnostaa eniten terveyspalveluala, poikia puolestaan teknologiateollisuus. Tämä käy ilmi Taloudellisen tiedotustoimiston jokavuotisesta Kun koulu loppuu -kysel...

Uudet tilat - uusi pedagogiikka?

 • Luotola Tuomas, Hirvi Maria, Siekkinen Piritta

*Uusi koulurakennus, uudet tilat - uusi pedagogiikka?* Uusi Nummikeskus on monitoimitalo, jonka suurin toimija on Nummen yhtenäiskoulu, jossa on 900 oppilasta ja 70 henkilöstöä. Iso osa tiloista on ns. avoimia oppimisympäristöjä, joissa yhteisopettajuus on aidosti arjen toimintatapa niin alaluokkien 1.-6. luokanopettajien osalta kuin yläluokkien 7.-9. ainelehtoreiden osalta. Matkamme kohti koulurakennusta alkoi keväällä 2016. Ala- ja yläkoulu yhdistettiin elokuusta 2016 yhtenäiskouluksi. Toimi...

Digitaalinen peruskoulu - rehtorit koulun digitaaliprosessin johtajina ja opettajat sen toteuttajina

 • Viteli Jarmo

Kuntien ja koulujen digistrategioiden rooli perusopetuksen digitalisaatiossa on keskeinen. Erityisesti rehtoreiden strateginen rooli koulun digitalisaatioprosessin johtamisessa on ollut tarkastelun kohteena useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Sheppardin ja Brownin (2013) mukaan rehtorin rooli voi olla joko kehitystä fasilitoiva tai hidastava, jopa sitä haittaava. Dexter (2008) puolestaan on kuvannut rehtorin roolia merkitykselliseksi myös oppilaiden digitaalisten kompetenssien kehittymiselle...

Ilmiölähtöinen oppiminen laajennetun todellisuuden oppimisympäristöissä (XR)

 • Lähtevänoja Antti

Foorumiesitys tulee käsittelemään tutkivaa oppimista laajennetun todellisuuden (XR) avulla. Laajennetun todellisuuden avulla voidaan vierailla paikoissa ja tilanteissa, joihin ei ole esimerkiksi kustannusrajoitteista, aikarajoitteista (historia), fyysisistä rajoitteista tai eettisistä syistä muuten mahdollista vierailla. On kuitenkin tärkeää, että laajennetun todellisuuden opetuskäyttö perustuu tutkimustietoon ja toimiviin käytäntöihin. Foorumiesityksessä käydään läpi aiheeseen liittyviä perus...

Digiloikka kouluissa + kulttuuriperintöorganisaatioissa = uusia mahdollisuuksia opetukseen! – Finna.fi koulujen aineistopankkina

 • Mustajoki Heidi, Peltonen Riitta, Suomela Kati, Tolonen Erkki

/Kulttuuriperinnön digitalisointi ja hakupalveluihin panostukset mahdollistavat kulttuuriperintöaineistojen hyödyntämisen kouluissa. Ne antavat luontevia keinoja opettaa monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologian taitoja sekä tarjoavat aineistoja ilmiöpohjaiseen opetukseen. / Aineistot on koottu käyttäjille ilmaiseen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hakupalveluun Finna.fi. Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot tarjoavat Finna.fi:ssä digitoituja alkuperäisaineistoja kuten h...

Mysteerikoulu - oppilaat ratkovat oppimispolun varrella olevia oppimistehtäviä, joissa tarvitaan itsenäisiä tiedonhankintataitoja

 • Uusi-Viitala Jyrki, Virtanen Niko, Vuorio Jaakko

Mysteerikoulussa on kyse oppiainerajoja rikkovista ja laaja-alaisista (esim. yrittäjyyskasvatus) oppisisällöistä, joissa oppilaita osallistetaan ja ohjataan toimimaan aktiivisena tiedonhankkijana ja tiedon jäsentelijänä. Oppimiskokonaisuudet ovat verkossa oppimispolkuina, jotka noudattelevat soveltaen tutkivan oppimisen vaiheita.Oppimispolkujen varrella on myös itse- ja vertaisarviointiin liittyviä tehtäviä. Oppimispoluilla on lisäksi ongelmanratkaisutaitoja kehittäviä ja vaativia mysteereitä. ...

Näkökulmia digitalisoituvan pedagogiikan johtamiseen korkeakouluissa: strategian, toimintakulttuurin ja osaamisen johtaminen

 • Laakkonen Ilona, Saarisilta Jaana

Esityksessä verkkopedagogiikan ja johtamisen osaajat laittavat ajatuksensa yhteen ja pureutuvat korkeakoulujen digitalisaatioon johtamisen näkökulmasta. Digiloikka on muodostunut muotisanaksi, mutta digitalisaatiossa ei ole niinkään kyse nopeasta muutoksesta tilasta toiseen, teknologioiden ja taitojen nopeasta omaksumisesta, vaan vähittäisestä, syvällisestä ja systemaattisesta muutoksesta siinä, miten teemme työtä koulutuksen kehittäjinä, opettajina ja johtajina. Pureudumme näihin muutoksiin kol...

Teknologiapolku

 • Artama Saija, Koskela Timo, Luoma Antti

*TEKNOLOGIAPOLKU * Tavoitteena on rakentaa kunnallisesti oppilaalle eheä pedagoginen oppimiskokonaisuus läpi peruskoulun, jossa teknologia ja ohjelmointi yhdistyvät osaksi eri oppiaineiden sisältöjä ja käsiteltäviä ilmiöitä. Tämä projekti koostuu sopivien sisältöjen valitsemisesta OPS:sta, pedagogisen kokonaisuuden suunnittelemisesta opettajia varten ja laitteiden hankinnasta. Ikäluokille 1.-6. suunnitellaan n. viikon opetuskokonaisuus, joka liittyy eri oppiaineisiin (sisältö OPS:n ainekohtais...

Papert ja Resnick: Teknologian pedagogiset ydinajatukset MIT:stä

 • Saarinen Tapani

Foorumiesitys esittelee hankkeen, jossa on syvennetty tietotekniikan pedagogista ymmärtämistä. Tämä on oleellista etsittäessä suuntaviittoja parhaille teknologian käytännön ratkaisuille opiskelussa. Esitys tarjoaa runsaassa 20 minuutissa pedagogiset ydinajatukset MIT:n Media Lab:in kahden keskeisen pedagogin tuotannosta lähes 40 vuoden ajalta. Nämä pedagogit ovat Seymour Papert (1928-2016) ja Mitchel Resnick (1956- ). Papert toimi 60-luvulla Jean Piaget:n tutkimusryhmässä Genevessä ja myöhemmi...

Svebinar - kv-hanke muutoksen mahdollistajana

 • Lempinen Katja, Linna Mari

Nordplus Nordiska språk Svebinar-hankkeessa uudistetaan ruotsin suullisen kielitaidon opetusta yhteistyössä neljän pohjoismaisen/balttilaisen korkeakoulun kesken. Monien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ruotsin suullinen kielitaito on heikko, eivätkä he asuinpaikasta riippuen pääse välttämättä käyttämään lainkaan ruotsin kieltä autenttisissa keskustelutilanteissa. Suullista kielitaitoa harjoitetaan perinteisesti luokassa samaan ryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa. Hankeyhteistyön ta...

Digiajan oppilaat - valmiina muutokseen?

 • Kaarakainen Suvi-Sadetta, Tanhua-Piiroinen Erika

Monesti ajatellaan digitalisoituvaan maailmaan syntyneiden lasten osaavan käyttää teknologiaa peremmin kuin vanhempansa tai isovanhempansa. Oppilaiden digiosaamista arvioidaan kuitenkin helposti paremmaksi kuin mitä se todellisuudessa on. Nuoret käyttävät paljon teknologiaa erityisesti älypuhelimillaan, mutta se ei välttämättä näy osaamisena koulukontekstissa.OECD:n selvitys nuorten digitaalisesta osaamisesta ja osaamista kehittävistä oppimisympäristöistä vuodelta 2015 osoitti, että koulujen dig...

Science in English -kurssi

 • Pohjola Antti, Saletta Sirpa

Lukiokoulutuksessa eriyttäminen käsitetään turhan usein vain lisätuen antamiseksi oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille. Miten voitaisiin eriyttää ylöspäin ja antaa haasteita niille opiskelijoille, joiden motivaatio riittäisi opiskelemaan asioita yli normaalien lukion kurssivaatimusten? Tähän kysymykseen lähdimme pohtimaan vastausta ja päätimme tarjota halukkaille kurssia, jonka avulla opiskelijat saisivat esimakua yliopisto-opiskelussa tarvittavasta tieteellisestä  ajattelusta sekä käyt...

Avoin koulu, tulevaisuuden koulu? Open School for Open Societies -hankkeen ensituloksia

 • Lempiäinen Jesper, Rantanen Sanna, Tomi Jaakkola

Open School for Open Societies (OSOS; openschools.eu)-hanke (2017–2020) on Euroopan Unionin rahoittama kansainvälinen koulujen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on tukea koulujen kulttuurin muutosta kohti tulevaisuuden koulua, jossa opetusta suunnitellaan ja toteutetaan tutkivan ja ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohdista yhdessä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana koulut toteuttavat opetussuunnitelmaan liittyviä oppilaslähtöisiä projekteja, joiden lähtökohtana o...

Digital School of Europe-tiekartta koulun digitaalisuuden kehittämisessä

 • Niva Arto, Talsta Ismo

Oulun kaupunki osallistui kolme vuotiseen kehittämishankkeeseen, jonka aikana lokalisoitiin irlantilaista Digital Schools of Excellence-kriteeristöä ja arviointimallia. Eurooppalaisessa yhteistyössä hanke nimettiin Digital Schools of Europe, jonka lyhenne on DSoE. Irlannissa jo usean vuoden ajan toiminut arvionti on kannustanut kouluja arvioimaan omaa digitalisaation tasoaan ja sertifioitumaan DSoE-kouluna. Toiminta on verrattavissa esimerkiksi Vihreä lippu-ohjelmaan ja sertifiointiin. Ihan alu...

DigiCampus

 • Heide-Savolainen Tuula

Tällä hetkellä korkeakoulujen digitaaliset oppimisympäristöt ovat erillisiä ympäristöjä, joiden yhteiskäyttö on hyvin hankalaa. Korkeakouluilla on tarve toimivaan yhteiseen, moderniin digitaaliseen oppimisympäristöön mikä hyödyntää pilvipalveluja. Pilvioppimisympäristö tukee myös MOOC toiminnallisuutta. Pilvipalveluihin pohjautuva digitaalinen oppimisympäristö tukee ympärivuotista opiskelua ja esteettömyyttä mahdollistamalla mobiilin ja ajan ja paikan suhteen joustavan opiskelun. Oppimisympärist...

AIXR 2020 - Tekoäly, laajennettu todellisuus & robotiikka elämyskulmineen osana elämää

 • Mäenpää Heikki

Tuotantoryhmä on koonnut ITK:ssa jo perinteisen *2020-sateenvarjon* alle laaja-alaisen tekoälyä (AI), laajennettua todellisuutta (XR)  ja robotiikkaa (R) sekä niiden tekniikkaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta käsittelevän *ajankohtaiskatsauksen* esimerkkeineen. Konseptiin kuuluvat, Areenan reunoille toteutettavat elämyskulmat ovat jälleen avoinna yleisön lähempää tutustumista varten. Kannattaa katsoa: YLE - Teknologian ilmiökartta selityksineen [1] [1] https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/05/20...

Inno-oppiva - yhteiskehittämistä innovaatioalustalla

 • Okkonen Jussi

Inno-oppiva on Pirkanmaalla vuosina 2016-2018 toteutettu innovaatioalusta (living lab) hanke. Hankkeessa 17 opetusteknologiayritystä pilotoi ja yhteiskehitti tuotteitaan pirkanmaalaisten koulujen kanssa. Esityksessä käydään läpi Inno-oppivan toimintamalli ja valotetaan innovaatioalustan toimintaa eri sidosryhmien näkökulmasta. Hankkeen ohittetua ensimäiset kilometripylväänsä, se on siirtynyt kokeilu- ja pilotointivaiheesta kypsempään vaiheeseen. Esityksessä tuodaan esille ensimmäisten kahden ja ...

Digitalisaatio ja opettajan työn muutos

 • Salo Jaakko

Miten digitalisaatio on muuttanut opettajan työtä? Tehostaako digitalisaatio opettajan työtä vai aiheuttaako se lisätyötä ja lisäkuormitusta? Tuleeko digitalisaatio korvaamaan opettajan työtä? Korvaako tulevaisuudessa robotti opettajan? Entä, onko opettajan työssä osa-alueita, jotka tulisi antaa koneen tai tekoälyn tehtäväksi? Toimintasessiossa käsitellään digitalisaation vaikutusta opettajan työhön. Nykytilaan liittyen esitellään OAJ:n uutta selvitystä yleissivistävien (peruskoulu ja lukio...

Kehittäjäopettajuuteen tukea koulutuksesta ja verkostosta

 • Airola Jenni, Jurvanen Tanja, Kontkanen Sini, Korhonen Tiina, Piispa-Hakala Satu, Sormunen Kati, Veermans Marjaana

*Koulutuksen kentälle on syntynyt kehittäjäopettajan professio ja ammattikunta. Tämä laajentaa opettajan uramahdollisuuksia ja haastaa perinteistä käsitystä opettajan ammatista. Erityisesti kehittäjäopettajia löytyy tieto- ja viestintätekniikan sekä digipedagogiikan parista. * *Itä-Suomen, Helsingin ja Turun yliopistot järjestävät Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutusta opettajille. Yliopistot ja koulutukset tekevät yhteistyötä koulutusten ympärille luoduss...

Esimies- ja tiimitaitoja käänteisen oppimisen periaatteella verkkokurssin tuella

 • Korhonen Aino, Rasila Minna, Rasila Minna, Sankari Eeva

Maanmittauslaitos on toteuttanut käänteisen oppimisen periaatteella Hyvä ryhmä, toimiva tiimi -kurssin tiiminvetäjille ja esimiehille kolme kertaa, ja palaute on ollut erinomaista. Kurssia on aina kehitelty kokemusten perusteella. Kurssin suunnittelijat ja vetäjät Eeva Sankari ja Jukka Romppainen ovat erityisen mielissään yhteisöllisen oppimisprosessin toteutumisesta hyvinkin syvällisine reflektointeineen ja keskusteluineen. Yhdessä toteutuksessa oli myös Tullin henkilöstöä mukana, joten saatiin...

Ei mikään BOO-klubben! Arviointiklubista vertaisvoimaa perusopetuksen oppimisenaikaiseen arvioinnin kehittämiseen

 • Siven Miia, Pöysti Eveliina

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan arviointimenetelmien monipuolisuutta sekä sellaista arviointia, joka on kannustavaa sekä oppimista ohjaavaa että edistävää. Perusteissa kannustetaan kehittämään sekä summatiivisen että formatiivisen arvioinnin menetelmiä osana oppilaan oppimisprosessia. Jotta muun muassa monialaisten oppimiskokonaisuudet rakentuvat oppijan näkökulmasta tavoitteellisiksi kokonaisuuksiksi, tulee arvioinnin tukea oppimista koko prosessin ajan ja olla selkeä...

Mitä on se valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa?

 • Timonen Päivi

Mitä tarkoittaa valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa? Sen voisi määritellä esimerkiksi näin: ammattikorkeakouluopinnoissa valmennuksen keinoin opiskelun prosessin edistämistä reaaliaikaisissa digitaalisissa ympäristöissä pedagogisen henkilökunnan toteuttamana. Foorumissa esitetään tästä aiheesta tieteellisissä tutkimuksissa ja tuoreimmassa vertaisarvioiduissa artikkeleissa tutkittua tietoa. Foorumiesityksessä pyritään taustoittamaan reaaliaikais...

Mitä tutkimus kertoo oppimisesta digitaalisissa oppimisympäristöissä?

 • Syvänen Antti

Opettajien puheessa usein vilahtavat sanat “lisäarvo” ja “vaikutus oppimistuloksiin”, kun ollaan ottamassa käyttöön uusia digitaalisille ratkaisuille pohjautuvia opetusmenetelmiä. Opettajalle kyse on ajankäytön riskistä; saadaanko opetuksen muutoksella aikaiseksi parempia oppimistuloksia silkan ajanmukaistamisen ohella. Lopulta saadut oppimistulokset ovat kuitenkin monen tekijän summa, jossa keskeisin tekijä on opettaja itse. Silti käytännön opetustyön tekijä voi esittää kysymyksen: “Millaista t...

Oppilaiden TVT-taidot näkyviksi osaamismerkkien avulla

 • Heino Sami, Manninen Kalle

Elokuusta 2018 Hämeenlinnassa otettiin käyttöön koko kaupungin perusopetuksen kattavat Osaamismerkkikurssit, jolla pyritään takaamaan kaikille oppilaille tasa-arvoiset lähtökohdat TVT-taitojensa kehittämisessä. Pyrimme luomaan kriteerit ja osaamisen sisällöt, joita tulisi harjoitella kullakin luokka-asteella opettajasta ja koulusta riippumatta. Kriteerit pyrittiin suunnittelemaan niin, että ne olisivat toteutettavissa kaikkien Hämeenlinnan koulujen laitekannoilla ja toimintaympäristöissä. Sähköi...

Digitaaliset välineet opetuksessa ja oppimisessa opettajankoulutuksen kontekstissa – tasapainoilua tulevaisuuden mahdollisuuksien ja teknologian arkipäiväistymisen välillä

 • Jari Laru

Suomalainen opettajankoulutus on tunnettu kansainvälisesti korkeasta tasostaan ja maisterintutkintoon johtavasta viisivuotisesta tutkinnosta. Opettajankoulutuksen tehtävänä on tuottaa tulevaisuudessa pärjääviä opettajia, jotka pystyvät hyödyntämään teknologiaa, sovelluksia ja sisältöjä osana työtään. Oulun yliopisto on muuttanut vuoden 2019 alussa uusiin tiloihin, joiden myötä myös tulevaisuuden mahdollisuuksia ja teknologioita voidaan jossain määrin opiskella jo opintojen aikana. Tässä esitykse...

Oppimisanalytiikkaa lukion matikan dynaamisilla oppimispoluilla

 • Kalliolehto Jukka, Koivula Henry, Pesonen Joonas

LYhtY-hankkeessa ( edupolku.fi [1] ) n. 90 pitkän matematiikan lukijaa etenee opinnoissaan aidosti omatahtisesti flipped learning -hengessä. Opiskelija saa suorittaa kurssin vaikkapa 2 viikossa tai vaihtoehtoisesti 10 viikossa jatkaen opiskelua saman ryhmän sisällä läpi koko lukion. Hankkeen tarpeisiin kehitetään uutta oppimisympäristöä, joka toimii kurssialustana ja  digitaalisena tehtäväpäiväkirjana. Työkalun tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, milloin ja miten paljon opiskelijat tekevät teh...

Esteettömyyttä vahvistamassa: Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvaus autismikirjon henkilön arjen tukena

 • Kujala Tero, Peltoniemi Antti

Esityksessämme kerromme kokeilustamme, jonka tavoitteena oli virtuaalitodellisuuden keinoin tukea autismikirjon henkilön siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä. Halusimme tuottaa virtuaalimaailmoja itse käyttämällä 360:n asteen videokuvausta. Tällaisella kuvauksella voi nopeasti tallentaa henkilön omaa arkiympäristöä, säilyttäen kokijalle tärkeät tilat, näkymät ja ihmiset virtuaalimaailmassa mukana. Kokeiluumme osallistui perusopetuksen autismikir...

Opiskelijan opintojen ohjauksen automatisoinnin haasteet – voiko tekoälyä hyödyntää opiskelijan ohjauksessa?

 • Ouli Juuso, Voutilainen Tomi, Muukkonen Hanni

Oppimisanalytiikan sovellusten ja käytön avulla muotoillaan uusia tapoja hyödyntää rekisteripohjaista ja prosessipohjaista tietoa opintojen suunnittelun, opetuksen toteuttamisen ja johtamisen välineenä sekä toimintakulttuurin kehittämisessä. Esityksessä kerrotaan alustavia tuloksia AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa –hankkeessa tehdystä juridisesta selvitystyöstä. Siinä analysoidaan, mitkä ovat tässä tutkimus- ja kehityshankkeessa käsiteltä...

Vanha luokkatila yhteiskehittämällä uudenlaiseksi oppimis- ja kokeilutilaksi

 • Lahti Aleksi, Rauvola Jukka, Tarvainen Elise

*Mihin haimme ratkaisua*:Lähdimme mallintamaan sitä, sitä miten vanhan koulun luokkatilaa voisi lähteä uudistamaan seiniä purkamatta akustiikan, tekniikan kuin kalustuksen osalta.  Tämä pyrittiin tekemään yhteiskehittämällä  Sivistystoimen/ Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen ja yrityskumppanin, koulun oppilaiden ja opettajien sekä ja yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Oppilaiden osallistaminen oli avainasemassa. *Miten teimme:  *Luokkatilan vanhat kiintokalusteet purettiin. Tek...

Luovaa STEAM oppimista Värkkäämössä

 • Hiltunen Emilia, Sillanpää Ville

Värkkäämö on Oulussa Yli-Iin koululla kehitetty oppimisympäristö ja tapa oppia, jonka tavoitteena on teknologiaa hyödyntäen löytää oppilaiden vahvuuksia, innostaa heitä tieteen ja tekniikan pariin, tukea itsetuntoa, luovuutta ja tiimityötaitoja sekä parantaa opiskelumotivaatiota. Värkkäämössä oppijat pääsevät tekemään käsillään ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Värkkäämöpedagogiikka on yhdistelmä Makerspace- ja Fablab työskentelyä, sekä STEM/STEAM ideologiaa. Näistä aineksista on kehitetty ...

Posterit

ITK-postereiden laatijat esittelevät postereitaan AREENA-salin takaosan posterialueella. Postereiden tiedot löydät täältä [1] . [1] https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster ...

Päätösluento AREENA-salissa: Koulukeskustelu lainehtii: ”Koulu on pelkkää digiä” tai ”Digistrategiat eivät ole koskettaneet koulun arkea lainkaan”. Minne oikeasti olemme matkalla?

 • Heinonen Olli-Pekka

Koulukeskustelu lainehtii: ”Koulu on pelkkää digiä” tai ”Digistrategiat eivät ole koskettaneet koulun arkea lainkaan”. Minne oikeasti olemme matkalla? ...

Lyfta: Immersiivisiä oppimiskokemuksia ympäri maailmaa

 • Felin YC, Meriläinen Katri

Työpajassa tutustutaan immersiivisen tarinankerronnan eri muotoja hyödyntävän Lyfta-oppimisalustan mahdollisuuksiin peruskoulun opetuksessa. Osallistujat pääsevät käärimään hihansa ja suunnittelemaan Lyftan avulla lyhyen oppimiskokonaisuuden, sekä jakamaan sen muiden osallistujien kanssa. Työpajan jälkeen osallistujalla on valmiudet käyttää Lyftaa osana opetusta. Oppiminen kouluissa elää voimakasta muutoksen aikaa. Oppimateriaalit moninaistuvat ja yhteisiä rajapintoja koulun ja ympäröivän yhteis...

Maker-oppimisympäristöjen kehittämishanke

 • Juurola Leenu, Wirman Antto

Värkkäämällä maailma haltuun- iloa ja innovointia oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tuoda Maker-kulttuuria helsinkiläisiin kouluihin. Maker-oppimisympäristöt edistävät luovaa innovaatiotoimintaa ja yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria. Oppimisympäristöissä painotetaan oppimiskeskeistä teknologiaa, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja algoritmisen ajattelun kehittymistä. Oppimisympäristöt suunnitellaan yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Luovan työskentelyn teknologiatila mahdollista...

Tutkivaa oppimista Go-Lab-verkko-oppimisympäristössä

 • Korventausta Miikka, Lempiäinen Jesper, Veermans Koen

Tarjoamme ITK-päivillä puolen päivän mittaisen työpajan tutkivan oppimisen virtuaalisesta toteuttamisesta Go-Lab-verkko-oppimisympäristöissä. Osallistujat pääsevät tutustumaan, miten virtuaalilaboratorioita voidaan hyödyntää opetuksessa, sekä miten niitä voidaan sisällyttää tutkivaan oppimiseen soveltuviin oppimiskokonaisuuksiin. Go-Lab (golabz.eu) on verkkoportaali, joka koostuu valmiista oppimiskokonaisuuksista, jotka hyödyntävät erilaisia virtuaalilaboratorioita ja -applikaatiota. Portaaliin...

Tutoropettajatoiminta kouluyhteisön muutosagenttina

 • Syvänen Antti, Tanhua-Piiroinen Erika

Uusi peruskoulu -ohjelman mukaisesti tutoropettajatoiminnan tavoitteena on lisätä opettajien valmiuksia uusien opetusmenetelmien ja -välineiden monipuoliseen käyttämiseen, laajentaa yhteistyötä opettajien kesken ja tukea opettajien oman osaamisensa sekä oppilaitosten toimintakulttuurin yhteisöllistä kehittämistä (OPH2016).  Tavoitteina on myös luoda ja toteuttaa “tutkimukseen perustuvia uusia pedagogisia toimintamalleja digitaalisuutta hyödyntävissä monipuolisissa oppimisympäristöissä.” (mt.) T...

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke

 • Megerild Raigo, Koskela Anne, Lankinen Ville, Rantapero-Laine Anna

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke tarjoaa yrityksille loistavan mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita yhdessä käyttäjien, eli oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Hankkeen kautta yrityksille avautuu mahdollisuus saada arvokasta käyttäjäkokemusta fasilitoidusti ja päästä yhteiskehittämään tuotteitaan ja palveluitaan Suomen suurimpien kaupunkien kouluissa, oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Haemme yritysten kanssa kokeilujen ja yhteiskehittämisen kautta uusia, t...

Työkaluja ja menetelmiä globaalien kompetenssien oppimisen tukemiseen

 • Fagerholm Fabian, Harjula Veli-Matti, Kallunki Veera, Lakkala Minna, Männistö Tomi, Pulkkinen Sari-Anna, Salmela-Aro Katariina, Tervaniemi Mari, Toom Auli

Taito kehittää uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin, työskennellä sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi, osallistua rakentavaan yhteistyöhön ja arvostaa muita - muun muassa näitä taitoja voisi kutsua globaaleiksi kompetensseiksi. Monimutkaistuvassa, verkostoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan uudenlaisia taitoja haastavista tehtävistä selviämiseen ja yhdessä toimimiseen. Opetussektorilla mm. OECD (2018) sekä eri maiden ja koulujen opetussuunnitelmat korostavat globaaleja kompet...

Vahvistu verkossa – aikuisten perustaidot kuntoon

 • Rautiala-Rantanen Tiia

Suomalaisten aikuisten perustaidot ovat pääosin kansainvälisesti vertaillen hyvällä tolalla. Perustaitoihin kuuluvat luku- ja kirjoitustaidot, numerotaidot ja digitaaliset perustaidot. Pisaa vastaava aikuisten PIAAC-tutkimus osoitti, että osaamiserot ovat suuria ja erityisesti ikäänvillä on ongelmia digitaalisissa taidoissa. Työelämän muutoksissa yhä useampi joutuu opiskelemaan tai vähintään laajentamaan ammatillista osaamistaan. Puutteelliset perustaidot hidastavat tai pahimmillaan estävät opis...

Avaruusprojekti 20182a5b

 • Maria Björkenheim, Rantanen Sanna

Avaruusprojekti 20182a5b – on 5 viikon ja 70 oppitunnin mittainen avaruusaiheinen monialainen ja laaja-alaisia taitoja vaativa ilmiöpohjainen oppimisprojekti. Tässä työssä yhdistetään kaksi luokkaa työskentelemään yhdessä pienemmissä ryhmissä. Ryhmien tavoitteena on tehdä sekä tiedollinen että taidollinen työnnäyte oppimastaan, liittyen avaruus-teemaan. Projektin aikana käydään ympäristöopin, englannin, äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen opetussuunnitelman tavoitteita läpi. Projektin aikana lu...

Huomisen koulu - tutustuminen Nummen uuteen koulukeskukseen

Tervetuloa tutustumaan uuteen koulukeskukseen ja tapaamaan henkilökuntaa ja kuulemaan miten suunnittelu toteutettiin ja miten asiat ovat käytännössä toteutuneet ja toimineet. http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Koulut-ja-opetus/Koulut-1-9/Nummen-yhtenaiskoulu/ [1] *Suunnittelun lähtökohdat* Koulun tilat on suunniteltu siten, että kukin oppimistila sisältää avoimen oppimisalueen, intensiivisen työn alueen ja hiljaisen työn alueen. Kiinteitä seinärakenteita on tehty mahdollisimman vähän, jotta tila...

Digioppimisella ammatilliseen kiertotalous- ja kestävän kehityksen osaamiseen

 • Piha Aura, Suihkonen Päivi

Yrityksiin kohdistuvat odotukset muuttuvat, kun asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, sijoittajien ja työntekijöiden tietoisuus ympäristökysymyksistä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kasvavat. Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Miten varmistetaan, että yritysten ja työntekijöiden osaaminen uudistuvat? Miten ammatillinen koulutus voi tarjota ammattiin valmistuville valmiudet kehittää jatkuvasti osaamistaan ja omalta osaltaan myös työelämää? SYKLI ja Perho Lii...

Digitaalinen dialogi kodin ja koulun välillä - huoltajat kumppaneina arvioinnin kehittämisessä

 • Kontkanen Sini, Pöntinen Susanna, Räty-Záborszky Sinikka

Opetussuunnitelman hengen mukaisesti koulussa on keskeistä kehittää oppimista tukevan digitaalisen arviointikulttuurin luomista yhteistyössä kodin kanssa. Posterissa kuvataan syksyllä 2018 alkanutta opetuksen tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tavoitteena on edistää ja tiivistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.  Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja oppimista tukevan arviointikulttuurin luomiseksi digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Painopisteenä on tukea oppilaiden itsearvio...

Ensin oppiminen, sitten järjestelmät - Make learning great again

 • Nisula Karoliina

Eperusteet, O365, Moodle, oppilashallinto, Futural Skills, Google, eHoks, OpenEducat, Koski.... Opetukseen tarjotaan laaja kirjo erilaisia uusia järjestelmiä jo käytössä olevien lisäksi. Tämän kaiken keskellä kokonaisuuden hahmottaminen vaikeutuu kun suunnitellaan järjestelmien optimoitua käyttöä opetuksen arjessa ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Mitä pitäisi tehdä missäkin ja miten järjestelmät liittyvät toisiinsa? Tehdäänkö samoja asioita eri järjestelmissä ja putoaako joku asia jär...

LUDO - LUkiolaisen DigiOpas

 • Heino Ari

Osana Pöytyän kunnan uutta strategiaa, Tulevaisuusmatkaa [1] , työntekijöitä halutaan rohkaista kokeilukulttuuriin. Kaikille halukkaille tarjottiin keväällä 2017 mahdollisuus suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto oman työn ohessa. Tartuin haasteeseen ja "opinnäytetyöni" on LUkiolaisen DigiOpas [2] , joka pyrkii tarjoamaan tvt-tietoa ja apua arjen ongelmiin niin lukiolaiselle kuin vähän opettajille ja huoltajillekin keskitetysti ja käytännönläheisesti. Opas on räätälöity osittain omaan...

ViLLE - Sähköinen opintopolku opettajan arkeen

 • Kaila Erkki, Kurvinen Einari

ViLLEn opintopolkuun kuuluu perusopetuksen luokille 1 – 9 suunnattu OPS2016-yhteensopiva matematiikan ja ohjelmoinnin sähköinen oppimateriaali. Lisäksi ViLLEstä löytyy opintopolku äidinkielen opetukseen luokille 1 - 6 ja esimerkiksi varhennetun englannin opetukseen alakouluun. Opintopolun avulla opettaja muuntaa valmiita materiaaleja hyödyntäen yhden oppitunnin viikossa automaattisesti arvioiduksi. Yhdellä oppitunnilla opiskelijat vastaavat vaivatta n. 150 – 200 tehtävään. Sähköinen oppimateriaa...

Etäopiskelua ja luentojen tallennusta

 • Helin Juhani

Workshopissa esitellään ratkaisu- ja toimintamalleja etäopiskelun ja luentojen sekä tuntitoiminnan tallennuksen hyödyntämiseen koulutuksessa ja opiskelussa. Käymme läpi myös nykyaikaisen langattoman esitystekniikan mahdollisuudet luokka- ja opetuskäytössä. Tilaisuudessa esitellään esimerkin luontoisesti erilaisia toimivia toteutuksia erilaisilla laite/ohjelmakokonaisuuksilla. ...

Avoimet oppimateriaalit jatkuvan opiskelun tukena

 • Lindfors Anna, Helminen Juho, Huttunen Tero, Korhonen Jonna, Kytölä Tomi

Avoimet oppimateriaalit edistävät opiskelun uusia digitaalisia muotoja ja jatkuvaa oppimista. Ne ovat kaikkien saatavilla olevia jatkuvasti päivittyviä opetusaineistoja, jotka mahdollistavat sujuvan opetusyhteistyön ja edistävät yksilön jatkuvaa oppimista. ITK-päivien workshop kutsuu opettajat, koulujen henkilökunnan ja muut kiinnostuneet tahot kaikilta koulutusasteilta kehittämään ja demoamaan avointen oppimateriaalien edistämistä eri koulutusasteilla yhteisesti. Workshop rakentuu yhteisiin osu...

Yhdessä – ohjaava opettaja -peli

 • Saari Sirpa, Riitta Tuokko, Susan Tuulosniemi

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta. Uudistuksen keskeiset teemat osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus edellyttävät uudistuvaa opettajuutta ja opettajan ohjaavaa työotetta. Tarvitsemme yhteisiä, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja pedagogisia toimintamalleja kaikkien käyttöön. Ohjauksellisen opettajuuden työote tukee sujuvia siirtymiä ja oppijan henkil...

Microsoft Teams-workshop

 • Halonen Marianna, Mustonen Pasi

Tässä workshopissa saa koulutusta Teamsin käyttöön ja pääsee myös itse rakentamaan sekä testaamaan Teamsin käyttöä samanaikaisesti. Workshopiin tulijoilla toivotaan olevan omat Office 365-tunnukset ja kannettava tietokone mukana. Microsoft Teams on digitaalinen keskus ja oppimisympäristö, joka tuo yhteen keskustelut, kokoukset, tiedostot, tehtävät, arvioinnit ja sovellukset Office 365 Educationissa. Teamsin avulla opettajat voivat siirtyä helposti keskusteluista sisällön luomiseen säilyttäen as...

Ammatillisia opintoja avoimesti verkossa!

 • Annina Laaksonen

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista kaikille avoimina verkko-opintoina. Korkeakoulut ovat tarjonneet avoimia opintoja jo pitkään, ja nyt tämä on mahdollista myös ammatillisella puolella. Opiskelu tapahtuu verkossa joko itsenäisesti tai opettajan johdolla ja opiskelu on mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta. Tule kuulemaan palvelusta ja avoimista ammatillisista verkko-opinnoista lisää! Avo...

MobiiliKoutsi - aina apunasi

 • Korhonen Aino, Lakkala Minna, Rasila Minna, Vihervaara-Nikulainen Mari

Coaching - tai suomalaisittain koutsaus - on taito, jonka avulla voimme auttaa toisiamme ja itseämme missä vain ja milloin vain. Opiskelijat, työssäkäyvät, työtä etsivät, ystävät, harrastajat, ikäihmiset, pariskunnat, perheet… kaikki hyötyvät koutsauksesta, joka perustuu hyviin kysymyksiin, tavoitteellisuuteen ja aitoon kuuntelemiseen. Tällä posterilla esitellään MobiiliKoutsi (työnimi). Se on applikaatio, joka opastaa koutsauksen periaatteet ja auttaa käyttäjää valitsemaan hyviä koutsaus-kysym...

Autenttisuutta lisätyllä todellisuudella

 • Martiskainen Kai, Stockley Pete

Lisätty todellisuus (AR) antaa uusia mahdollisuuksia autenttisten oppimis- ja työelämäympäristöjen rikastamiseen esimerkiksi oppimis- ja käyttöturvamateriaaleilla. Posteripisteellä on kokeiltavissa AR:n avulla rikastettuja ammatillisen koulutuksen oppimissovelluksia, ainakin: autoala: kemikaalikaapin ohjeistus sosiaali- ja terveysala: vanhustyö ja potilaan kohtaamisen ongelmanratkaisua cateringala: juuresten ja vihannesten tunnistus moniala: AR-avusteinen työelämäympäristö, jossa työssäoppimisp...

Onnistunut oppilaitosrakennushanke

 • Eskelinen Niko, Räisänen Sebastian

Workshopin vetää Edutaito Oyn pääsuunnittelija Sebastian Räisänen ja Edutaito Oyn asiakaskokemusjohtaja Niko Eskelinen. Molemmilla on vuosien kokemus ja osaaminen omalta osaamisalueeltaan. Workshop on vuorovaikutteinen ja sisältää niitä asioita joita käytännössä on opittu. Osallistujat oppivat siis välttämään virheitä ja suhtautumaan projektin eri osa-alueisiin ja oppimiljööseen realistisella tavalla. Workshopin jälkeen on tilaisuus jäädä keskustelemaan vetäjien kanssa hotellin tiloissa ja esitt...

Let’s make an EduGame

 • Backman Markus, Jokelainen Maria, Voutilainen Anne Maarit, Krista Toivonen, Tommiska Janika, Virtanen Peter

Workshopin tavoitteena on perehtyä monialaiseen yhteistyöhön, kokeilemalla kehittämiseen ja oppimispeleihin. Workshop toimii ”POP-up projektiopintojaksona”, antaen osallistujille omakohtaisen kokemuksen projektioppimisesta, työelämäyhteistyöstä ja monialaisesta koulutusasteiden yhteistyöstä. Workshoppiin osallistujat oppivat näkemään uudenlaisia teknologian tuomia mahdollisuuksia sekä korkea-asteen opetuksessa, 2.asteen opetuksessa, perusopetuksessa että erityisopetuksessa. Toisaalta työpaja ant...

Sairaanhoitajatutkinto verkkototeutuksena

 • Nikunen Sirpa, Pelander Tiina

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2019 sairaanhoitajatutkinto verkkototeutuksena. Teoriaopinnot tehdään verkkovälitteisesti. Prekliininen harjoittelu eli kädentaitojen harjoittelu ja simulaatiot toteutetaan lähiopetuksena. Kolmas osa tutkinnosta tapahtuu kliinisessä harjoittelussa eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Lähiopetuksen määrä painottuu koulutuksen alkuun. Yleensä ajatellaan, että sairaanhoitajatutkintoa ei voida toteuttaa verkkovälitteisesti, koska sairaan...

OpenBio

 • Eriksson Miikka, Vanninen Petteri, Vartiainen Henriikka

OpenBio-hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää osaamisrajoja ylittävää pedagogiikkaa ja sosio-digitaalista oppimisympäristöä erityisesti (metsä)biotalouden kontekstissa.  Tavoitteena on lisätä eri tieteenalojen opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä käynnistää teknologiatuettuja opetuskokeiluja, jotka toteuttavat lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Moniulotteisena ilmiönä biotalous tarjoaa mahdollisuuden opetuksen ja osaamisen ...

Mitä innovatiivisia teknologioita koulujen kannattaa hankkia?

 • Sikström Pieta

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen kouluissa ja posterilla haluamme tuoda esille oppimisteknologiat innostavassa valossa ja hälventää virtuaalitodellisuuteen, robotteihin ja tekoälyyn liittyviä ennakkoluuloja ja jopa pelkoja. On tärkeää, että oppimisteknologioiden mukanaan tuoma oppimisen ja opettamisen uudistuminen nähdään nimenomaan mahdollisuutena eikä uhkana. Uskomme, että oppimisteknologiat on se muutos, jota koulumaailma tarvitsee juuri nyt! Posterissa kerromme lisäksi innovatiivisesta ha...

Yhteistä verkko-opintotarjontaa ja asiantuntijayhteisöä rakentamassa

 • Tyrväinen Paula, Yli-Knuuttila Helmi

Ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään sekä opintojen tarjonnassa että erilaisessa kehittämistoiminnassa. Ammattikorkeakouluilla on yhteinen verkko-opintotarjonta, joka on koottu syksyllä avautuneelle CampusOnline.fi verkkosivustolle, josta opiskelijat voivat selata tarjontaa sekä valita itselleen sopivia verkko-opintoja muista ammattikorkeakouluista. Opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia. CampusOnline portaalin taustalla on jo muutaman vuoden toiminut ammattikorkeak...

Digitaitoja opettajille pelillisesti

 • Kepanen Anna, Kovalainen Piia

Posterissa esittelemme Vantaan ammattiopisto Variassa Euneos Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävien Erasmus+-koulutusten toteutusta. Järjestämme kansainvälisille opettajaryhmille  digitaitojen,-välineiden ja -pedagogiikan pelillisiä koulutuspäiviä. Digipäivä on osa viikon mittaiselle kurssille osallistuvien opettajien koulutusohjelmaa ja sen tarkoituksena on tutustuttaa digitaidoiltaan heterogeeninen joukko erilaisiin opetuksen digimahdollisuuksiin. Haastetta koulutuspäivän koostamiseen tuo ki...

Taitopainotteinen ja digitaalinen kulttuuriperinnön opettaminen

 • Lahti Aleksi, Peltonen Riitta, Tolonen Erkki, Tolonen Pekka

*Toteuttajat:* Turun Yliopiston opettajankoulutuslaitos & Kansalliskirjasto Finna-palvelu *Osallistujia otetaan max 50 Työpaja on ilmainen* /Koulujen ja kulttuuriperintöorganisaatioiden yhteinen digiloikka = uusia näkökulmia opetukseen! Kulttuuriperintöä on digitoitu laajasti ja hakupalveluihin on panostettu. Nyt olisi oikea aika hyödyntää näitä aineistoja kouluissa. Helposti saatavissa olevat aineistot antavat luontevia keinoja opettaa kulttuuriperintöaineiden taitoja, monilukutaitoa sekä tiet...

OPS-muutos on mahdollisuus

 • Mikkolainen Venla, Niemela Pia

Matematiikan OPSin visualisointi ja sähköiset matematiikan kertausmateriaalit suunnataan sekä oppilaiden että sellaisten aloittelevien opettajan avuksi, jotka eivät ole matematiikan aineenopettajia, mutta opettavat kuitenkin matematiikkaa. Oppilaissa kohderyhmää ovat yläkoulussa erityisesti 9. luokan ja 10. luokan matematiikan kertaajat esimerkiksi ennen ammattikoulun pääsykokeita (sähkötekniikka, lähihoitajakoulutus). Pääsykoevalmiuksien vahvistaminen on osaltaan ehkäisemässä syrjäytymistä, kos...

Ohjelmoinnin perusteet lukiossa ja yläkoulussa

 • Harju Teppo, Kulmala Salli

Ohjelmointia tulee opettaa opetussuunnitelman mukaan peruskoulussa, mutta sitä /voi /opettaa myös lukiossa. Me workshopin pitäjät olemme aineenopettajia Maunulan yhteiskoulusta ja Helsingin matematiikkalukiosta. Kokemuksemme perusteella opettajan ei tarvitse olla ohjelmointiguru mahdollistaakseen oppimista. Workshopissa käydään läpi case-esimerkkinä lukiossamme järjestetty Ohjelmoinnin perusteet -kurssi, joka on matematiikkalinjamme opiskelijoille pakollinen. Tutustutaan casen pohjalta erilaisi...

Saavutettavaa digioppimista rakentamassa

 • Koskinen Minna, Laamanen Merja

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko henkilökunnan toimintaan. Me näemme lakimuutoksen mahdollisuutena kehittää korkeakoulujen ...

Pienillä asioilla parempaa verkko-opettajuutta

 • Hirard Tiina, Kuusisto Hannele

Posterissa jaetaan vinkkejä siitä, miten pienillä asioilla saadaan aikaan parempaa, selkeämpää ja opiskelijaystävällisempää verkkomateriaalia. Värien käyttö, tehtävien vaativuuden pisteytys, opettajan opasvideo ja/tai videoterveiset, selkeä aikatatulutus jne. Digivinkkejä jakamassa Turun ammattikorkeakoulun Digipedagogiikan opettaja. ...

Miten interaktiivisten kuvien luominen kehittää monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista?

 • Komu Aleksi

*Miten interaktiivisten kuvien luominen ThingLinkin [1] avulla kehittää monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista?* Monilukutaito edellyttää kykyä yhdistää ja tuottaa monimuotoista tekstiä erilaisten välineiden avulla. Interaktiivisten kuvien luominen tukee tätä tavoitetta mahdollistamalla tekstin, kuvien, videoiden ja äänen yhdistämisen yhtenäiseksi vuorovaikutteiseksi tarinaksi luovuutta ja tvt-taitoja käyttäen. ThingLinkin käyttö kytkeytyy monilukutaidon ja tvt:n kehittämis...

Mobiilivideotyöpaja

 • Ailio Johanna, Koivisto Jukka, Kuittinen Esko

Älypuhelimella voi toteuttaa ammattimaisia opetusvideoita suunnitelmasta YouTube- julkaisuun. Työpajassa käydään läpi hyvän opetusvideon perusteet,  mobiilivideon kuvakerronta ja videon käsikirjoitus sekä annetaan ohjeet editointiin. Työpajatyöskentelyn aikana kukin osallistuja toteuttaa pienen opetusvideon, josta saa kouluttajilta palautetta. Osallistuja tarvitsee mukaansa älypuhelimen, jossa on videointiomainaisuus, puhelimen kuulokkeet, joissa on mikrofoni ja halutessaan tietokoneen, jolla v...

Voiko turvallista pyöräilyä harjoitella digitaalisessa oppimisympäristössä?

 • Maasalo Ida, Markkanen Eeva-Liisa, Tuomikoski Satu

”Ei lukemalla uimaan opi, veteen se on mentävä!” Suomalainen sananlasku korostaa käytännön ympäristöissä tapahtuvan taitojen harjoittelun merkitystä. Mutta voisiko turvallista pyöräilyä kuitenkin harjoitella luokkahuoneessa digitaalisen oppimisympäristön avulla? Pyöräily on sekä terveyden että ympäristön näkökulmasta erinomainen liikkumisen muoto. Pyöräilyn edistäminen on merkittävästi esillä tulevaisuuden liikkumismuotojen kehittämisessä. Turvallisen pyöräilyn taidot ovat lapsille tärkeitä its...

Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa

 • Nousiainen Tuula, Peltonen Marika, Vesisenaho Mikko

Posterissa esitellään meneillään olevaa eurooppalaista hanketta (2017-2020), jonka tavoitteena on tutkimuksellisesti kehittää tapoja siihen, miten verkko-oppimista voidaan entistä paremmin yksilöllistää ja siten myös tukea opiskelijan etenemistä ja motivaatiota. Hankkeen kontekstina on korkeakouluopetus. Verkko-oppimisen yksilöllistämistä lähestytään hankkeessa kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on adaptiivisuus, johon liittyen hankkeessa kehitetään oppijan edistymiseen mukautuvia arviointi- ja...

ITK Doctoral Consortium

 • Hietala Iida, Leinonen Teemu

ITK Doctoral Consortium provides an opportunity for current doctoral candidates to present their project in a safe, friendly and stimulating environment. The candidates will receive formative feedback from a group of distinguished researchers and their peers. The ITK Doctoral Consortium has the following four objectives: Provide time and space where doctoral candidates can present their research and meet other candidates; Provide feedback and perspectives on candidates research from senior resea...

Monialaista ja Innovatiivista Makeria Micro:bitillä

 • Lindholm Jens, Packalén Markus, Parkkonen Lauri, Salo Laura

Työpajapäivä koostuu kahdesta osasta 1)Micro:bit perusteet sekä 2)Micro:bit osana monialaisia  oppimiskokonaisuuksia. Ensimmäisessä osassa tutustutaan Micro:bit laitteen perusteisiin ohjelmointiharjoitteiden avulla. Osallistuja perehtyy laitteen ominaisuuksiin ja oppii laitteen perusohjelmoinnin sekä saa ideoita, miten laitetta voi hyödyntää koulukäytössä. Toisessa osassa laitteen käyttöä opetuksessa syvennetään sitomalla se osaksi koulussa toteutettavia monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä in...

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2019

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2019 järjestetään omana erillisenä tapahtumana ITK-konferenssin yhteydessä Hämeenlinnan Aulangolla 20.03.2019. Osallistujille maksuton tapahtuma järjestetään yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Opetushallituksen, Tampereen yliopiston ja Suomen eOppimiskeskus ry:n kesken. Tervetuloa mukaan! None [1] Lisätietoja tapahtumasta >>> [2] None [3] [1] http://bit.ly/tutorilm2019 [2] https://tutorhameenlinna.wordpress.com/valtakunnallinen-tutoropettajapaiva-2019/ [3...

Svebinar - digipedagoginen kv-hanke

 • Lempinen Katja, Linna Mari

Nordplus Nordiska språk Svebinar-hankkeessa uudistetaan ruotsin suullisen kielitaidon opetusta yhteistyössä neljän pohjoismaisen/balttilaisen korkeakoulun kesken. Monien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ruotsin suullinen kielitaito on heikko, eivätkä he asuinpaikasta riippuen pääse välttämättä käyttämään lainkaan ruotsin kieltä autenttisissa keskustelutilanteissa. Suullista kielitaitoa harjoitetaan perinteisesti luokassa samaan ryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa. Hankeyhteistyön tavo...

STEAM-opinpolku

 • Niva Arto, Pitkänen Kati, Sánchez Iván, Vorne Paula

Olemme Oulussa aloittaneet STEAM opinpolun rakentamisen perusopetukseen. Vaikka toiminta on vasta alussa on meillä jo nyt paljon hyviä ideoita siitä mitä kannattaa tehdä ja mitä sudenkuoppia kannattaa välttää. STEAMin jalkauttaminen suomalaisen koulun toimintakulttuuriin vaatii paljon keskustelua ja yhteistä suunnittelua. Se ei saa olla päälle liimattua, vaan osa arkista tekemistä. Uudessa OPS:issa monialaisten oppimiskokonaisuuksien jalkauttaminen koulun arjen toimintaan on osoittautunut vähi...

Aina avoin ammatillinen oppilaitos

 • Annina Laaksonen, Laitinen Laura

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitettyjen digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla rakennetaan tulevaisuuden ammatillista oppilaitosta. Tulevaisuuden ammatillinen oppilaitos mahdollistaa opintojen suorittamisen aiempaa joustavammin, monipuolisemmin ja nopeammin. Hankkeessa kehitetään 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, pa...

Työväline varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen arviointiin ja kehittämiseen

 • Korenius Suvi, Nerg-Öhman Satu

Tieto- ja viestintäteknologia on tullut osaksi toiminta- ja oppimisympäristöä myös varhaiskasvatuksessa, mutta se hakee vielä luontevaa ja tarkoituksenmukaista rooliaan pienten lasten kasvatustyön arjessa. Millaista osaamista, välineistöä ja pedagogisia käytäntöjä varhaiskasvatussuunnitelman mukainen laadukas toiminta digiajassa edellyttää? Miten varhaiskasvatuksen TVT-osaamista voidaan tunnistaa, arvioida ja kehittää? Tämä posteri esittelee loppuvuodesta 2018 käynnistynyttä Varhaiskasvatuksen...

Pelillisen tarinankerrontamenetelmän workshop

 • Letonsaari Mika

Edellisessä tutkimushankkeessamme, jonka tuloksia esittelimme ITK-konferenssissa kaksi vuotta sitten, selvitimme kuinka tietotekniikka heikosti osaavat voidaan ottaa mukaan tietokonepelien kehitykseen. Ratkaisuna oli tarjota mahdollisuus osallistua pelin juonen kehittämiseen pelillisen tarinankerronnan avulla. Tarinankerrontaa ja erityisesti digitaalista tarinankerrontaa käytetään jo laajasti opetuksessa. Pelillinen, haarautuvajuoninen tarinankerronta tarjoaa uudenlaisen tavan suunnitella ja ker...