Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Meriläinen Ari, Schroderus Anne

Lukion kursseja verkko-opintoina

Description

Olemme järjestäneet lukion pakollisia kursseja verkko-opintoina yli viiden vuoden ajan. Alun perin kurssit oli suunnattu aikuisopiskelijoille, jotka opiskelevat aikuisten opetussuunnitelman mukaan ja jotka eivät pystyneet osallistumaan päivällä tai illalla järjestettävään lähiopetukseen. Kurssit korvasivat aikaisemmat etälukio-opinnot, joissa oli myös lähiopetusta. Vähitellen myös nuorten lukiokoulutuksen opiskelijat (päivälukiolaiset) löysivät verkkokurssit ja ovat oppineet hyödyntämään niitä opinto-ohjelmansa yksilöllistämiseen ja nopeuttamiseen. Verkko-opinnot ovat myös mahdollistaneet lahjakkaiden yläkoulun oppilaiden lukio-opintojen aloittamisen jo kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla. Kursseille hakeutuivat alussa myös opiskelijat, joilla ei ollut välttämättä riittäviä opiskelutaitoja opiskella itsenäisesti ilman opettajan jatkuvaa ohjausta, mutta opinto-ohjauksen avulla kurssit on saatu kohdennettua oikeammalle kohderyhmälle.

Verkko-opetuksessa kursseilla on tasan sama vaatimustaso kuin lähiopetuksessakin. Joissakin aineissa on tämän vuoksi jouduttu kehittämään uusia ratkaisuja esimerkiksi kokeellisen työskentelyn mahdollistamiseksi osaksi verkossa suoritettavan kurssin suorittamista. Tällä hetkellä käytännössä lähes kaikki pakolliset kurssit voi suorittaa myös verkko-opintoina. Käytetty verkko-alusta on vuosien mittaan vaihtunut useita kertoja ja teknisten välineiden ja tunnusten toimivuudessa on ollut välillä isojakin haasteita. Opetussuunnitelmakin on vaihtunut jo kerran.

Esityksen pitäjät ovat oppilaitoksen apulaisrehtoreita, ja opettavat matematiikkaa ja fysiikkaa myös verkko-opintoina. Kerromme esityksessä lyhyesti oman oppilaitoksemme verkko-opintojen kehityskaaren. Avaamme, mihin haasteisiin verkko-opintoja suorittavat opiskelijat ovat törmänneet, ja miten olemme niihin löytäneet ratkaisuja. Pohdimme myös, millaiselle opiskelijalle verkko-opinnot ovat realistinen vaihtoehto, ja miten oppilaitos voi monipuolistaa kurssitarjontaansa verkko-opintojen avulla. Esityksessä on sekä hallinnollinen, ohjauksellinen että pedagoginen näkökulma.

Presentation Info

Chairperson
Opetushallitus, Kimmo Koskinen

Target group
General upper secondary school teachers

Target group info

Esitys sopii lukion kaikkien aineiden opettajille, rehtoreille ja opinto-ohjaajille, samoin kuin yläkoulun opetushenkilöstölle. Myös kaikki muut verkko-opiskelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Presenters

Meriläinen Ari

Keravan lukio ja aikuislukio

Virka-apulaisrehtori


Schroderus Anne

Keravan lukio ja aikuislukio

Apulaisrehtori, lukion lehtori

Goals


Schedule