Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Kiili Kristian, Koskinen Antti

Mullistaako oppimisanalytiikka matematiikan opetuksen?

Description

Viime vuosina oppimisanalytiikan ja oppimispelien tarjomat mahdollisuudet ovat nousseet merkittäviksi teemoiksi koulutuksen digitalisaatiossa. Tutkimusten mukaan hyvin toteutetuilla oppimispeleillä voidaan saavuttaa merkittäviä oppimistuloksia. Tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet pelit, jotka on helppo liittää kontaktiopetukseen. Pelien tuottama oppimisanalytiikka tarjoaa mielekkäitä keinoja pelien hyödyntämiseen muun opetuksen osana. Oppimisanalytiikalla pelimaailmassa tapahtuva oppimisprosessi ja oppijoiden osaaminen voidaan tehdä näkyviksi. Analytiikka ei saisi keskittyä pelkästään oppilaiden aktiivisuuden seurantaan, vaan sen tulisi tukea sekä oppimista että opettamista. Uskomme, että tulevaisuudessa oppimisanalytiikkaa tuottavista oppimispeleistä muodostuu opettajan pedagogiikkaa ja ammatillista kasvua tukevia työvälineitä.

 

Perinteiset analytiikkaratkaisut tuottavat tietoa oppilaiden aktiivisuudesta, opiskelun etenemisestä sekä virheiden määrästä. Kehittyneemmät ratkaisut tarjoavat opettajalle yksityiskohtaisempaa ja paremmin hyödynnettävissä olevaa tietoa yksittäisten oppilaiden ja oppilasryhmien oppimisprosesseista. Opettajan on mahdollista esimerkiksi suunnitella tietyn aihealueen kertaamista ja opetuksen eriyttämistä analytiikan tunnistamien heikkouksien ja vahvuuksien perusteella. Parhaimmillaan oppimisanalytiikka haastaa opettajia arvioimaan kriittisesti omia pedagogisia käytänteitä sekä kannustaa uusien opetusmenetelmien kehittämiseen ja kokeilemiseen. Hyvin toteutetut analytiikkaratkaisut tukevat myös uuden opetussuunnitelman toteuttamista tekemällä oppilaiden osaamisen kehittymisen näkyväksi. 

 

Julkaisimme syksyllä 2018 GameLab nimisen matikkapelipalvelun, joka on vapaasti koulujen käytettävissä. Pelipalvelun sisällöt ja analytiikka ovat pitkäjänteisen tutkimustyön tulosta ja palvelua kehitetään jatkuvasti paremmaksi. Palvelun pelit ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja haastattelussa opettajat kertoivat oppimisanalytiikan nostavan pelillisen oppimisen hyödyllisyyttä ja kiinnostavuutta merkittävästi. GameLab:issä opettaja voi seurata oppilaiden ja oppilasryhmien osaamista ja kehittymistä visuaalisen analytiikkatyökalun avulla. Työkalu tarjoaa oppimisanalytiikkaa usealla eri tasolla peliaktiivisuudesta virhekäsitysten tunnistamiseen. Esityksessä käymme läpi oppimisanalytiikan käyttöä yleisesti sekä esitämme uusia pedagogisia lähestymistapoja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen niin opetuksen suunnittelussa kuin myös opetustilanteessa. Lisäksi pohdimme voiko oppimisanalytiikan käytöllä vahvistaa opettajien matemaattista osaamista sekä tulisiko oppimisanalytiikan perusteiden ja käytön ymmärtäminen olla osa digiajan opettajan perustaitoja. Esitykseen osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa analytiikkatyökalun jatkokehitykseen sekä pohtia kanssamme vastausta kysymykseen siitä, mullistaako oppimisanalytiikka matematiikan opetuksen.

 

Pelipalvelua esittelevä video:

https://www.youtube.com/watch?v=7I00BM-sU6U

Presentation Info

Chairperson
Lempäälän kunta, Mika Setälä

Target group
Class teachers

Target group info

Esityksemme keskittyy alakoulun matematiikkassa käytettävään oppimisanalytikkaan ja siihen liittyvään pedagogiikkaan, mutta tarjoaa uusia näkökulmia kaikille oppimisanalytikkasta kiinnostuneille.

Presenters

Kiili Kristian

Tampereen teknillinen yliopisto

Akatemiatutkija


Koskinen Antti

Tampereen teknillinen yliopisto

Tohtorikoulutettava

Goals


Schedule