Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Uusi-Viitala Jyrki, Virtanen Niko, Vuorio Jaakko

Mysteerikoulu - oppilaat ratkovat oppimispolun varrella olevia oppimistehtäviä, joissa tarvitaan itsenäisiä tiedonhankintataitoja

Description

Mysteerikoulussa on kyse oppiainerajoja rikkovista ja laaja-alaisista (esim. yrittäjyyskasvatus) oppisisällöistä, joissa oppilaita osallistetaan ja ohjataan toimimaan aktiivisena tiedonhankkijana ja tiedon jäsentelijänä. Oppimiskokonaisuudet ovat verkossa oppimispolkuina, jotka noudattelevat soveltaen tutkivan oppimisen vaiheita.Oppimispolkujen varrella on myös itse- ja vertaisarviointiin liittyviä tehtäviä. Oppimispoluilla on lisäksi ongelmanratkaisutaitoja kehittäviä ja vaativia mysteereitä.

Opetushallituksen tukeman Mysteerikoulu-hankkeen yhteydessä on toteutettu Ylöjärven koulujen Chromebook- ja G Suite for Education -pilotti, jossa hankkeeseen osallistuvien luokkien oppilailla on henkilökohtaiset laitteet. Hankkeessa on kehitetty 3D-tekniikkaan liittyvää tekniikkaa ja yritysyhteistyötä. Tutkimuskumppanina on Tampereen Yliopiston TRIM-tutkimuskeskus, joka tutkii oppilaiden tiedonhankintataitojen kehittymistä.

Presentation Info

Chairperson
Rongas Anne

Target group
Class teachers

Target group info

Esityksen kohderyhmänä on ensisijaisesti luokanopettajat. Foorumiesityksessä esiteltävät esimerkit ovat alakoulun sisältöjen ja tavoitteiden mukaisia. Toteutustapana ja ideana oppimispolkujen käyttöä voi soveltaa myös muiden luokka-asteiden sisällöillä ja tavoitteilla.

Presenters

Uusi-Viitala Jyrki

Ylöjärven kaupunki

luokanopettaja


Virtanen Niko

Ylöjärven kaupunki

luokanopettaja


Vuorio Jaakko

Tampereen yliopisto

väitöskirjatutkija

Goals


Schedule