Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 March 2019 to 22 March 2019

Hämeenlinna, Finland / Suomi

Lukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajina

  • Halavaara Sari, Lehtonen Juha-Pekka

Virtuaalitodellisuuden käyttö lukion kursseilla on ollut toistaiseksi vähäistä. Tarjolla on monenkirjavia teknologisia ratkaisuja ja kalliita VR-laseja. Kouluilla ei ole varaa hukkainvestointeihin, joten opettajat ovat jääneet odottamaan virtuaalitodellisuuden suurta läpimurtoa, vaikka VR-teknologia tuottaisi merkittävää lisäarvoa oppimiseen jo nytkin. Teimme ensimmäiset opetuskokeilut käyttäen hyväksi verkosta löytyviä valmiita ja ilmaisia 360° -videoita. Ne olivat heikosti sovellettavissa ope...

Vihdoin kaikki avoimet oppimateriaalit yhdessä paikassa

  • Toikkanen Tarmo, Toivanen Tero

*Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja CSC:n Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -yhteiskehityshankkeessa hankittiin viisi avointa oppimateriaalikokonaisuutta opettajien täydennyskoulutuksen tueksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.* *Koska sisällöt ovat avoimesti lisensoituja, niitä saa maksutta käyttää ja niitä voi myös jatkokehittää, muunnella, yhdistellä ja muuten hyödyntää Creative Commons -lisenssin ehtojen mukaisesti.* *Tekijänoikeusmateriaali käy läpi tekijäno...

Make steaming progress

  • Einiö Keijo, Heinonen Riku, Korsimo Janne, Mäenpää Marko

Maker ja Steam- kulttuuriin panostetaan vahvasti OPH:n tukemana. Mikä kouluissa muuttuu Makerin ja Steamin myötä? OPS velvoittaa opetuksen järjestäjiä ja opettajia toteuttamaan opetusta monialaisesti laaja-alaisia taitoja edistäen ja teknologiaa hyödyntäen. Kuka tämän suunnittelee, toteuttaa ja millä ajalla käytännössä? *Muutos syntyy opettajien kautta. * Tule kuuntelemaan Nousiaisten, Maskun ja Ruskon OPH:n rahoittaman hankkeen ratkaisumallia. Mallissa luodaan Opentuntiin avoin oppimispolku e...

Muinaisen Sarsan salaisuudet - Miten historiasta tehdään elämysseikkailu

  • Koskela Timo, Mäenpää Heikki, Veijalainen Simo

* * *ITK -Areena 2019: MUINAISEN SARSAN SALAISUUDET* *- Miten historiasta tehdään elämysseikkailu – Case Sarsa, Kangasala* Tuotantoryhmä Heikki Mäenpää, Harjula Production, Simo Veijalainen, Kangasalan kaupunki Kangasalan Sarsa on Suomen pitkäaikaisimpia asuinpaikkoja. Alueella on asuttu yli 7000 vuotta eli lähes koko esihistoriallisen ajan. Laajuudeltaan ja merkitykseltään Sarsa on yksi huomattavimmista muinaisjäännösalueista koko Suomessa. Rikastamalla alueen  paikkatietoa laajennetun todellis...

Aivot - yhdessä käyttöön, Tampereen kaupunkiseudun 3.-6.luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali

  • Jurvela Harri, Lahtinen Marko, Lempilä Helka, Turtiainen Simo

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat yhdessä päättäneet tehdä digitaalisen, ei-kaupallisen, oppimateriaalin  3.-6.luokan ympäristöoppiin. Oppimateriaali on vuosiluokkaistettu paikallisen opetussuunnitelman mukaan ja on käyttäjien muokattavissa. Oppimateriaalin keskeisinä alustoina toimivat Reppu (moodle+H5P) sekä Office 365. Projekti on käynnistynyt syksyllä syksyllä 2018, demot valmistuvat marraskuussa 2018 ja ensim...

AIXR 2020 - Tekoäly, laajennettu todellisuus & robotiikka elämyskulmineen osana elämää

  • Mäenpää Heikki

Tuotantoryhmä on koonnut ITK:ssa jo perinteisen *2020-sateenvarjon* alle laaja-alaisen tekoälyä (AI), laajennettua todellisuutta (XR)  ja robotiikkaa (R) sekä niiden tekniikkaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta käsittelevän *ajankohtaiskatsauksen* esimerkkeineen. Konseptiin kuuluvat, Areenan reunoille toteutettavat elämyskulmat ovat jälleen avoinna yleisön lähempää tutustumista varten. Kannattaa katsoa: YLE - Teknologian ilmiökartta selityksineen [1] [1] https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/05/20...

Avoimet oppimateriaalit jatkuvan opiskelun tukena

  • Lindfors Anna, Helminen Juho, Huttunen Tero, Korhonen Jonna, Kytölä Tomi

Avoimet oppimateriaalit edistävät opiskelun uusia digitaalisia muotoja ja jatkuvaa oppimista. Ne ovat kaikkien saatavilla olevia jatkuvasti päivittyviä opetusaineistoja, jotka mahdollistavat sujuvan opetusyhteistyön ja edistävät yksilön jatkuvaa oppimista. ITK-päivien workshop kutsuu opettajat, koulujen henkilökunnan ja muut kiinnostuneet tahot kaikilta koulutusasteilta kehittämään ja demoamaan avointen oppimateriaalien edistämistä eri koulutusasteilla yhteisesti. Workshop rakentuu yhteisiin osu...

Miten interaktiivisten kuvien luominen kehittää monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista?

  • Komu Aleksi

*Miten interaktiivisten kuvien luominen ThingLinkin [1] avulla kehittää monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista?* Monilukutaito edellyttää kykyä yhdistää ja tuottaa monimuotoista tekstiä erilaisten välineiden avulla. Interaktiivisten kuvien luominen tukee tätä tavoitetta mahdollistamalla tekstin, kuvien, videoiden ja äänen yhdistämisen yhtenäiseksi vuorovaikutteiseksi tarinaksi luovuutta ja tvt-taitoja käyttäen. ThingLinkin käyttö kytkeytyy monilukutaidon ja tvt:n kehittämis...

Mobiilivideotyöpaja

  • Ailio Johanna, Koivisto Jukka, Kuittinen Esko

Älypuhelimella voi toteuttaa ammattimaisia opetusvideoita suunnitelmasta YouTube- julkaisuun. Työpajassa käydään läpi hyvän opetusvideon perusteet,  mobiilivideon kuvakerronta ja videon käsikirjoitus sekä annetaan ohjeet editointiin. Työpajatyöskentelyn aikana kukin osallistuja toteuttaa pienen opetusvideon, josta saa kouluttajilta palautetta. Osallistuja tarvitsee mukaansa älypuhelimen, jossa on videointiomainaisuus, puhelimen kuulokkeet, joissa on mikrofoni ja halutessaan tietokoneen, jolla v...