Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 March 2019 to 22 March 2019

Hämeenlinna, Finland / Suomi

Lukiolaiset teknologian innostajina - Eskarin ROBO-päivä

 • Airola Juho, Sallasmaa Petri

Lukion opiskelijat järjestivät loppuvuodesta 2018 kolmessa eri päiväkodissa Eskarin ROBO-päivän. Projektissa luotiin ja testattiin käytännön malli siitä, miten lukiolaiset voisivat innostaa päiväkoti-ikäisiä luonnontieteiden ja tekniikan maailmaan. Samalla lukiolaiset pääsivät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan oikean monimuotoisen, teknologiavetoisen projektin. Projektin aikana opittiin uusia taitoja, tietoja sekä toimimaan yhdessä ryhmänä niin varhaiskasvatuksen kuin yritystenkin kanssa. L...

Koukuttaako puhuva pää verkossa?

 • Korhonen Risto, Meklin Soili

Verkkokoulutusta ja webinaareja järjestetään liki jokaisessa oppilaitoksessa ja kaikilla kouluasteilla. Verkko-opetuksen lisäämistä ajavat ensisijaisesti monet muutokset oppilaitoksien resursseissa, mutta myös esimerkiksi opetuksen saatavuuden lisääminen. Esimerkiksi Suomessa on yhä enemmän vieraita uskontoja ja kieliä, ja oppijat voivat verkko-opettamisen avulla saada hyvän opettajan tuekseen. Erilaisia teknologioita on hyvin tarjolla ja se mahdollistaa hakemaan säästöjä. Mutta onko opetus laad...

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuuriperintökasvatukseen

 • Vihreälehto Ira

Vuonna 2018 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran maailmanperintökasvatuksen hankkeessa tuotettiin videoita Suomen maailmanperintökohteista. Suomenlinnan alakoululaiset käsikirjoittivat ja kuvasivat videoita Suomenlinnasta. Merenkurkun alueella Mustasaaren keskuskoulu ja Norra Korsholms skola tekivät kaksikieliset videot yhteistyössä ja Verlassa 2 ammattikoululaista paneutui sen historiaan ja nykytilaan. Vuonna 2019 tavoitteena on saada videot lopuistakin Suomen maailmanperintökohteista. Es...

Hack with Espoo - Eettisen hakkeroinnin opetus

 • Gladh Tom, Parviainen Matti

Hack with Espoo on Espoossa vuonna 2018 aloitettu uudenlainen konsepti, joka yhdistää eettisen hakkeroinnin opetuksen, kaupungin tietoturvallisuuden testaamisen ja kehittämisen sekä opetuksen järjestämisen yritysten ja viranomaistahojen kanssa. Suuri osa tämän päivän kyberrikollisista aloittaa rikollisen uransa harrastuksesta ja ikään kuin sattumalta, kun he kokeilevat taitojaan verkossa. Suuri osa kyberrikollisista ajautuu lain väärälle puolelle jo hyvinkin nuorella iällä. Hakkerius ei sinänsä...

Minä tutkijana, minä keksijänä

 • Niemi Ilkka, Yli-Penttilä Pi

Kaupunkitasoisesti oppimisympäristöjen uudistaminen ja varustaminen uudella teknologialla on kallis ja suuri urakka. Sellaisen toteuttamiseen kerralla löytyy tuskin koskaan resursseja. Innovatiivisten oppimisympäristöjen hanke 'Minä tutkijana, minä keksijänä' lähti uudistamaan ja monipuolistamaan esi- ja perusopetuksen kasvun ja oppimisen ympäristöjä tavoitteinaan tuoda koulujen käyttöön uutta opetusteknologiaa, lisätä luonnontieteellis-matemaattista kiinnostusta sekä edistää aktiivista, tutkiv...

Työkaluja @amisreformin arjen toteutukseen

 • Sankila Teuvo

Proffo – Professionals for work** * * Vuoden 2018 aikana syntyi ensimmäinen protoversio Proffo-sovelluksesta. Tämä mobiilissa toimimaan suunniteltu sovellus on tarkoitettu tuomaan ammatilliseen toisen asteen koulutukseen käytännön työvälineitä oppilaitokselle, opiskelijalle ja työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. *Esitys perustuu kehitysprojektin esittelyyn ja projektissa syntyneen ensimmäisen sovellusversion kokeilusta saatuihin kokemuksiin. Proffo*-palvelun tavoitteena on • *tukea, inspiro...

Ideoidaan ja videoidaan - toiminnallisia inspiraatiomessuja Sipoon tyyliin

 • Grönman Anna, Kärki Juhani, Lönnfors Hanna, Nyberg Kasper, Sillman Charlotta, Strandström Riikka

Sipoossa oppilaat ja opettajat saavat ideoita toiminnallisemman koulupäivän kehittämiseen toiminnallisten tutorien toimesta - messuilla. Tutorit järjestävät messuja, joiden aikana oppilaille ja opettajille jaetaan vinkkejä toiminnallisista työtavoista ja välituntien monipuolistamisesta. Messut järjestetään monipuolisesti koulun oppimisympäristöjä käyttäen sekä sisällä että ulkona. Osallistujina ovat oppilaat useasta alueen kouluista samanaikaisesti, verkostuen ja yhdessä tehden. Messuilla opast...

Vuoden parhaat digitaaliset oppimisratkaisut esittäytyvät

 • Honkonen Kaisa, Keihäs Piia, Kesämaa Niina, Tamminen Titi

Jo 18. kerran järjestettävä valtakunnallinen *eEemeli-laatukilpailu *etsii vuosittain parasta digitaalista oppimisratkaisua. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erilaisia oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja. Tilaisuudessa esitellään loppukilpailuun yltäneet oppimisratkaisut sekä julkistetaan voittajat. Asiantuntijaraati palkitsee vuoden parhaan oppimisratkaisun rahapalkinnolla sekä kiertä...

Oppimisanalytiikkaa opiskelijoiden silmin

 • Teräs Hanna, Teräs Marko

Oppimisanalytiikka on nyt "kuuminta hottia" koulutuksen kehittämisen ja tutkimuksen saralla, niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että keskeistä oppimisanalytiikan jalkautumisen edistämisessä ja todellisten hyötyjen saavuttamisessa on käyttäjälähtöinen suunnittelu, ja tiedon ymmärrettävä ja tarkoituksenmukainen esittäminen ja visualisointi eri käyttäjäryhmille. Eri käyttäjillä on erilaiset tarpeet, ja heidän on ymmärrettävä data helposti, jotta oppim...

Mitä on se valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa?

 • Timonen Päivi

Mitä tarkoittaa valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa? Sen voisi määritellä esimerkiksi näin: ammattikorkeakouluopinnoissa valmennuksen keinoin opiskelun prosessin edistämistä reaaliaikaisissa digitaalisissa ympäristöissä pedagogisen henkilökunnan toteuttamana. Foorumissa esitetään tästä aiheesta tieteellisissä tutkimuksissa ja tuoreimmassa vertaisarvioiduissa artikkeleissa tutkittua tietoa. Foorumiesityksessä pyritään taustoittamaan reaaliaikais...

Oppilaiden TVT-taidot näkyviksi osaamismerkkien avulla

 • Heino Sami, Manninen Kalle

Elokuusta 2018 Hämeenlinnassa otettiin käyttöön koko kaupungin perusopetuksen kattavat Osaamismerkkikurssit, jolla pyritään takaamaan kaikille oppilaille tasa-arvoiset lähtökohdat TVT-taitojensa kehittämisessä. Pyrimme luomaan kriteerit ja osaamisen sisällöt, joita tulisi harjoitella kullakin luokka-asteella opettajasta ja koulusta riippumatta. Kriteerit pyrittiin suunnittelemaan niin, että ne olisivat toteutettavissa kaikkien Hämeenlinnan koulujen laitekannoilla ja toimintaympäristöissä. Sähköi...

Vanha luokkatila yhteiskehittämällä uudenlaiseksi oppimis- ja kokeilutilaksi

 • Lahti Aleksi, Rauvola Jukka, Tarvainen Elise

*Mihin haimme ratkaisua*:Lähdimme mallintamaan sitä, sitä miten vanhan koulun luokkatilaa voisi lähteä uudistamaan seiniä purkamatta akustiikan, tekniikan kuin kalustuksen osalta.  Tämä pyrittiin tekemään yhteiskehittämällä  Sivistystoimen/ Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen ja yrityskumppanin, koulun oppilaiden ja opettajien sekä ja yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Oppilaiden osallistaminen oli avainasemassa. *Miten teimme:  *Luokkatilan vanhat kiintokalusteet purettiin. Tek...

STEAM-opinpolku

 • Niva Arto, Pitkänen Kati, Sánchez Iván, Vorne Paula

Olemme Oulussa aloittaneet STEAM opinpolun rakentamisen perusopetukseen. Vaikka toiminta on vasta alussa on meillä jo nyt paljon hyviä ideoita siitä mitä kannattaa tehdä ja mitä sudenkuoppia kannattaa välttää. STEAMin jalkauttaminen suomalaisen koulun toimintakulttuuriin vaatii paljon keskustelua ja yhteistä suunnittelua. Se ei saa olla päälle liimattua, vaan osa arkista tekemistä. Uudessa OPS:issa monialaisten oppimiskokonaisuuksien jalkauttaminen koulun arjen toimintaan on osoittautunut vähi...