Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Mikko Löyttyniemi, Salmela Kirsi

Tekijänoikeudet muuttuvassa opetuksessa

Description

Opetuksessa käytetään tänä päivänä monenlaisia medioita ja materiaalia. Seuraako tekijänoikeudet ja luparatkaisut aikaa? Tuore selvitys digitaalisten materiaalien käytöstä ja tekijänoikeuksista opetuksessa tuo esille opettajien kohtaamia tekijänoikeudellisia ongelmia ja haasteita.

Lähes kaikki opettajat käyttävät digitaalista materiaalia opetuksessa. Av-materiaalien käyttö on kasvanut rajusti. Yli 80 % käyttää av-materiaaleja opetuksessa. Kustannetun materiaalin lisäksi opetuksessa hyödynnetään itse tehtyä tai koottua materiaalia lähes päivittäin tai ainakin useamman kerran viikossa. Tutkimustuloksia on useilta vuosilta, miten materiaalien käyttö on muuttunut opetuksessa. Millaisia materiaaleja opettajat käyttävät verkosta? Mitä tekijänoikeudellisia haasteita opettajat kohtaavat opetuksessa ja materiaalien käytössä?

Ongelmien koettiin johtuvan muun muassa tekijänoikeussääntöjen paljoudesta ja epäselvyydestä tai tiedon puutteesta. Epätietoisuus omista tekijänoikeuksista koettiin yhtenä esteenä itse tehdyn materiaalin jakamiselle muiden käyttöön. Mitkä kymmenen asiaa opettajan tarvitsee tietää tekijänoikeuksista? Miten opetuksessa saa käyttää erilaisia medioita ja materiaaleja? Mitä erilaisia lisenssejä ja lupia on ja miten ne ovat kehittyneet viime vuosina?

Foorumiluennolla jaetaan tuoreita tutkimustuloksia siitä, millaisia materiaaleja opetuksessa käytetään, ja annetaan yksinkertaiset tekijänoikeusvinkit omaa opetusta ja oman materiaalin tekemistä varten sekä neuvotaan, miten tekijänoikeuksiakin voidaan oppia toiminnan kautta QR-koodisuunnistusta hyödyntäen. Kaikkia saamiasi ohjeita voit käyttää suoraan omassa työssäsi ja opetuksessasi.

Presentation Info

Chairperson
Suomen Akatemia, Marja Kylämä

Target group
Class teachers

Target group info

Esitys sopii kaikille eri koulutusasteiden opettajille, rehtoreille ja opetuksen suunnittelijoille. 

Presenters

Mikko Löyttyniemi


Salmela Kirsi

Kopiosto

Lisensiointipäällikkö

Goals


Schedule