Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Korenius Suvi, Nerg-Öhman Satu

Työväline varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen arviointiin ja kehittämiseen

Description

Tieto- ja viestintäteknologia on tullut osaksi toiminta- ja oppimisympäristöä myös varhaiskasvatuksessa, mutta se hakee vielä luontevaa ja tarkoituksenmukaista rooliaan pienten lasten kasvatustyön arjessa.

Millaista osaamista, välineistöä ja pedagogisia käytäntöjä varhaiskasvatussuunnitelman mukainen laadukas toiminta digiajassa edellyttää? Miten varhaiskasvatuksen TVT-osaamista voidaan tunnistaa, arvioida ja kehittää?

Tämä posteri esittelee loppuvuodesta 2018 käynnistynyttä Varhaiskasvatuksen Opeka -hanketta, jossa kehitetään seitsemän kunnan ja yliopiston yhteistyössä Opetushallituksen tuella valtakunnallista verkkopalvelua varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Palvelun avulla tapahtuva itsearviointi tukee henkilöstön osaamisen tunnistamista ja oman työn kehittämistä. Palvelu antaa tietoa varhaiskasvatuksen oppimisympäristöistä ja toimintakulttuurista sekä TVT-osaamisen tasosta ja kehittämisen tarpeista.

Posterilla halutaan tehdä tulevaa palvelua tutuksi jo sen kehittämisvaiheessa sekä kuulla kehittämistyön tueksi ITK-kävijöiden ajatuksia, toiveita ja kokemuksia hyvistä arvioinnin työkaluista.

Presentation Info

Target group
Early childhood educators

Target group info

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat, suunnittelijat ja johtajat

Presenters

Korenius Suvi

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kehittämispalvelut

projektikoordinaattori, OPEKA-hanke


Nerg-Öhman Satu

varhaiskasvatuksen asiantuntija

Goals


Schedule