Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

 • Kaila Erkki, Kurvinen Einari

ViLLE - Sähköinen opintopolku opettajan arkeen

Description

ViLLEn opintopolkuun kuuluu perusopetuksen luokille 1 – 9 suunnattu OPS2016-yhteensopiva matematiikan ja ohjelmoinnin sähköinen oppimateriaali. Lisäksi ViLLEstä löytyy opintopolku äidinkielen opetukseen luokille 1 - 6 ja esimerkiksi varhennetun englannin opetukseen alakouluun. Opintopolun avulla opettaja muuntaa valmiita materiaaleja hyödyntäen yhden oppitunnin viikossa automaattisesti arvioiduksi. Yhdellä oppitunnilla opiskelijat vastaavat vaivatta n. 150 – 200 tehtävään. Sähköinen oppimateriaali mukautuu opettajan käyttämän kirjasarjan mukaan ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opetuksen eriyttämiseen sekä TVT-taitojen opetteluun. Lukuisten tutkimusten mukaan ViLLEn käyttö parantaa merkittävästi oppimistuloksia. Lisäksi järjestelmä tarjoaa opettajan käyttöön tehokkaan oppimisanalytiikan oppimisen seurantaa varten.

Työpajassa tutustutaan aluksi ViLLEn käyttöön opiskelijan roolissa. Tämän jälkeen käydään läpi järjestelmän perustoiminnallisuus opettajana, sisältäen esimerkiksi

 • oppituntien valinnan ja hallinnan,
 • opiskelijoiden lisäämisen järjestelmään,
 • eriyttämisen ja
 • tilastojen ja analytiikan tehokkaan hyödyntämisen

Työpajan käyneet opettajat saavat täyden käyttöoikeuden ViLLEen ja kaikkeen sieltä löytyvään materiaaliin.

Presentation Info

Target group
Class teachers

Target group info

Opettajat, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään sähköistä opintopolkua matematiikan, ohjelmoinnin, äidinkielen tai varhennetun englannin opetuksessa. Valmista materiaalia löytyy seuraavasti:

 • Matematiikka: luokat 1 - 9 + lukion lyhyt matematiikka
 • Äidinkieli: luokat 1- 6 + yläkoulun kertaus
 • Ohjelmointi: yläkoulun perusohjelmointikurssi ja lukion perus- ja jatkokurssi
 • Varhennettu englanti: 1 - 2 luokka

Presenters

Kaila Erkki

Turun yliopisto

Tutkija


Kurvinen Einari

Turun yliopisto

Tutkija

Goals

Workshopin tavoitteena on tutustua ViLLE-oppimisympäristöön ja sen hyödyntämiseen osana omaa opetustaan. Workshopin tuloksena opettajat saavat ilmaisen oikeuden osallistua ViLLEn verkkokoulutukseen ja tätä kautta täydet, rajoittamattomat opettajatunnukset järjestelmään.

Schedule

Työpajassa tutustutaan ViLLE-oppimisjärjestelmän käyttöön seuraavien vaiheiden kautta:

 1. ViLLE-oppimisympäristön ja sen sisältöjen ja ominaisuuksien esittely (n. 30 min)

 2. Järjestelmään tutustuminen oppilaan roolissa (n. 30 min)

 3. Opettajanäkymän yleisesittely (20 min)

 4. Kurssin perustaminen ja yleisominaisuudet (20 min)

 5. Oppituntien ja tehtävien hallinta (20 min)

 6. Tutustuminen tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan (30 min)

 7. Eriyttäminen ja pelillisyys (30 min)