Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Eerola Pekka, Laakkonen Laura, Lokka Hanna

Virtuaaliympäristöt ja robotiikka amiksessa

Description

Digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön yhdistelmät eli mixed reality sekä robotiikka yleistyvät lähivuosina nopeasti työelämässä. Ammatillisten opiskelijoiden ja opetushenkilöstön osaamista tähän tarpeeseen tulee kehittää työelämäyhteistyössä. Ammatillinen koulutus elää jatkuvassa muutoksessa ja paineessa. Miten pysymme työelämän kehitystarpeiden mukana?  Hankkeessamme kehitetään eri alojen virtuaalisia oppimisympäristöjä ja tekoälyn hyödyntämistä oppimisessa. Tavoitteena on monipuolistaa ja henkilökohtaistaa opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää uutta teknologiaa työelämän kanssa yhteistyössä. 

Tavoitteena on saada uusia teknologioita hyödyntävää oppimista ja sen ohjausta oppilaitoksessa ja työelämässä. Hankkeen piirissä olevat opiskelijat ja työelämäkumppanit saavat uudentyyppistä osaamista, jolla on kantavuutta digitalisaation edetessä. Hankkeessa teemme ehdotuksia osaamisen kehittämiseksi ja avoimia opetus- ja tukimateriaaleja käytännön MR-oppimissovelluksiin. 

Olemme hyödyntäneet robotiikkaa ja virtuaalisia oppimisympäristöjä parin vuoden ajan. Olemme kokeilleet ohjelmointia, tekoälyä ja robotiikkaa sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä oppimisessa monialaisesti. Virtuaalisia oppimisympäristöjä on kehitetty eri aloille mm. hyvinvointiin- sekä auto- ja logistiikkaan. Yhteistyötä on tehty hyvinvointi- sekä tieto- ja viestintätekniikan alojen kanssa. Työelämäyhteistyötä on tehty erilaisten projektien kautta varsinkin sosiaali- ja terveysalalla hyödyntäen hoivarobotiikkaa ja virtuaaliympäristöjä. Hankkeen myötä olemme oppineet paljon.  

Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat kehityksen alkuvaiheessa samoin robotiikan hyödyntäminen, mutta suunta on oikea. Kehitys vaatii uutta osaamista ja rohkeutta sekä sinnikkyyttä opettajilta ja opiskelijoilta. Oma ala tulee nähdä uudella tavalla, koska vanhoja tapoja ei voi viedä suoraan uusiin teknologioihin. Kehittyminen vaatii myös monialaista yhteistyötä hankkeen toimijoilta. 

Presentation Info

Chairperson
Leena Vainio, Leena Vainio

Target group
Vocational institution: Teachers

Target group info

Ammatilliset opettajat ja opiskelijat, digimentorit

Presenters

Eerola Pekka

Koulutuskeskus Salpaus

It-koordinaattori


Laakkonen Laura

Koulutuskeskus Salpaus

Päätoiminen tuntiopettaja


Lokka Hanna

Koulutuskeskus Salpaus

Opettaja

Goals


Schedule