Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2021

1 December 2021 to 1 December 2021

Hämeenlinna, Finland / Suomi

TVT-OPS käytäntöön - oppilaan digipassi Laukaassa

 • Åhlgren Minna, Hakamäki Johanna, Kinnunen Tiina, Kriikkula Jukka

Kuinka saada TVT-opetussuunnitelma käytäntöön? Laukaassa on tehty alakouluille opettajien avuksi oppilaan digipassi, jota seuraamalla opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat osana muuta opetusta. Opettajalla on tukenaan sekä manuaalinen että sähköinen opettajanopas.  Sähköinen opettajanopas sisältää runsaasti vinkkejä ja ohjeita sisältöjen toteuttamiseen luokassa. Oppilaan digipassin päämääränä on tehdä TVT-opetussuunnitelman käytännön toteutuksesta mahdollisimman helppoa sekä mahdollistaa opp...

Matikan tutorointia

 • Liusjärvi Salla, Mäkimarttunen Timo

Tässä pajassa esitellään Hämeenlinnan matikkatutor-toimintaa. Tutorit esittelevät vuosiluokille 1-3 sekä 4-9 toiminnallista matematiikkaa, ohjelmointia sekä geogebraa. Laaja-alainen erityisopettaja Salla Liusjärvi Aineenopettaja Timo Mäkimarttunen ...

Tekijänoikeustaitoja pakopelin keinoin

 • Löyttyniemi Mikko, Salmela Kirsi

Mitä olisi maailma ilman kulttuuria, taidetta, elokuvia tai pelejä? Jos kaikki taide olisi kaupallista mainontaa tai pelien ja elokuvien sisältöjä ohjaisivat mainostajat? Lähdimme etsimään innostavaa, toiminnallista, ryhmässä tehtävää pelillistä tehtävää, jossa oppilaiden tekijänoikeustaitojen osaaminen ja ymmärrys kasvaisi oman oivalluksen ja tekemisen kautta. Kohderyhmänä olivat yläkoululaiset. Oppilaat ratkoivat tekijänoikeustaitoihin, tiedonhakuun ja tietolähteiden käyttöön liittyviä pulmia...

Oppilasagenttitoiminta Lohjalla

 • Loikkanen Saara, Mäki Esko, Vänttinen Tanja

Lohjan kaupungilla on lähes kaikilla kouluilla toimiva oppilasagenttikerho, jonka ohjaaminen ja koordinointi koulussa järjestetään kerhorahoin. Jokainen koulu on rakentanut kerhon toiminnan omien tarpeiden mukaan. Kaikki oppilasagentit ja ohjaajat kokoontuivat ennen koronaa kerran vuodessa yhteiseen tapahtumaan. Ensimmäisessä tapahtumassa pelattiin oppilasagenttipakopeli, tämän jälkeen Hämeenlinnan hyvän esimerkin voimalla on päädytty oppilasagenttimessuihin. Korona-aikaan kehitettiin oppilasag...

Etäopetus tutoropettajien silmin - mitä kevään 2020 poikkeustilanteesta opittiin

 • Honkonen Kaisa, Tanhua-Piiroinen Erika, Vuorio Jaakko

Tämän basaariesityksen ensimmäinen toteutus on seurattavissa myös etänä 1.12.2021 klo 10.35-11.00 osoitteessa  https://video.ibm.com/channel/7ndM7rfCJV9 [1] . Maaliskuun puolivälissä 2020 tehtiin historiallinen loikkaus etäopetukseen myös Suomeen levittäytyneen virusepidemian hillitsemiseksi. Tutoropettajien työ nousi arvoon arvaamattomaan, kun kaikki oppilaat aivan nuorimpia perusopetuksen luokkia ja erityisopetusta lukuun ottamatta siirtyivät opiskelemaan etäyhteyksien äärelle ja opettajista t...

Osasena maailmassa - kieltenopetuksen yhteistyössä on voimaa!

 • Hämäläinen Johanna, Lahdenpohja Terhi, Myllärniemi Virpi

Ideoidaan, innostutaan ja rakennetaan yhteistyöllä kaupungin koulujen kieltenopetuksen toimintakulttuuria! Hämeenlinnan kielten tutoropettajien matkassa pääset tutustumaan tutortyön tarjottimeemme, ideoihimme kielten näkyvyyden lisäämiseksi koulun arjessa sekä Teams-materiaalipankkiimme. Kerromme lisäksi kokemuksia matkan varrelta: hyötyjä, hedelmiä ja haasteita. ...

Innova - joka lukion yritysyhteistyömalli

 • Kervinen Pasi, Nieminen Eila

Uusi lukiolaki ja vastikään julkaistu LOPS2021 edellyttävät lukion opinnoilta laaja-alaisuutta, oppiaineiden integrointia sekä yritys- ja korkeakouluyhteistyötä, ylipäätään tavallisten aineoppituntien lisäksi uudenlaisia työmuotoja tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaitojen saavuttamiseksi. Innova tarjoaa yhden ratkaisun näihin vaatimuksiin ja lisäksi tiimityötaitoja sekä tunnustettua informaalia osaamista ja oppimista. Innovassa esim. lukion 2. vuoden opiskelijat saavat tiimeittäin koulun ulk...

Digidraamaa oppitunneille

 • Eklund Heidi-Tuulia, Keskitalo Rita

*Digidraamaa oppitunnilla* on pelillistetty oppitunti, joka sisältää draamaharjoitteita, tiedonhakua, ryhmätöitä sekä digitaalisessa että reaalimaailmassa olevissa ympäristöissä. Digidraamaa oppitunnilla mahdollistaa draaman menetelmien käytön myös etäopetuksessa, kun tehtävät lähetetään opettajalle sähköisessä oppimisympäristössä. Digidraaman avulla saat oppilaat mukaan oppimiseen, jossa voit myös hyödyntää liikkuvaa koulua ja luovia menetelmiä. Digidraaman idea lähti liikkeelle erään tunnetun ...

Seitsemän sisarusta - Laaja-alaisen osaamisen taitojen edistämispaketti ja pelikokonaisuudet

 • Partanen Hanna-Maria

Seitsemän sisarusta -materiaali edistää laaja-alaisen osaamisen taitojen näkyväksi tekemistä koulutyössä. Edistämispaketissa laaja-alaisen osaamisen taitojen konkretisointi tapahtuu Seitsemän sisaruksen avulla. Jokainen hahmo konkretisoi yhtä laaja-alaisen osaamisen taitoa. Seitsemän sisarusta -pelikokonaisuus on jatkoa Seitsemän sisaruksen edistämispaketille. Pelikokonaisuus sisältää seitsemän erilaista pelillistä kokonaisuutta, joissa on huomioitu kyseisen laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. S...

Tutorit verkossa - aluehankkeen toiminta ja Google Sites keskeisenä alustana ja työkaluna

 • Heinolainen Marianne, Taatila Minna

Raision, Uudenkaupungin ja Laitilan yhteinen aluehanke on järjestänyt Varsinais-Suomessa tutoropettajille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Tapahtumissa on edistetty tutoreiden ammatillista osaamista ja edesautettu yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapahtumien teemat ovat liittyneet läheisesti digitutoropettajatoimintaan ja kouluissa käytettävään opetusteknologiaan. Alueellamme oli tutoropettajatoiminta vaihtelevasti käynnissä ja samantyyppisten asioiden kanssa painittiin kaikissa kunnissa. Ole...

Tehtiin oma! Opetuksen järjestäjä avoimen digimateriaalin tuottajana.

 • Harju Lauri

Tampereen seudulla opetuksenjärjestäjät päättivät tuottaa oman ympäristöopin digitaalisen oppimateriaalin. Hankkeen lähtökohtana on ollut tuottaa seudullisen opetussuunnitelman mukaista korkealaatuista oppimateriaalia ja luoda uutta toimintakulttuuria. Nyt valmiina ovat 3. – 6. luokkien ympäristöopin digikirjat. Niihin pääsee tutustumaan osoitteessa aivotkayttoon.fi [1] Pajassa esitellään lyhyesti, miten Aivot – Yhdessä käyttöön hankkeessa opetuksenjärjestäjät ovat tuottaneet digitaalisen oppim...

Kehityskohteena oppimis- ja hyvinvointianalytiikka

 • Heino Teemu, Korsimo Janne

Esittelemme hankkeemme, jossa kehitetään oppimis- ja hyvinvointianalytiikan työkaluja kaikille tutuissa sähköisissä järjestelmissä: Wilma, Gsuite, O365. Miten nämä saadaan kommunikoimaan keskenään niin, että esimerkiksi Classroomissa tuotettu arviointidata saadaan siirtymään automaattisesti Primukseen ja miten siihen voidaan jatkossa liittää analytiikkatyökaluja. Esityksessä tuodaan lyhyesti esille, miten kokonaisuus toimii ja miten sitä ollaan kehittämässä. Lisäksi esitellään työkaluja, joiten ...

Laaja-alaiset taidot OPS-tekstistä arjen käytänteiksi

 • Määttä Marjo, Mäkelä Sanna, Sipilä Riitta

Tässä esityksessä tutustutaan Oulun tutoreiden, vuosiluokille 1-9, kehittelemään laaja-alaisten taitojen työkaluun. Työkaluun on koottu opetussuunnitelman laaja-alaisia taitoja koskeva teksti yksiin kansiin ja purettu laaja-alaiset taidot vuosiluokkapareille. Työkalun tarkoitus on helpottaa laaja-alaisten taitojen harjoittelemista koulun arjessa sekä tuoda taidot luontevaksi osaksi oppilaiden jokaista koulupäivää. Näin sekä oppilaat, huoltajat että opettajat tulevat tietoiseksi laaja-alaisista t...