ViLLE-asiantuntijakoulutus

1 December 2021 to 1 December 2021

Hämeenlinna, Finland / Suomi

Ticket Type End of Registration Price Quantity
Rekisteröinti
Unlimited Free 0 left Sold Out

Description

Workshop järjestään Scandic Aulangon tilassa 24.


ViLLE on yksi Suomen suosituimmista digitaalisista oppimisen apuvälineistä. Nykyisellään järjestelmää käytetään joka kolmannessa suomalaiskoulussa, ja rekisteröityneitä oppilaita on yli neljännesmiljoona.Workshopissa tutustutaan ViLLEen ja sen hyödyntämiseen oman opetuksen apuna. Järjestelmästä löytyy valmiit, OPSin mukaiset oppitunnit esimerkiksi matematiikan (ohjelmointi integroituna), äidinkielen, varhennetun englannin tai ohjelmoinnin opetuksen tarpeisiin.

ViLLEstä löytyy yli 100 erilaista tehtävätyyppiä, tuki erilaisille opetusmuodoille kaikilla koulutusasteilla ja erittäin monipuoliset oppimisanalytiikan työkalut, joiden avulla opettaja voi esimerkiksi tunnistaa reaaliajassa oppilaiden oppimisvaikeudet. Valmiiden tehtävien lisäksi opettajat voivat helposti tehdä itse uutta oppimateriaalia.

ViLLEn toimintamalliin kuuluu, että sen käyttö on täysin ilmaista niin opettajille kuin oppilaillekin, nyt ja tulevaisuudessa. Opettajien tulee käydä koulutus tunnusten saamiseksi järjestelmään. Valtaosan koulutuksista järjestävät paikalliset ViLLE-asiantuntijat ja ViLLE-kouluttajat, jotka voivat oman kuntansa (tai muun kouluyhtymän) alueella kouluttaa uusia opettajia ViLLEn käyttöön.

Workshop on tarkoitettu opettajille, jotka ovat käyttäneet ViLLEä omassa opetuksessaan aktiivisesti vähintään puolen vuoden ajan.

Workshopin käytyään opettaja saa ViLLE-asiantuntijaopettajan statuksen ja voi kouluttaa oman kuntansa alueella 2-3 uutta opettajaa ViLLE-opettajiksi vuosittain. Ideana on, että asiantuntijat voivat toimia uusien ViLLE-opettajien tukena.

Presentation Info

Target group
Class teachers

Target group info

Koulutus sopii kaikille koulutuasteille alakoulusta lukioon.

Koulutukseen osallistuminen vaatii, että opettajalla on vähintään puolen vuoden aktiivinen kokemus ViLLEn käytöstä omassa opetuksessaan.

Presenters

Enges-Pyykönen Petra

Turun yliopisto

Tutkimuskoordinaattori


Rautaoja Tomi

Turun yliopisto

Tutkimuskoordinaattori

Goals

Työpajan tavoitteena on syventää edistyneiden ViLLE-käyttäjien osaamista. Tehtäväeditorien ja eri toiminallisuuksien lisäksi tutustutaan myös siihen, kuinka tukea ViLLEn käyttöä aloittelevia kollegoita omassa työyhteisössä eli mitkä ovat tyypillisiä ongelmakohtia alussa ja millaisilla keinoilla uudet opettajat ja oppilaat saavat järjestelmän käytöstä mahdollisimman paljon irti alusta alkaen.

Työpaja on tarkoitettu opettajille, joilla on vähintään puolen vuoden mittainen käyttökokemus ViLLEstä. Työpajaan osallistuttuaan opettaja saa ViLLE-asiantuntijaopettajan statuksen ja voi kouluttaa vuosittain maksutta kolme uutta ViLLE-opettajaa oman kuntansa alueella.

Huom! Koulutukseen osallistuvat tarvitsevat mukaansa kannettavan tietokoneen.

Schedule

Session aikana käydään läpi seuraavat asiat:

  • Mitä tarkoittaa ViLLE-asiantuntijakouluttajana toimiminen
  • Lyhyt kertaus ViLLEn käytöstä uuden opettajan näkökulmasta
  • Järjestelmän uudet ominaisuudet
  • Syvällisempi perehtyminen oppimisanalytiikkaan ja oppilaiden eriyttämiseen ViLLEssä
  • Omien tehtävien tekeminen / sähköiset kokeet ViLLEssä

Where

Visualize on Google Maps
Scandic Aulanko
Aulangontie 93
    13210 Hämeenlinna
    Finland / Suomi

When

From 01.12.2021 14:00
To 01.12.2021 17:00