Avoin data tukemaan koulutusta

1 joulukuuta 2021 - 1 joulukuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

Lipputyyppi Rekisteröinnin päättyminen Hinta Määrä
Rekisteröinti
Rajoittamaton Ilmainen

Kuvaus

Avoin data tarjoaa useita mahdollisuuksia opetukselle. Avointa dataa voidaan hyödyntää monin eri tavoin IT-alojen opetuksessa, mutta yhtä lailla myös kaikkien muiden alojen koulutuksessa koulutusasteesta riippumatta aina peruskoulusta korkeakoulutukseen. 

Avoimen datan avulla opiskelijoita voidaan opettaa hyödyntämällä heidän oman alansa reaalimaailman datavarantoja sen sijaan, että harjoitusaineisto olisi esimerkiksi opetushenkilöstön laatimaa. Näin ollen opiskelijat oppivat aidoista ilmiöistä datapohjaisesti. Tällä tavoin opiskelijoille voidaan myös opettaa datan keräämistä, käsittelyä, muokkaamista ja visualisointia implementoituna oman alan osaamisen kasvattamiseen. 

Workshopissa osallistujille esitellään ensin avoimen datan perusperiaatteet, jotta kaikki osallistujat omaavat samat perustiedot. Tämän jälkeen osallistujat muodostavat pienryhmiä, joissa he fasilitaattorien tuella etsivät relevantteja tietoaineistoja, joita opetuksessa voitaisiin hyödyntää ja suunnittelevat näiden aineistojen perusteella koulutuskokonaisuuden soveltuvalle opiskelijakohderyhmälle. Työpajan lopussa ryhmät esittelevät tuotoksensa ja niistä käydään keskustelut ryhmien välillä. 

Tämän esityksen taustalla on 2½ -vuotinen päättymässä oleva projekti, joissa samoja teemoja on edistetty monella eri tasolla eri sidosryhmien kanssa.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Kohderyhmän tiedot

Ensisijaisena kohderyhmänä mainittu ammattikorkeakouluopettajat, mutta työpaja soveltuu täysin myös muiden asteiden opettajille sekä koulutuksen kehittäjille. Pienryhmiä muodostettaessa osallistujien taustat huomioidaan, jotta ryhmät edustaisivat samaa koulutusastetta ja/tai koulutusalaa.

Esittäjät

Kukkamäki Joni

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuspäällikkö


Saarinen Juuso

Hämeen ammattikorkeakoulu

Sovelluskehittäjä


Tarkkala Minna

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kehittämisasiantuntija

Tavoitteet

Tuoda eri koulutusalojen ja eri koulutusasteen opettajille sekä koulutuksen kehittäjille ymmärrys avoimen datan mahdollisuuksista opetuksessa, jotta heillä on kyvykkyys lähteä hyödyntämään avointa dataa omassa opetuksessaan

Aikataulu

Alustava aikataulutus workshopille:

45min: Avoimen datan periaatteet (alustus)

1h 30min: Työpajaosuus, työskentely pienryhmissä

45min: Ryhmien esitysten purku ja yhteenveto

Missä

Näytä Google Mapsissa
Scandic Aulanko
Aulangontie 93
    13210 Hämeenlinna
    Suomi

Milloin

Alkaa 01.12.2021 10.00.00
Päättyy 01.12.2021 13.00.00