Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

Näytä suotimet...
. AREENA-sali Esityssali 12 Esityssali 13 Esityssali 14 Esityssali 21 Esityssali 23 Esityssali 24 Esityssali 35 Esityssali 36 Kavaljeeri
09:30- 10:00
-
Avajaiset
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00- 10:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Win 11 -talo
10:45- 11:15
-
30 minuuttia
-
-
-
-
-
-
-
-
11:15- 11:45
-
Minne menee ja kuka johtaa koulutuksen ja kasvatuksen digikehitystä?
Digiajan peruskoulu ennen, nyt ja jälkeen korona-ajan
Netti kirjoitelman lähteenä: Oppilaat tarvitsevat tukea ideoiden yhdistelyyn eri teksteistä
Tietoturva varhaiskasvatuksen digipedagogisten sovellusten valinnassa ja käytännön esimerkkejä
Yliopistoyhteisön Digitaaliset Valmiudet – DIVA
Erilaiset oppijat nettilukijoina
10 x arki
Tiimityötä ja yhteisöllistä oppimista uudessa lukiossa
Tekoäly ja Big Data koulutussuunitelman kehittämisessä – Case Kenia
11:45- 12:00
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
12:00- 12:15
-
Palvelut toimimaan yhteen rajapinnoilla. Kehittäjän näkökulma palveluiden yhteensovittamiseen.
Oppikoodilla ohjelmoinnin alkeita - lausekielikoodia suomeksi
Mobile Juniversity, liikkuva digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö
Teknostressi ja opettajien online-työskentely
”Hyppy syvään päähän” – ammattikorkeakouluopettajien kokemuksia etäopetuksesta koronakeväänä 2020
Irti oppimisen esteistä - oppimistilan suunnittelua, sensorointia ja uutta teknologiaa
Tutkiva oppiminen luonnontieteellisen opetuksen tukena mobiilissa oppimisympäristössä
12:15- 12:30
-
30 minuuttia
12:30- 12:45
-
15 minuuttia
1 tunti
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
12:45- 13:15
-
Mikä on muuttunut? Mikä ei tunnu muuttuvan koskaan? Yhdessä oppien, haaveilusta muutokseen
Apuvälineistä tukea oppimisvaikeuksiin työelämässä
Metropolian digiklinikka 2020-2021
Rampertti-tukiäly opiskelijan arjen tueksi
Verkkovilppiä torjumassa
Taitavaa tiimiä rakentamassa: miten tukea yhteistyötaitojen oppimista arjen työskentelyssä
24/7 monitoimiareena ja Abitti-tenttiakvaario uudenlaisen toiminnan mahdollistajana lukiossa
Tuhat opintopistettä suomalaisen koulun kehittämistyötä – katsaus koulujen kehittämistarpeisiin
13:15- 13:30
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
13:30- 13:45
-
DIY-studio podcasteja, videoita ja webinaareja varten
“Mathness”-peliprojekti - Viihdyttävä oppimispeli tukemaan matematiikan oppimista
Vopeka, varhaiskasvatuksen henkilöstön digiosaamisen arviointityökalu
Verkko-oppimisen pirulliset ongelmat - ja työkalut ratkaisuun
Uuden oppimisalustan käyttöönotto – ensimmäisenä Suomessa
Kielitietoisuus etäkursseilla
13:45- 14:00
-
Posterit
14:00- 14:15
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
14:15- 14:45
-
Tietotekniikan opetuskäyttö vuonna 2049: TOTYn 30v. kokemuksen reflektio tulevaisuudesta.
Digiosaaminen - strategiasta käytäntöön
"Onks kaikki ok?”: Chatbot-sovellus kehitettiin opiskelijoiden tuen tarpeen selvittämiseksi
Iloa ja osallisuutta varhaiskasvatukseen etäyhteyksien avulla
DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi
Ohjelmoinnillisen ajattelun oppimispolku tutkimusperustaisena taustana monialaiselle opetukselle
Sometu (digi)loikkaa lavalle: Mennyt kertoo tulevasta
Dataturvallisuus osana yhteiskunnallista turvallisuutta
14:45- 15:00
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15:00- 15:15
-
Developing Key Competencies and Subject-Based Learning by Computational Thinking and Robotics
Kohti unelmaa: Yhteisöllinen oppiminen virtuaalisesti
>Ö<ppiäisagenttitoiminta – Osana arjen teknologiaa
Immersiiviset 3D-oppimisympäristöt – kohti kaukaista unelmaa?
Pedagogisesti pikkuisen parempi Moodle
Hyvä kiertoon - oppimateriaalien avoin jakaminen
STEAM oppimisen työkaluna, innostajana ja luomisen mahdollistajana
15:15- 15:30
-
30 minuuttia
15:30- 15:45
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15:45- 16:15
-
Vuorovaikutteinen tekoäly ja oppiminen elämän eri vaiheissa
Training 4.0: Robotiikka - kokemuksia yritysten koulutuksesta poikkeusaikana
Digitaalisen henkilöstökoulutuksen vaikuttavuus
FutureEdu - Työelämän ja koulutuksen yhteiset virtuaaliset oppimisympäristöt
Kriittisen digitaaliseen osaamisen keskeiset elementit kouluopetuksen näkökulmasta
Opinnäytetyöseminaari digitalisoituu: ajasta ja paikasta riippumaton opinnäytetöiden esittely
Tekoälyä opinto- ja uraohjauksen tueksi ja hyödyksi? Visioita ja käytännön kokeiluja
HOT-hyvinvointipalvelut opiskelun tukena (Opinvoimala)
Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille
16:15- 16:30
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
16:30- 17:00
-
Yhdessä esteetön - Kohti esteettömämpää oppimisympäristöä ja vuorovaikutusta teknologiaa hyödyntämällä
Liikenneturvan Filla&Rillassa opitaan turvallista pyöräilyä digitaalisesti
Koululaisten digitaalinen häirintä ja vaikutus uskomuksiin
Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin
KiVAKO – Digitaalinen muutos korkeakoulujen kieltenopetuksessa
Tekoäly hyvinvoinnin ja oppimisen tukena
Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet tulevaisuuden taitojen kehittämisessä
17:00- 17:15
-
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
-
17:15- 17:45
-
-
New digital guidance practices: supporting student engagement with learning analytics
eTwinning – tulevaisuuden taitoja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa
Miten videoklippien teko ryhmätyönä onnistuu massakurssilla
Johdossako vika?
CampusOnline - joustavaa ja kannattavaa ristiinopiskelua
Haaveesta kohti yhteisöllistä digipegagogiikan oppimista koulussa - OpenDigi Keski-Suomi
Yhteisöllisyyttä yli verkon - oppilastoimikunnan pilotointikokemuksia
Osallisuudesta onnellista oloa -Mistä on opiskelijoiden osallisuus verkossa tehty?
-
. AREENA-sali Esityssali 12 Esityssali 13 Esityssali 14 Esityssali 21 Esityssali 23 Esityssali 24 Esityssali 35 Esityssali 36 Kavaljeeri
09:00- 09:30
-
-
Kuinka opettaa sotilasesperantoa - yhteinen kieli arjen toimintaan ja suunnitelmiin
Päijät-Hämeen osaamismerkit – merkityksellistä laaja-alaista osaamista
Digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille
Elämän laukkaradalla - ajatuksia digitalisaatiosta, tulevaisuustaidoista ja jatkuvasta oppimisesta.
Oppimisen muotoilua ABC –menetelmällä ammattikorkeakoulussa
Hybridiopetus on täällä, oletko valmis? Näkemysten ja kokemusten jakamista kokeilevalla otteella!
Pelillistämisellä tehoa viestintään ja oppimiseen
Tekijänoikeudet digiaikaan opetuksessa – mikä muuttuu?
-
09:30- 09:45
-
-
15 minuuttia
1 tunti
15 minuuttia
1 tunti
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
-
09:45- 10:00
-
-
Creating an automated learning environment for medication calculation: results from pilot experiments
Digiopetus ja muistiinpanot - oppimistuloksia ja oppilaiden sekä opettajien näkemyksiä ja kokemuksia.
Tikapuumallilla lasten ja nuorten kriittinen geomedialukutaito vahvemmaksi
Yhteisten tutkinnon osien mallikurssit verkossa –apua opettajille ja joustavuutta opiskelijoille
Taidetta koodilla
-
10:00- 10:15
-
-
Win 11 -talo
10:15- 10:30
-
Posterit
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
10:30- 11:00
-
ICTeko - ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke
Digitaalinen muutos rakennusalan opetuksessa
Musiikin verkko-oppiminen aikuisten arjessa
Digiluokka 2020 - opppimisen ja opettamisen laboratorio. Utopiasta todellisuudeksi!
Metrokartta käteen ja suunta kohti digipedatukea
Laadukkaan verkko-opetuksen suunnittelu visuaalisella ABC-metodilla
Símulaatiot tulevat joka alalle - harvemmin tunnettuja esimerkkejä simulaatioiden käytöstä
Tekijänoikeustaitoja pakopelin keinoin
11:00- 11:15
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
11:15- 11:45
-
Zoom-reppu – videotallennusta helposti paikassa kuin paikassa
DragonBox Koulun matkassa: Opettajuuden ja matikanopetuksen räjäytys aikakoneen, laboratorioiden ja satujen tukemana
Digitaalisen pedagogiikan ketterä kehittäminen
Oppimisanalytiikan kansallinen viitekehys
Ulos, muutos, online!
Pandemia ja poikkeusolot - koulunkäynnin sujuminen tutoropettajien silmin
Robotiikkapakohuone - kokeilu robotiikka-aiheisten opetussisältöjen haltuunottamisesta yläkouluissa
11:45- 12:00
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
12:00- 12:30
-
Mydata - yksilön ehdoilla osaamisen data arvoksi
Tekoäly ja digitaalinen oppimispolku oppimisen, työelämän ja asiantuntijuuden muutoksessa
Lumabitti
Digiteknologian uusi kulttuuri – mitä pedagogit vastaavat?
3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa (suklaan 3D-printtaus)
Tentittääkö? EXAMilla helpotusta opettajan arkeen
Siltoja digikuilun ylitykseen
Pelillistämisen arkea ja unelmia - ideoita Seppo-pelien tekemiseen
Kokeillen ja osallistaen kehittyvä toimintakulttuuri: rehtorit ja johtoryhmät muotoilijoina
12:30- 12:45
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
12:45- 13:00
-
Ohjelmistotestauksen oppia fantasian keinoilla
Osaavatko oppilaat arvioida nettitekstejä kriittisesti? - Vinkkejä taitojen arviointiin
Teknologia tukena ja mahdollistajana varhaiskasvatuksessa
Taitojen valmennus - ammatillisen koulutuksen tulevaisuus
Digisti yhdessä – musiikin ja esittävien taiteiden korkeakouluopetuksen yhteishanke
Ei se merkki vaan se laatu - osaamismerkit verkko-opetuksen laatutyössä
STEAM-opinpolku perusopetuksessa
Verkko-ohjaajasta bottikäsikirjoittajaksi - kuinkas siinä kävikään?
13:00- 13:15
-
15 minuuttia
13:15- 13:30
-
AIXR 2020 - Tekoäly, laajennettu todellisuus & robotiikka elämyskulmineen osana elämää
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
-
13:30- 14:00
-
Kou­lu­tuk­ses­ta ja kes­tä­västä ke­hi­tyk­ses­tä SDG4
KAMERAKYNÄN PEDAGOGIIKKA YHDISTÄÄ LIIKKUVAN KUVAN TUOTTAMISEN OPETUKSEEN
Mistä on parhaat eOppimistuotteet ja -palvelut tehty?
Vapauta aikaa oleelliseen – työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
Kansainvälinen hanke koronaturbulenssin ytimessä- Moodle mukana opetuksen muutoksessa
Keskitetyllä tukimallilla loistaviin yhteisöllisiin tuloksiin
-
-
-
14:00- 14:15
-
15 minuuttia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:15- 15:00
-
Päätösluento: Miksi maailmaa on vaikea ymmärtää?
-
-
-
-
-
-
-
-
-