Etäläsnäolorobotti opetuksessa

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Honkakunnas Aapo, Jauni Heidi, Pinkkilä Valtteri

Esityksen tarkoituksena on esitellä kuinka etäläsnäolorobotin avulla voidaan monipuolistaa etäopiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua opetustilanteisiin yliopisto-opetuksessa. Robotin avulla opiskelija kykenee havainnoimaan opetustilan tapahtumia kattavasti, liikkumaan opetustilassa robotin välityksellä sekä kommunikoimaan muiden paikalla olijoiden kanssa sujuvasti. Näin ollen robotti mahdollistaa erilaisia etäosallistumisen tapoja ja sopii niin ryhmätyöskentelyyn kuin harjoitustilaisuuden tai luennon seuraamiseen. Posterin avulla esittelemme robotin tarjoamia mahdollisuuksia etäopetuksen monipuolistamiseen.