Etäopetuksen opit jatkokäyttöön

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Vesalainen Janette

Kaupunkimme toisen asteen koulutuksen tavoitteena vuodelle 2021 on hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia opetusjärjestelyissä sekä kehittää etäopetuksen ja -ohjauksen käytäntöjä ja pedagogiikkaa. Vaikka yli vuoden kestänyt koronaviruspandemia ja sen tuomat etäopetusjaksot ovat haastaneet koulujen arkea, tilanne on myös opettanut paljon. Näitä oppeja onkin kaupungissamme tarkoitus hyödyntää ja jatkokehittää.

Posterissa esitellään organisaatiomme keinoja edistää digitalisaation hyödyntämistä sekä etäopetuksen ja -ohjauksen kehittämistä lukiokontekstissa. Vuoden 2020 loppupuolella käynnistyi kaupungin lukioiden yhteinen etäopetuksen kehittämishanke. Hankkeessa kartoitetaan etäyhteyksien käytön mahdollisuuksia osana kaupunkimme päivälukioiden toimintaa. Opetuskokeiluja tehdään etenkin LOPS2021 mukaisten tavoitteiden edistämiseksi painottaen korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämäyhteistyön lisäämistä. Hankkeessa kehitetään myös etäopetuksen yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta sekä etäohjauksen ja tuen työkaluja.

Lukuvuonna 2021–2022 pilotoidaan kaupunkimme suomenkielisten lukioiden yhteistä etäkurssitarjotinta. Tavoitteena on kokeilla erilaisia käytäntöjä järjestää opetusta ja toisaalta näiden avulla myös tukea koronan aiheuttamien oppimisvajeiden ratkaisua. Etäkurssitarjottimeen on tarkoitus suunnitella lukioita palveleva 8–10 kurssin kokonaisuus. Kokonaisuus suunnitellaan pilottivuonna vanhan opetussuunnitelman mukaisista kursseista.

Posterissa kuvataan, mitä etäopetuksen kehittämishankkeessa on tähän mennessä saatu aikaiseksi ja minkälaisia suunnitelmia hankkeen loppuajalle on. Posterissa kerrotaan myös lisätietoa etäkurssitarjottimesta.

Koska esityskokonaisuus koostuu useammasta samaan teemaan linkittyvästä aiheesta, on se selkeintä esittää visuaalisessa muodossa. Esitysmuodoksi valikoitui posteri myös sen vuoksi, että hanke ja etäkurssitarjottimen kehittäminen ovat vielä kesken ja tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja keskustella teemasta yhdessä ITK-konferenssiin osallistuvien kanssa.