Kestävän kehityksen kortit, lisättyä todellisuutta liikkuen

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Nikkanen Auli

Posterissa esitellään lisättyä todellisuutta hyödyntävä kestävän kehityksen liikunnallinen mobiilirata.
Mobiilirata muodostuu painetuista korteista, jotka sisältävät perustiedot kustakin aihepiiristä. Kestävän kehtyksen korttien painopistealueet on valittu maailmanlaajuisista YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteista. Mobiililaitteiden avulla korteista avautuu tarkempaa tietoa kestävän kehityksen sisällöistä, joita havainnollistetaan mm. 3D-animaation keinoin.

Tavoitteena on lisätä hankkeessa tuotettavan sisällön avulla kestävän kehityksen näkökulman huomioimista opiskelijoiden arjessa ja ammatillisissa opinnoissa nykyistä laajemmin. Lisätyn todellisuuden sisällön avulla luodaan kokemuksia, jotka herättävät pohtimaan omien ratkaisujen vaikutusta ja kannustavat toimimaan ryhmän ja koulun jäsenenä kestävän kehityksen periaatteet huomioiden myös kouluajan ulkopuolella, kotona ja harrastuksissa. Arkea ja unelmia paremman huomisen puolesta!

Lisätyn todellisuuden sovelluksessa yhdistetään painettua oppimateriaalia mobiililaitteilla tarkasteltaviin 3D-malleihin, teksti- ja 360-videosisältöön sekä ja animaatioihin.
Opiskelijat voivat tarkastella painetuista oppimateriaaleista avautuvaa sisältöä omia mobiililaitteitaan hyödyntäen. Painettu oppimateriaali toteutetaan säänkestävälle materiaalille kortteina, jolloin korteista voidaan muodostaa lähiympäristöön lisättyä todellisuutta hyödyntävä liikunnallinen mobiilirata. Posterissa on kuvattu toteutusmalli ja esimerkkejä painetun- ja digitaalisen sisällön yhdistämiseen lisätyn todellisuuden avulla.

Hankkeen aikana toteutettua kestävän kehityksen sisältöä voidaan hyödyntää myös henkilöstön koulutuksessa. ITK-konferenssissa on posteripaikalla esillä esimmäiset versiot kestävän kehityksen korteista. Posteripaikalla on mahdollista esittää toiveita loppujen korttien sisällöistä ja vaikuttaa siihen, mitä kestävän kehityksen aiheita korteissa käsitellään.

Kestävän kehityksen kortit toteutetaan osana ViSu-hanketta. ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa on laaja verkostohanke, jossa
hyödynnetään virtuaalisen (Virtual Reality) ja lisätyn todellisuuden (Augmented Reality) mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä.