Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Autiomäki Niina, Kirjavainen Hanna

PELIMO-hankkeessa kehitetään mobiilipeliä monikulttuurisuuskasvatuksen tueksi 4-6 –luokkalaisille. Pelissä pelaaja pääsee kokemaan eri hahmojen avulla päivän toisen ihmisen elämää. Adaptiivinen peli sisältää myös erilaisia minipelejä. Pelidemoa on pilotoitu Turun alueen alakouluissa ja saadun palautteen perusteella peliä jatkokehitetään. Posterimme yhteydessä voi tutustua mobiilipelin tämänhetkiseen tilaan pelidemon avulla. Mobiilipelin alkukartoitus- ja kehitysvaiheen yhteydessä on aloitettu myös opettajan oppaan ja pelillistämisen hyvät käytänteet monikulttuurisuuskasvatuksessa -oppaan työstämiset.