Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 syyskuuta 2021 - 3 syyskuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

hyvät käytänteet

Näytä kaikki
 • Heinolainen Marianne, Taatila Minna
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esityksen ensisijainen kohderyhmä on perusasteen koulutuksen asiantuntijat, koordinaattorit ja tutorit.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Aluehankkeemme on järjestänyt maakuntamme tutoropettajille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Tapahtumissa on edistetty tutoreiden ammatillista osaamista ja edesautettu yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapahtumien teemat ovat liittyneet läheisesti digitutoropettajatoimintaan ja kouluissa käytettävään opetusteknologiaan. Alueellamme oli tutoropettajatoiminta vaihtelevasti käynnissä ja saman tyyppisten asioiden kanssa painittiin kaikissa kunnissa. Olemme järjestäneet koulutuksia ja edistäneet ve ...

 • Hulkko Mikko, Nykopp Leena
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Kohderyhmänä on kaikki digitaalisen pedagogiikan kehittämisestä kiinnostuneet asiantuntijat, rehtorit, koulutuspäälliköt ja suunnittelijat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Syksyllä 2018 ammatillisessa oppilaitoksessamme valittiin kuusi opettajaa kehittämään digitaalista pedagogiikkaa 100 %:n työajalla. Toiminnan rakentamisen pohjana ovat olleet opettajien tarpeet ja toiveet sekä organisaatiomallin, kaupungin digitalisaatio-ohjelman ja ammatillisen koulutuksen reformin asettamat vaatimukset. Toimintaa arvioidaan ja muovataan ajankohtaisten ja muuttuvien tarpeiden mukaiseksi jatkuvan palautteen, yhteistyön ja digitaalisen pedagogiikan käytön pohjalta. Esittelemme ke ...

 • Toikkanen Tarmo
 • Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

*Kevään äkillisen etäopetuksen alkaessa lähes sata opettajaa ja tutkijaa yhteiskirjoitti parissa viikossa vankkaan kokemukseen pohjautuvan oppaan kaikkien oppiasteiden opettajille etäopetuksen hyvistä käytännöistä. Tämä digiloikkaa tukenut opas julkaistiin avoimena ja käännettiin syksyllä ruotsiksi ja pohjoissaameksi.* *Syksyllä vaihtelevat karanteerit opiskelijoiden keskuudessa ovat tuoneet oppilaitoksiin uuden työmuodon: hybridiopetuksen, jossa opettajalla on sekä lähi- että etäosallistujia s ...

 • Vesalainen Janette
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Etäyhteyksien hyödyntämisestä kiinnostuneet opetuksen ja koulutuksen kanssa tekemisissä olevat henkilöt (esim. opetushallinnon henkilökunta, rehtorit, koulujen opetushenkilökunta). Esitys on tehty lukiokoulutuksen näkökulmasta.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Kaupunkimme toisen asteen koulutuksen tavoitteena vuodelle 2021 on hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia opetusjärjestelyissä sekä kehittää etäopetuksen ja -ohjauksen käytäntöjä ja pedagogiikkaa. Vaikka yli vuoden kestänyt koronaviruspandemia ja sen tuomat etäopetusjaksot ovat haastaneet koulujen arkea, tilanne on myös opettanut paljon. Näitä oppeja onkin kaupungissamme tarkoitus hyödyntää ja jatkokehittää. Posterissa esitellään organisaatiomme keinoja edistää digitalisaation hyödyntämistä ...

 • Heinolainen Marianne, Taatila Minna
 • Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
 • Kohderyhmänänä kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat, rehtorit, opettajat, koordinaattorit.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Google Sites -sivusto on monikäyttöinen digitaalinen alusta: sen avulla voi tehdä sivustoja, esityksiä, oppimateriaaleja, ohjeita ja oppaita, intranetejä, ryhmä- ja projektitöitä jne.  Sivuston käyttö on helppoa, aloitteleva käyttäjä pääsee vaivattomasti alkuun, mutta Sites tarjoaa edistyneellekin käyttäjälle mahdollisuuksia luoda hyvinkin monipuolisia kokonaisuuksia. Sites soveltuu asiantuntijoille, opettajille, oppilaille jne. ja sen voi jakaa suljetulle katsojaryhmälle, julkisesti tai pitää p ...

 • Holmberg Johanna, Nisula Karoliina
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Ihmisen näköisestä järjestelmästä ja ketterästä kehittämisestä kiinnostuneet ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön suunnittelijat ja asiantuntijat.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Käynnistimme oppilashallintojärjestelmäprojektin vastataksemme reformin tuomiin muutosvaatimuksiin tavoitteenamme järjestelmä ihmisten käyttöön eikä toisinpäin. Keskiöön halusimme nostaa opiskelijan ja opiskelijan yksilölliset oppimispolut. Yhteistyössä toimittajan kanssa rakennettiin OLLI oppilashallinto, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Kehitystyö toteutettiin ketterän kehityksen mallilla ja samaan aikaan rakennettiin uusia toimintamalleja ja käytänteitä opetukseen, ohjaukseen ja oppilash ...

 • Kotikoski Tuula, Simon Heli
 • Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat
 • Esitys sopii korkeakoulujen opettajille, mutta myös opiskelijoille ja koulutuksen suunnittelijoille.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

KIVAKO-kielihankkeen taustalla on Suomen heikko tilanne kielivarannon suhteen. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan lähinnä ruotsia ja englantia. OKM:n rahoittama KIVAKO-hanke (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) reagoi tilanteeseen käynnistämällä mittavan, valtakunnallisen kielihankkeen, jossa on mukana on 18 ammattikorkeakoulua ja 8 yliopistoa. Opintojaksot tuotetaan DigiCampuksen Moodle-alustalle. Tarve hankkeelle on ilmeinen, koska Suomessa on korkeakouluja, joissa tarjolla ei ole ...

 • Laru Jari
 • Kohderyhmä: Opiskelijat ja tutkijat
 • KAIKKI KOHDERYHMÄT. Esitys on yleisellä tasolla, vaikka konteksti on opettajankoulutus
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Covid-19 kriisi on pakottanut opettajat ja opiskelijat niin kotimaassamme kuin kansainvälisesti hyödyntämään etä- ja hybridiopetuksen mahdollisuuksia kurssien toteuttamiseksi. Tämä on ollut tilanne erityisesti korkeakouluopetuksen kontekstissa, jota on pahimmillaan toteutettu yhtäjakoisesti etäopetuksena maaliskuusta 2020 saakka. Etä- ja hybridiopetuksen työvälineet- ja menetelmät ovat pääosin olleet meille jo aiemmin tuttuja työkaluja, kuten sosiaalisen median palveluita ja videoneuvotteluvälin ...

 • Jauhola Päivi
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
 • Ammatillisen koulutuksen opettajat, suunnittelijat, johto, työelämä, opiskelijat.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Posteriesityksessä kuvataan lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteinen tavoite kehittää digitaalisia toimintatapoja opintopolun eri vaiheissa. Neljän ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä rakennetaan Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteistyön toteutus ja toimintamallit kohdennetaan opiskelijoille, opettajille ja työelämälle. Verkoston tavoitteena on yhteistyössä virtuaalisen orientaatiojakson ja ...

 • Haanpää Paula, Kamberg Sini-Charlotta, Laitomaa Heidi, Toivonen Krista
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
 • Toisen asteen ammatilliset opettajat ja ohjaajat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Sataedun Mewet-koti on monimuotoinen hyvinvointiteknologian oppimisympäristö, jossa yhdistetään eri koulutusasteiden ja alojen osaamista. Mewet kotiin voitte tutustua osoitteessa  www.mewethome.com [1] . Unelmanamme on kehittää Mewet-kodin oppimisympäristön pedagogiikkaa ja monialaisuutta case-simulaation turvin. Case-simulaatio on erinomainen työkalu, kun pyritään mahdollisimman autenttiseen ja turvalliseen oppimiseen. Nämä oppimistilanteet ovat tärkeitä oppijoiden ammatillisen kasvun kannalta. ...

 • Mäkinen Maarit, Sihvonen Mika
 • Kohderyhmä: Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat
 • Esitys on suunnattu laajasti aikuiskoulutusta toteuttaville ja kehittäville toimijoille, kuten kouluttajille, ohjaajille, opettajille ja rehtoreille. Esitys kiinnostanee myös asiantuntijoita ja poliittisia päätöksentekijöitä, jotka ovat vaikuttamassa aikuiskoulutuksen suuntaamiseen ja kehittämiseen. Hanketoimijat saavat esityksestä tietoa jo toteutetuista perustaitoja kehittävistä malleista oman kehitystoimintansa suunnittelua ja verkostoitumista varten.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Heikot perustaidot, kuten luku-, numero-ja ongelmanratkaisutaidot digitaalisisssa ympäristöissä, vaikeuttavat työelämässä menestymistä, opiskelua ja elämän taitekohdista kuten työttömyydestä selviytymistä. Vaikka suomalaisten aikuisten perustaidot ovat keskimäärin erinomaisia, OECD:n teettämän aikuistutkimuksen mukaan jopa sadoilla tuhansilla on vaikeuksia selvitä arkielämän haasteista heikkojen perustaitojensa vuoksi. Aikuiskoulutuksessa työskentelevät pyrkivät opiskelijoiden tukemiseen, mutta ...

 • Autiomäki Niina, Kirjavainen Hanna
 • Kohderyhmä: Luokanopettajat
 • Kohderyhmänä ovat eteenkin 4-6 -luokkalaisia opettavat luokanopettajat, mutta yleisemminkin monikulttuurisuuskasvatusta tekevät, kulttuurisesta moninaisuudesta ja pelillistämisestä muutoin kiinnostuneet henkilöt.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

PELIMO-hankkeessa kehitetään mobiilipeliä monikulttuurisuuskasvatuksen tueksi 4-6 –luokkalaisille. Pelissä pelaaja pääsee kokemaan eri hahmojen avulla päivän toisen ihmisen elämää. Adaptiivinen peli sisältää myös erilaisia minipelejä. Pelidemoa on pilotoitu Turun alueen alakouluissa ja saadun palautteen perusteella peliä jatkokehitetään. Posterimme yhteydessä voi tutustua mobiilipelin tämänhetkiseen tilaan pelidemon avulla. Mobiilipelin alkukartoitus- ja kehitysvaiheen yhteydessä on aloitettu my ...

 • Arvio Ville
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Esitys pitää sisällään kaksi käytännön esimerkkiä kuinka hyödyntää Google-alustalle toteutettua yhteiskäyttöistä *TEUVO*-taulukkoa -*eli Tehokas, Edistynyt ja Uudenaikainen Valvontavuorojen Organisointitaulukko*-* *koulun ylioppilaskirjoitus- ja välituntivalvontavuorojen organisoimisessa taulukkolaskennan automatisointeja ja pilvialustaa hyödyntäen. *Ongelma: *Rehtorilta menee useita päiviä työaikaa mekaaniseen työhön sovittaa opettajien lukujärjestykset valvontavuoroihin. Tapahtuu päällekkäis ...

 • Impiö Niina, Mäenpää Kati, Vaskuri Paula
 • Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat
 • Amk-opettajat, yliopisto-opettajat, opettajatuutorit, opinto-ohjaajat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Digitalisaation ja robotiikan sulautuessa yhä kiinteämmäksi osaksi digimaailman oppimisympäristöjä, se ei poista sitä tosiasiaa, että oppimisen aktiivisina toimijoina ovat edelleen inhimilliset ihmiset, joiden aidolla vuorovaikutuksella ja yhteisellä toiminnalla on oppimisen kannalta oleellinen merkitys. Opiskeluryhmien rakentava ja sujuva yhteistyö sekä turvallinen oppimisilmapiiri parantavat tutkitusti paitsi oppimisen laatua, vaikuttavat myös opiskelijan hyvinvointiin.  Motivaatio ja sitoutum ...

 • Einiö Keijo, Korsimo Janne
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat
 • Mallin käyttöönotto vaatii johdolta uskallusta ja rohkeaa heittäytymistä. Malli edistää jaettua johtamsita ja osallistaa opettajia toimintakulttuurin kehittämisessä osaan arkista koulutyötä. Foorumin esitys sovletuu toki myös opettajille, jotka vaot oleet tutortoiminnassa mukana ja halauvat kuulla ajatuksia tutortoiminnan kehittämisestä.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Tutormalli on Suomessa tukitusti ollut menestystarina. Toimintaa on monessa kunnassa pyöritetty OPH:n hankeavustusten turvin. Tutortoiminta on monessa kunnassa pääasiallisesti keskittynyt TVT-tutorointiin, mutta hyvät kokemukset ovat innoittaneet kokeilemaan tutorointia myös muissa aihealueissa. Avustukset ovat vääjäämättä jossain kohdin vähenemässä, ellei peräti loppumassa. Kunnat ja koulut ovat myös verrattain pieniä Suomessa, joten tutortoiminnan kasvaessa voi olla hankalaa löytyy riittävästi ...

 • Gynther Ria
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • IoT-opintopolkujen avulla toiseln asteen opiskelijat (lukio ja ammatilliset oppilaitokset) voivat helposti hahmottaa erilaisia väyliä IoT-opintojen ja urien pariin. Ilmainen 5op Iot-koulutus on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, pääasiassa amk-opiskelijoille, valmistuneille sekä vaikkapa opettajille jotka haluavat päivittää osaamistaan. Lisäksi keväällä 2021 tarjolla on ollut myös lyhyempi, 2op kokonaisuus joka on suunnattu erityisesti IoT:sta kiinnostuneille lukiolaisille ja ammattikoulujen opiskelijoille.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

IoT-mahdollistaa vanhan toimintatavan kehittämistä, mutta myös aivan uudenlaisia avauksia oppimiseen ja työelämään. IoT-osaamisloikka -projekti auttaa päijäthämäläisiä yrityksiä ja opiskelijoita löytämään IoTn mahdollisuudet juuri itselleen sopivalla tavalla. Posteri esittelee projektiin liittyen IoT-opintopolkuja. Opintopolkujen visualisoinnin avulla esitetään yksinkertaisella tavalla kuinka lukiosta ja ammattikoulusta voi suunnata unelmien uralle, IoT opintojen pariin. ...