Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 syyskuuta 2021 - 3 syyskuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

opetussuunnitelma

Näytä kaikki
 • Autiomäki Niina, Kirjavainen Hanna
 • Kohderyhmä: Luokanopettajat
 • Kohderyhmänä ovat eteenkin 4-6 -luokkalaisia opettavat luokanopettajat, mutta yleisemminkin monikulttuurisuuskasvatusta tekevät, kulttuurisesta moninaisuudesta ja pelillistämisestä muutoin kiinnostuneet henkilöt.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

PELIMO-hankkeessa kehitetään mobiilipeliä monikulttuurisuuskasvatuksen tueksi 4-6 –luokkalaisille. Pelissä pelaaja pääsee kokemaan eri hahmojen avulla päivän toisen ihmisen elämää. Adaptiivinen peli sisältää myös erilaisia minipelejä. Pelidemoa on pilotoitu Turun alueen alakouluissa ja saadun palautteen perusteella peliä jatkokehitetään. Posterimme yhteydessä voi tutustua mobiilipelin tämänhetkiseen tilaan pelidemon avulla. Mobiilipelin alkukartoitus- ja kehitysvaiheen yhteydessä on aloitettu my ...

 • Salmenoja Riitta
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Koulujen arkea on tietotekniikan taitojen opettaminen oppiaineiden sisältöjen kustannuksella. Oppilaat joutuvat prosessoimaan samaan aikaan teknologian käyttöä ja uusia opittavia oppiainesisältöjä. Digiajan peruskoulu II -raportin (2020) mukaan digitalisaatio on edennyt kouluissa eri tahtiin. Oppilaiden jo alkujaan heikossa osaamistasossa ei nähty merkittäviä muutoksia tarkastelujakson aikana. Puutteet välinetaidoissa ja tietotekniikan perusteiden hallinnassa haittaavat tarkoituksenmukaista ja t ...

 • Gynther Ria
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • IoT-opintopolkujen avulla toiseln asteen opiskelijat (lukio ja ammatilliset oppilaitokset) voivat helposti hahmottaa erilaisia väyliä IoT-opintojen ja urien pariin. Ilmainen 5op Iot-koulutus on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, pääasiassa amk-opiskelijoille, valmistuneille sekä vaikkapa opettajille jotka haluavat päivittää osaamistaan. Lisäksi keväällä 2021 tarjolla on ollut myös lyhyempi, 2op kokonaisuus joka on suunnattu erityisesti IoT:sta kiinnostuneille lukiolaisille ja ammattikoulujen opiskelijoille.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

IoT-mahdollistaa vanhan toimintatavan kehittämistä, mutta myös aivan uudenlaisia avauksia oppimiseen ja työelämään. IoT-osaamisloikka -projekti auttaa päijäthämäläisiä yrityksiä ja opiskelijoita löytämään IoTn mahdollisuudet juuri itselleen sopivalla tavalla. Posteri esittelee projektiin liittyen IoT-opintopolkuja. Opintopolkujen visualisoinnin avulla esitetään yksinkertaisella tavalla kuinka lukiosta ja ammattikoulusta voi suunnata unelmien uralle, IoT opintojen pariin. ...