Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 syyskuuta 2021 - 3 syyskuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

robotiikka

Näytä kaikki
 • Honkakunnas Aapo, Jauni Heidi, Pinkkilä Valtteri
 • Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö
 • Opetushenkilökunta sekä opiskelijat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Esityksen tarkoituksena on esitellä kuinka etäläsnäolorobotin avulla voidaan monipuolistaa etäopiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua opetustilanteisiin yliopisto-opetuksessa. Robotin avulla opiskelija kykenee havainnoimaan opetustilan tapahtumia kattavasti, liikkumaan opetustilassa robotin välityksellä sekä kommunikoimaan muiden paikalla olijoiden kanssa sujuvasti. Näin ollen robotti mahdollistaa erilaisia etäosallistumisen tapoja ja sopii niin ryhmätyöskentelyyn kuin harjoitustilaisuuden tai ...

 • Kauppi Sirpa, Lehkonen Esa, Paakkari Minna, Räihä Teija
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Posteriesitys sopii kaikille kohderyhmille, varhaiskasvatuksesta korkeakouluun ja yrityksille.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Tulevaisuudessa terveydenhoitopalveluiden kehittymisen edellytyksenä on hyvinvointiteknologioiden ja liikkuvien palveluiden kehittyminen. Hyvinvointeknologia mielletään usein sairauksia tai toiminnan vajavuutta ehkäiseviin tuotteisiin ja palveluihin. Tulevaisuudessa on kuitenkin entistä enemmän varsin terveitä ja itsenäisiä senioreita, jotka käyttävät hyvinvointiteknologiaa osana arkipäiväisiä toimintojaan. Vaikka mullistavia teknologisia keksintöjä ei tehtäisikään, terveydenhoitopalveluiden hyv ...

 • Iwata Megumi, Laru Jari
 • Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat
 • Kaikki opettajat, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja STE(A)M sisällöistä.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Ohjemointi perusopetuksessa kurssi on osa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan vapaavalintaisia opintoja. Kurssin osaamistavoitteisiin kuuluvat: a) opiskelija osaa soveltaa yhteisöllisen ongelmanratkaisun työtapaa ohjelmoinnin kontekstissa; b) Osaa suunnitella ja toteuttaa peruskoulun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia joissa ohjelmointi on yksi osa oppimista; c) Tuntee algoritmisen ajattelun perusteet; d) Tuntee aloittelijoille suunnatut ohjelmointityökalut ja on tutustunut n ...