Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 joulukuuta 2021 - 3 joulukuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

tiedontuotannon kehittäminen

Näytä kaikki
  • Autiomäki Niina
  • Kohderyhmä: ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt
  • Digitaalisten tuotteiden ja tiedontuotannon kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Käyttäjälähtöinen kehittäminen heterogeenisellä ja autonomisella kentällä, jossa tiedonkeruussa on ollut haasteita perinteisin webropol-kyselymenetelmin. Kuulemme mielellämme myös ideoita ja ajatuksia.
  • Esityskieli: Finnish / Suomi

Osaamiskeskus Kentauri [1] on yksi nuorisoalan osaamiskeskuksista. Kentaurin painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Yhtenä tehtävänämme on kehittää ja systematisoida nuorisoalan järjestökentän tiedontuotantoa. Pilotoimme tiedontuotantojärjestelmän vuonna 2022 ja järjestelmä valmistuu vuonna 2023. Tiedonkeruu raportoidaan AVI:n Nuorisotilastot.fi -sivustolle [2] . Kartoitamme tiedontuotannon nykytilaa sekä käytössä ja kehitteillä olevat järjestelmät. ...