Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 syyskuuta 2021 - 3 syyskuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

tutkiva oppiminen

Näytä kaikki
  • Kukkonen Jari, Penttinen Silja
  • Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Kohderyhmänä on sekä perusopetuksen opettajat, erilaiset hankkeet ja opettajankoulutuslaitokset.
  • Esityskieli: Finnish / Suomi

Peruskouluissa on paljon halua kehittyä digipedagogisessa osaamisessa ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Yhteisten verkostojen ja kehittäjäyhteisöjen rakentaminen on erityisen tärkeää kun halutaan hyödyntää osaamista ja resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Itä-Suomessa OpenDigi-hankkeen kehittäjäyhteisöä on rakennettu alusta lähtien yhteistyössä olemassa olevien ja toimivien verkostojen kautta, joita ovat Joensuun Mediakeskus ja sen kautta koordinoitavat hankkeet kuten Tutoropet ...

  • Iwata Megumi, Laru Jari
  • Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat
  • Kaikki opettajat, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja STE(A)M sisällöistä.
  • Esityskieli: Finnish / Suomi

Ohjemointi perusopetuksessa kurssi on osa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan vapaavalintaisia opintoja. Kurssin osaamistavoitteisiin kuuluvat: a) opiskelija osaa soveltaa yhteisöllisen ongelmanratkaisun työtapaa ohjelmoinnin kontekstissa; b) Osaa suunnitella ja toteuttaa peruskoulun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia joissa ohjelmointi on yksi osa oppimista; c) Tuntee algoritmisen ajattelun perusteet; d) Tuntee aloittelijoille suunnatut ohjelmointityökalut ja on tutustunut n ...