Teknologiaa, tukea ja uusia kokeiluja - unelmien opetusteknologia arjen apuna

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Rautaoja Tomi

Salon kaupungin opettajilla on saatavilla kansallisesti harvinaista tukea: Turun yliopiston opetusteknologian tutkijat avustavat opettajia uuden teknologian käyttöönotossa ja materiaalien kehityksessä uuden koordinaattorimallin avulla. Näin yliopisto voi tutkia teknologian käyttöä koulumaailmassa ja opettajat hyötyvät asiantuntijoiden tuesta.

Tutkijat ideoivat opettajien kanssa uusia opetuskokeiluja ja toteuttavat niitä käytännössä. Kaupungissa on toteutettu muun muassa nivelvaihetestinä toimivat pakohuoneet, joissa oppilaat pääsivät uppoutumaan pulmien pariin. Samalla huone sisälsi myös analytiikkaa hyödyntäviä oppimistehtäviä, joiden pohjalta saatiin uutta tietoa opettajien ja opetuksen kehittäjien käyttöön.

Tutkijat suunnittelevat ja toteuttavat myös Salon lukioon Makerspace-tilaa, jossa opiskelijat pääsevät yhdessä toteuttamaan erilaisia projekteja ja oppimaan muun muassa VR-teknologian avulla. Tilan avulla lukiossa pystytään toteuttamaan STEAM-opetusta entistä syvällisemmällä tasolla, sillä eri aineet yhdistyvät luonnollisesti uuden luomisen yhteydessä.

Posteri esittelee näitä ja muita yhteistyön tuloksena syntyneitä tuloksia ja kokemuksia. Esittelijät jakavat mielellään näkemyksiä myös kuntien ja yliopistojen yhteistyömahdollisuuksista.