Virtuaalisen kaupan interaktiivinen ekosysteemi (VIRTUAALITORI)

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Lounaskorpi Petri

Toteuttuja: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Covid-19 pandemian aikana kaupunkikeskustat ja kauppakeskukset ovat ennestään tyhjentyneet ja aiheuttaneet kaupan pk- ja mikroyrityksille asiakaskadon. Toisaalta keskustojen ja kauppakeskusten hiljentyminen on haaste myös infrastruktuureille.

Hankkeessa luodaan virtuaalinen kauppakeskus (kaupunkikeskusta), jossa jokainen liike ja palveluntarjoaja saa oman ”liiketilan”, jossa voi esitellä tuotteita. Malli on kokeilematon ja poikkeaa täysin olemassa olevista ratkaisuista. Hankkeen tuloksena toteutetaan virtuaalitori pilotti Kuopiolaisten pk- ja mikrokauppojen virtuaaliseksi, interaktiiviseksi verkkopalveluksi, jossa yritykset esittelemään tuotteitaan, asiakkaat pääsevät kommunikoimaan interaktiivisesti videoneuvottelun avulla myyjien kanssa sekä ostamaan tuotteet verkkokaupasta kotiin kuljetettuna.

Lisäksi kehitetään ja toteutetaan koulutuskokonaisuudet yrittäjille verkkokaupan, -myynnin, tuotteistamisen ja - markkinoinnin taitojen kehittämiseksi tasolle, joka tarvitaan menestyksekkääseen verkkovälitteiseen kaupankäyntiin. Hankkeessa syntyneet tulokset, toimintamallit ja koulutukset tarjotaan laajemmin koko Pohjois-Savon maakunnan alueelle.