Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Heinolainen Marianne, Taatila Minna

Alueellinen tutorverkosto-toiminta

Kuvaus

Aluehankkeemme on järjestänyt maakuntamme tutoropettajille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Tapahtumissa on edistetty tutoreiden ammatillista osaamista ja edesautettu yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapahtumien teemat ovat liittyneet läheisesti digitutoropettajatoimintaan ja kouluissa käytettävään opetusteknologiaan. 

Alueellamme oli tutoropettajatoiminta vaihtelevasti käynnissä ja saman tyyppisten asioiden kanssa painittiin kaikissa kunnissa. Olemme järjestäneet koulutuksia ja edistäneet verkostoitumista lähitapaamisissa. Hankkeen avulla olemme luoneet usean kunnan käsittävän tutoropettajaverkoston ja olemme saaneet jaettua osaamista sekä hyviä käytänteitä toisillemme. Tämä toiminta ja yhteistyö osoittautui arvokkaaksi, kun korona-kausi alkoi: tutoropettajien tuella kunnat olivat paljon valmiimpia siirtymään etäopetukseen ja -opiskeluun. 

Korona-aikana hankkeen toiminta siirtyi kokonaan nettiin. 

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Esityksen ensisijainen kohderyhmä on perusasteen koulutuksen asiantuntijat, koordinaattorit ja tutorit.  

Esittäjät

Heinolainen Marianne

Uudenkaupungin kaupunki

ICT-pedagogi, aluekoordinaattori


Taatila Minna

Raision kaupunki

Digiopettaja, aluekoordinaattori