Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Korhonen Ari

Avoin opetus ja oppiminen

Kuvaus

Posteri esittelee portaalin avoinpetus.fi (avoinoppiminen.fi). Sinne on koottu kotimaista opetuksen tarjontaa, joka on maksutonta osallistujille. Portaalilla on myös oma Facebook-ryhmä, jossa voi käydä keskustelua avoimesta opetuksesta ja oppimisesta. Portaaliin kerätään myös tietoa avoimen opetuksen ja oppimisen teemoilla kulkevista projekteista ja hankkeista, kuten Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeesta. Tavoitteena on löytää omistaja tälle portaalille, eli taho joka voisi jatkossa ylläpitää ja kehittää sitä mm. tarjoamalla avointen oppimateriaalien kirjastoja ja materiaalipankkeja. 

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat

Esittäjät

Korhonen Ari

Aalto University

Senior University Teacher