Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Haapaniemi Jarno, Honkonen Kaisa

Data oppijan tukena - mitä ja miten?

Kuvaus

Workshop järjestetään Scandic Aulangon tilassa 36.


Digiympäristöt ovat kehittyneet siihen vaiheeseen, että data voidaan ammatillisessakin koulutuksessa valjastaa oppijan ja ohjauksen välineeksi. Olemme määritelleet sanastoa, rakentaneet mallia ja siihen liittyviä käytännön työkaluja, joiden avulla eri järjestelmiin kertyvää dataa voidaan hyödyntää eri oppimisen ja ohjauksen tilanteissa toisen asteen opiskelijoiden osaamisen hankkimisen sujuvoittamisessa. Opettajillamme on Moodle- ja Itslearning-ympäristöissä pilotoituja datan hyödyntämisen case-kuvauksia ja hallinnon väki on hyödyntänyt myös Primus-dataa. Kiinnostava osa-alue on simulaattoridatan hyödyntäminen ja pedagogisen prosessin vahvistaminen sen avulla.

Iltapäivän workshopissamme pääset potentiaalisena data- ja oppimisanalytiikkatyökalujen käyttäjänä tutustumaan DOT-hankkeen tuotoksiin ja malleihin sekä pohtimaan hyödyntämistä omassa työssäsi oman organisaatiosi välineillä.

Työskentelyn teemat muodostuvat oppimisanalytiikan eri osa-alueista esim:  mitä halutaan saada aikaan, millaisia pedagogisia toimenpiteitä haluaisimme saavuttaa, mitä meillä on jo, mitä pitää muuttaa.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Ammatillisten oppilaitosten kaikki toimijat ovat lämpimästi tervetulleita.

Esittäjät

Haapaniemi Jarno

SASKY koulutuskuntayhtymä

ICT coordinator


Honkonen Kaisa

Suomen eOppimiskeskus

asiantuntija

Tavoitteet

Haluamme kuulla palautetta Data opiskelijan tukena -hankkeessa mallin ja pilottien myötä syntyneistä malleista. Tavoitteena on myös kerätä tulevilta käyttäjiltä tietoa jatkokehittämisen pohjaksi siitä, miten ja mitä dataa voisi käyttää erilaisten oppimiseen ja ohjaamieen liittyvien tilanteiden sujuvoittamiseen ja millaisia malleja tarvittaisiin opiskelijadatan hyödyntämisen helpottamiseksi.

Aikataulu

Tarkentuu workshopin vahvistuttua:

14.00 Tervetuloa, esittäytymiskierros

Lyhyt johdatus oppimisanalytiikkaan ja datan hyödyntämiseen osaamisen hankkmisen ja ohjauksen tukena

14.30 Työskentely ryhmissä

Kahvi

Työskentely jatkuu

16.15 Purku ja yhteenveto

17.00 Mukavaa iltaa!