Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Laru Jari

Digiluokka 2020 - opppimisen ja opettamisen laboratorio. Utopiasta todellisuudeksi!

Kuvaus

Uudenlaiset opetus- ja oppimisympäristöt ovat olleet viime vuosina kiivaan keskustelun kohteina niin opettajien ammatillissa yhteisöissä kuin sosiaalisessa mediassakin. Samanaikaisesti oppimistutkimuksessa on tehty jo usean vuosikymmenen ajan tutkimusta niin yhteisöllisestä oppimisesta, luovasta ongelmanratkaisusta kuin teknologian hyödyntämisestä opetuksen ja oppmisen tukena. On kuitenkin epäselvää, millainen on hyvä oppimista tukeva oppimisympäristö - media tuntuu kirjoittavan stereotypioiden varassa, mutta kirjavia ovat myös opettajien mielipiteet erilaissa sosiaalisen median keskusteluissa. 

Tässä foorumiesityksessä tarkastellaan 2000-luvun aikana tehtyjä tilamuutoksia, jotka ovat vaikuttaneet Oulun yliopiston opettajankoulutuksen opiskelijoiden opiskeluympäristöön. Erityinen huomio kiinnitetään kasvatustieteiden tiedekunnan teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen opiskeluympäristöön eli digiluokkaan, mutta esityksessä tarkastellaan myös vapaamuotoisempaa telllus-oppimisympäristöä, kansallistakin mainetta saanutta L2-luentosalia ja monia muita oppimisympäristöjä. jotka tukevat niin digitaalista valmistusta, ohjelmallista ajattelua, värkkäilyä, luovaa ongelmanratkaisua, yhteisöllistä oppimista kuin esimerkiksi itseohjautuvaa oppimista. 

Oulun yliopiston kampus muodostaa poikkeuksellisen rakennuksen koko pohjoismaissa, sillä se on pinta-alaltaan koko pohjoismaiden suurin kätkien seiniensä suojaan kaikki muut tiedekunnat paitsi lääketieteellisen ja biolääketieteellisen tiedekunnan. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista tarkastella yliopistorakennusta kokonaisena oppimisympäristönä ja tarkastella eri ratkaisujen soveltuvuutta opetuksen ja oppimisen tueksi.

Digiluokan osalta esityksessä tullaan kertomaan innovatiivisista kiintokaluste- ja lainaamoratkaisuista, monipuolisesta esitystekniikasta ja muista tilaratkaisujen luomista mahdollisuuksista. Foorumissa tullaan myös kuulemaan opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia tiedekunnan vuoden 2019 alusta käyttöönsä saamien tilojen soveltuvuudesta opettajankoulutuksen käyttöön.

Tämä esitys kytkee kansallisesti kupilivan tilakeskustelun oppimistutkimuksen perusilmiöihin sekä luo yhtenäisen kuvan nykyaikaisesta oppilaitosrakentamisesta unohtamatta esimerkiksi esitystekniikkaa, opetusvälineitä, sovelluksia ja kalustusta. Lisäksi tässä esityksessä tarkastellaan kuinka samaa opetustilaa voi käyttää jatkuvan oppimisen, tarinankerronnan, digitaalisen valmistamisen, värkkäilyn, mutta myös tavanomaisen opetuksen muuntojoustavana tilana. Ilta-aikaan ja viikonloppuisin tila on opiskelijoiden vapaassa käytössä, jolloin he voivat käyttää myös osaa välineistöistä omiin tarkoituksiinsa. 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Jari Laru, Jari Laru

Kohderyhmä
Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Kohderyhmän tiedot

Kaikki uusista oppimisympäristöistä kiinnostuneet kuuluvat kohderyhmään

Esittäjät

Laru Jari

Oulun yliopisto

KT, yliopistonlehtori