Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Niskakoski Maria, Shenouda-Khalil Kiril
  • 03.12.2021 09.00.00
  • Esityssali 14

Digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille

Kuvaus

Toisella asteella arvioidaan joka vuosi kymmenien tuhansien aloittavien opiskelijoiden lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Viimeisen parinkymmenen vuoden ajan tähän on käytetty paperista seulontamenetelmää, jonka haittana on ollut työläys. Digitaalisen lukemisen arvioinnin tarvetta on kasvattanut myös se, että lukeminen on lisääntyvässä määrin siirtynyt verkkopohjaiseksi (sähköiset oppimateriaalit ym.), jolloin on perusteltua se, että myös arviointi suoritetaan samassa kontekstissa.

Nyt julkaistu digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmä vastaa näihin tarpeisiin. Välinettä ovat käyttäneet jo kymmenet tuhannet toisen asteen opiskelijat, ja vastaava menetelmä on valmistettu nyt myös yläkouluun alakoulun välineen ollessa vielä kehitystyön alla. Toisen asteen opettajat ovat olleet helppokäyttöiseen, tulokset välittömästi kokoavaan arviointimenetelmään tyytyväisiä. Menetelmä on mahdollistanut erityisopettajien ajan vapautumisen varsinaiseen työhön, opiskelijoiden tukemiseen.

Tämä digitaalinen seulontamenetelmä on standardoitu arviointiväline, jonka luotettavuutta on varmennettu satunnaisotantaperustaisesti kerätyllä, kattavalla normiaineistolla. Tehtäviä on kehitetty toimiviksi lukuisien pilotointien pohjalta. Uutta digitaalista lukemisen- ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmää esitellään sisällön, teknisten ominaisuuksien ja alustan osalta.

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 09.00.00
Päättyy
03.12.2021 09.30.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 14

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Otavia, Anne Rongas

Kohderyhmä
Erityisopettajat

Kohderyhmän tiedot

Yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, aineenopettajat, psykologit ja puheterapeutit

Esittäjät

Niskakoski Maria

Niilo Mäki Instituutti

Hankevastaava


Shenouda-Khalil Kiril

Niilo Mäki Instituutti